Jobbet "Bliv klinisk vejleder i et speciale, hvor gode relationer og komplekse patientforløb sætter gang i din udvikling og kreativitet?" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Boserupvej 2, 4000 Roskilde

Dit næste skridt

Retspsykiatrien på Psykiatrisk Center Sct. Hans er i rivende udvikling. Vi udvider og samler retspsykiatrien i en helt ny bygning, Udsigten, med nye muligheder for patienten, og hvor sikkerhed, recovery og rehabilitering er indtænkt i både arkitektur, design og arbejdsgange.

Vi søger kliniske vejledere, der vil medvirke til at understøtte det gode uddannelsesforløb, der kan føre til, at flere sygeplejersker vælger en karriere i psykiatrien. Så hvis du interesserer dig for vejledning og uddannelse, så læs med her!
 

Et speciale med komplekse patientforløb og mulighed for fordybelse

”Noget af det fedeste ved at arbejde i retspsykiatrien er, at der er lange forløb og dermed tid til, at man kan se de små frø man sår, spire og vokse, indtil man en dag kan høste af den udvikling, man har støttet patienten igennem” – Thea, sygeplejerske

Vi varetager den retspsykiatriske ekspertfunktion i Region Hovedstaden og modtager patienter, hvor kombinationen mellem deres psykiske lidelser og retslige foranstaltning skaber komplekse behandlingsforløb.

Faglige muligheder vi kan tilbyde dig
Vi sørger for, at du bliver godt introduceret og uddannet til arbejdet i retspsykiatrien og løbende bliver tilbudt faglig udvikling. Dette kan indbefatte kurser og videreuddannelse indenfor retspsykiatri, recovery, den motiverende samtale og uddannelse som klinisk vejleder.

På Sct. Hans har vi en velfungerende grunduddannelsesenhed, der står for den overordnede koordinering af de sygeplejestuderende på PC Sct. Hans. Enheden består af to kliniske undervisere og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske, som du samarbejder og sparrer med omkring vejledning og uddannelse af de studerende. Der afholdes temadage og fællesmøder for alle kliniske vejledere.

Når vi til november flytter i Udsigten, bliver det en ny hverdag for mange. Du bliver derfor en del af en større forberedelses-, udviklings- og træningsproces, hvor vi sammen finder de gode løsninger.
 

Vejledning og uddannelse af de studerende

Som klinisk vejleder får du udover de sygeplejefaglige opgaver ansvaret for de sygeplejestuderende i afsnittet. Du bliver dermed ansvarlig for, at de studerende får en god introduktion, og at de løbende bliver guidet og udvikler sig indenfor det faglige arbejde i psykiatrien, samt de opgaver og processer der er på afsnittet. Vi modtager 4 hold studerende om året og har 2-3 studerende i afsnittet ad gangen.

Opgaverne som klinisk vejleder er mangeartede, og vil bl.a. omfatte:

  • Inkludering af de studerende i væsentlige overvejelser og arbejdsopgaver ift. patienterne.
  • Vejledning i patientnære interaktioner og situationer for at støtte de studerende i udførsel af handlinger og tilgange, der skal blive til sygeplejefaglig erfaring.
  • Introduktion til dispensering og administrering af medicin.
  • Obligatoriske studiesamtaler og opfølgning ift. studieplan.

Sammen med dine kolleger får du en vigtig rolle med at udvikle den faglige kvalitet af sygeplejen i afdelingen, samt videregive denne til de studerende. I samarbejde med afsnitsledelsen og de kliniske undervisere, understøtter du udviklingen af læringsmiljøet i afsnittet, implementerer pædagogiske tiltag og sikrer at de uddannelsesmæssige krav til de studerendes klinikperiode efterkommes.
 

Vores forventninger til dig

Du er opsøgende omkring sygeplejerskeuddannelsens obligatoriske opgaver i det kliniske uddannelsesforløb. Du lægger vægt på facilliteringen af gode læringsprocesser og samarbejdet med de øvrige kliniske vejledere samt centerets kliniske undervisere. 

Som vejleder er du nysgerrig, reflekterende og god til at lytte. Du er god til at introducere og formidle sygepleje og reflekterer over de faglige og etiske overvejelser, der ligger bag. Du er god til at kommunikere – både ift. de studerende men også i samarbejdet med dine kollegaer omkring de studerende.

For at blive taget i betragtning til stillingen skal du være autoriseret sygeplejerske med psykiatrisk erfaring og relevant undervisnings- eller vejledererfaring. Uddannelsen som klinisk vejleder vil blive vægtet højt.
 

Løn- og ansættelsesvilkår

Du ansættes i skiftende vagter fortrinsvist dag- og aftenvagter med weekendvagt hver anden weekend.

Ansættelse er efter gældende overenskomst. Tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale.
 

Vi glæder os til at høre fra dig

Har vi fanget din interesse? Så søg via linket her på siden senest den 13. april 2021. Du bedes uploade CV sammen med din ansøgning. Vi indkalder løbende til samtaler.

Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen og afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte:

  • afdelingssygeplejerske Annemarie Hegner på 38642219 (afsnit A2)
  • afdelingssygeplejerske Majken Oggesen på 38642336 (afsnit B1)

Er du blevet nysgerrig på retspsykiatrien, kan du læse mere om specialet og finde flere medarbejderfilm og -interviews på: www.psykiatri-regionh.dk/nyt-job-retspsykiatri