Jobbet "Overlæge til Anæstesi- og Intensivafsnit, Regionshospital Nordjylland, Hjørring" er udløbet

Region Nordjylland

Anæstesi og Intensiv: Læger

Bispensgade 37, 9800 Hjørring

Dit næste skridt
Regionshospital Nordjylland, Hjørring/Frederikshavn søger en overlæge med vagtforpligtigelse til det anæstesiologiske og intensivmedicinske område

En stilling som overlæge ved Afdelingen for Anæstesi og Intensiv på Regionshospital Nordjylland, med hovedfunktion i Hjørring, er ledig til besættelse pr. 1. september 2021 eller efter aftale.

Stillingen ønskes besat af en speciallæge i anæstesiologi med bred klinisk erfaring, interesse for det præhospitale område, samt for undervisning og kvalitetsudvikling indenfor faget.

Afsnitsprofil
Klinikken servicerer Kirurgisk, Ortopædkirurgisk, Gynækologisk/Obstetrisk, Urologisk, Medicinsk og Pædiatrisk afdeling, med anæstesi og intensiv terapi. Herudover ydes anæstesi til ECT på Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Den ene af Regions Nordjyllands 3 lægeambulancer udgår fra og bemandes af Klinik Anæstesi RHN, i form af konsulenttjeneste.
Optageområdet er ca. 210.000 indbyggere, og vi udfører mere end 16.000 anæstesier om året. Intensiv afdelingen, har 6 intensiv senge og 4 intermediær senge. Lægestaben består af 7-9 introduktionslæger, 4 læger ansat i 4. år af hoveduddannelsen, 3 afdelingslæger, og 13 overlæger. Der arbejdes på 2 matrikler, Hjørring (anæstesi og intensiv) og Frederikshavn (anæstesi til elektiv kirurgi).
 
Anæstesiafsnittet servicerer 11 operationsstuer og 3 endo-stuer(koloskopi) i Hjørrings operationsafsnit samt 6 operationsstuer i Frederikshavn(sammedagskirurgi).
Der ydes anæstesiologisk service for organkirurgi, ortopædi, urologi, gynækologi og obstetrik, samt ECT i Brønderslev.
Desuden er afsnittet ansvarlig for anlæggelse af epiduralkateter til fødende og akutterapi til nyfødte i kritisk tilstand.
Afsnittet registrerer i DAD 4(Dansk Anæstesidatabase 4) og anvender på daglig basis data til monitorering og forbedring af kvaliteten.
Elektive anæstesiologiske tilsyn håndteres via Cetrea og ”kontoret i lommen”(mobiltlf.) og foregår centralt i et anæstesiambulatorium.
 
Akutmodtagelse
Anæstesien er ansvarlig for modtagelse, akutterapi og transport af akutte patienter. Al akutkirurgi og traumemodtagelse foregår på Hjørring matriklen.
 
Uddannelse:

 Anæstesi- og Intensivafsnittet har uddannelsesfunktion for lægestuderende, intensivsygeplejersker, anæstesisygeplejersker og Falckreddere under praktik m.m..
 
Intensivafsnittet består af 6 intensive(ITA) og 4 intermediære(IMA) senge. 2 stuer er permanente isolationsstuer, i alt 8 pladser kan omdannes til isolationsstuer, med mulighed for kohorte-isolation (Covid-19 patienter)
Afsnittet arbejder sammen med den regionale intensivkoordination. Der registreres i DID via KOORINT (Dansk Intensivdatabase).
 
Alle senge er udstyret med nyt Mindray overvågningsudstyr med centralovervågning for intensiv og opvågning. Nye Mindray respiratorer på alle pladser. CVVHD på Fresenius dialyse apparater.
 
Opvågningsafsnittet har 12 pladser, ligeledes udstyret med nyt Mindray overvågningsudstyr.
 
Dine opgaver
 • Du kan dække alle afdelingens subspecialer, men med hovedvægt på anæstesi
 • Du deltager i vagtdækningen i tilstedeværelsesvagt (10-12-skiftet vagt)
 • Du medvirker aktivt som underviser af yngre læger og sygeplejersker, ligesom undervisning af studerende må forventes
 • Du deltager aktivt i afsnittets udviklings- og kvalitetsarbejde. Afdelingens fokus er hvert år at forbedre sig inden for indikatorerne i DAD4 og DID.
Din profil  
 • Ærlighed, direkte og åben kommunikation, høj faglighed, interesse i at arbejde med patienter, engagement og fleksibilitet beskriver dig som person
 • Du er speciallæge i anæstesiologi med særlige kompetencer præhospital og i undervisning.
 • Du er engageret og indstillet på at videreuddanne dig
 • Du er interesseret i uddannelse og undervisning af yngre læger og anæstesi/intensiv sygeplejersker
 • Du ønsker at profilere og videreudvikle afsnittet og bidrager aktivt til samarbejdet
 • Du evner at samarbejde mono- og tværfagligt med respekt for andre faggrupper
Vi tilbyder
 • et erfarent lægeteam med høj faglighed
 • et godt arbejdsklima
 • en meget fleksibel arbejdsplanlægning indenfor vores grundrul
 • mulighed for at aftale reduceret tid
 • I Talenternes Hus mulighed for simulationstræning og støtte til forskning.
Overlæger har et fastlagt kursusbudget og mulighed for forskning efter aftale. Der stilles kontorplads og IT-arbejdsplads til rådighed.
Afsnittet understøtter forskningsinteresse, og vi har netop ansat projektsygeplejerske. Vi har deltaget i flere multicenter projekter, og været internationalt aktive med forskellige poster-præsentationer indenfor ALS, Covid-19, akutmodtagelse, kvalitet og patientsikkerhed og opfordrer dig til at overtage selvstændige projekter.
 
Løn- og ansættelsesvilkår som overlæge i henhold til gældende overenskomst, indgået mellem Danske Regioner og forhandlingsberettigede organisation.

Krav til ansøgning
Ansøgningen skal udfyldes i henhold til de 7 lægeroller, og der vil blive indhentet referencer.

Nærmere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til Ledende Overlæge Niels Ribergaard, n.ribergaard@rn.dk

Ansøgningsfrist: 23. april 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt ultimo april 2021
 

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.