Jobbet "Afdelingslæge/overlæge i reumatologi søges til det reumatologiske område på Medicinsk Afdeling, RHN" er udløbet

Region Nordjylland

Medicinsk Afdeling, Gigt- og Rygmedicin

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Reumatologi ved Regionshospital Nordjylland   
Reumatologisk Afdeling er organiseret under en stor intern Medicinsk Afdeling og består af et selvstændigt ambulatorium med 14.000 konsultationer årligt, 1400 nyhenviste patienter årligt og 3500 patienter fast tilknyttet med forskellige gigtsygdomme, heraf 600 i biologisk behandling.
I ambulatoriet udredes, diagnosticeres og behandles patienter med inflammatoriske reumatologiske lidelser, og der er også etableret et tværfagligt Rygambulatorium, ligesom der er etableret et fællesambulatorium med hånd- og fodkirurg samt dermatolog
Reumatologisk Ambulatorium varetager regional idrætsmedicinsk funktion i tæt samarbejde med det nyetablerede Center for klinisk Sportsmedicin og Sundhed, der ligesom reumatologien er organiseret under Medicinsk Afdeling
Ambulatoriet er udviklingsorienteret. Der arbejdes konstant med at optimere patientforløbene, og i øjeblikket deltager afdelingen i et projekt omkring fælles beslutningstagning, ligesom der i mange år har været fast dialog med Patientbrugergruppe.
DANBIO benyttes rutinemæssigt til kvalitetssikring af alle ca. 1900 inflammatoriske patienter i fast behandling    
Ambulatoriet råder over moderne udstyr til ultralydsskanning.
Det reumatologiske ambulatorium er meget forskningsaktivt, har forskningsansvarlig overlæge tilknyttet og deltager i såvel internationale som nationale studier.
I 2015 blev det regionale center for Dansk Reuma Biobank etableret i tilknytning til afdelingen.
Der er et meget tæt samarbejde med Center for Klinisk Forskning.

Der er tilknyttet 2 reumatologiske senge, som er lokaliseret på Almen medicinsk afsnit 205A.
Reumatologien deltager sammen med de øvrige specialer i afdelingen i uddannelse af yngre læger og medicinstuderende.
Reumatologisk Afdeling består i øjeblikket af 1 specialeansvarlig overlæge, 2,6 overlæger, 4 afdelingslæger og 1 deltids klinisk lektor, og har 2 introduktionsstillinger og 3 HU-forløb samt flere HU-forløb i Almen medicin tilknyttet.
 
Om stillingen     
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i Reumatologisk Ambulatorium, men til stillingen indgår vagtdeltagelse i den intern medicinske bagvagtsfunktion, som er en 2-skiftet døgndækkende tilstedeværelsesvagt.
Afhængig af kvalifikationer vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder, ligesom der også er mulighed for reumatologisk forskning.  Er du lektorkvalificeret vil klinisk lektorat kunne komme på tale.
Til stillingen er der en personlig efteruddannelseskonto på ca. 24.000 kr. årligt.
 
Kvalifikationer    
Du er speciallæge i intern medicin/reumatologi og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger. Herudover lægger vi vægt på, at du:
  • kan arbejde selvstændigt og er faglig ambitiøs   
  • har interesse for den medicinske patient   
  • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling   
  • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt   
  • har lyst til - sammen med afdelingens øvrige læger og specialer - at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling 
 
Medicinsk Afdeling   
Er en stor afdeling, som varetager behandling af patienter indenfor reumatologi, lungemedicin, geriatri, gastroenterologi og også har tilknyttet et Diagnostisk Center til udredning af patienter mistænkt for alvorlig lidelse, som kunne være kræft, og et Internt medicinsk ambulatorium. Der er også tilknyttet et Team for Lindrende Behandling. Til afdelingen er endvidere tilknyttet et nyetableret Center for Sportsmedicin og Sundhed. 
Afdelingen råder over 58 senge.
Der er et tæt samarbejde med øvrige afdelinger på hospitalet for at gøre patientforløbene så strømlinede som mulig.
 
Hvor skal du arbejde
Regionhospitalet Nordjylland står for behandling og pleje af høj faglig kvalitet til borgerne i den nordlige del af Region Nordjylland. Helt nye og moderne faciliteter udgør attraktive fysiske rammer på det medicinske område. Regionshospitalet Nordjylland vægter udover faglig kvalitet, også et godt samarbejdsmiljø, og så er vi kendt for, at der er højt til loftet. Vi prioriterer uddannelse og vægter et aktivt forskningsmiljø med Center for Klinisk Forskning i spidsen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre læger.    
Stillingen er vagtbærende og du vil indgå i intern medicinsk bagvagtsfunktion, der er en døgndækkende 2-skiftet tilstedeværelsesvagt, som dækkes i fællesskab af Medicinsk Afdelings speciallæger i de intern medicinske grenspecialer.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Marcin R. Kowalski tlf. 28127347 eller ledende overlæge Mette Esbjørn tlf. 22909798.
 
Ansøgningen bliver vurderet i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller.
Ansøgningsfrist den 25.04.21.
Ansættelsessamtale forventes afholdt den 28.04.21.
 
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.