Jobbet "Introduktionsstilling i Intern medicin/lungemedicin på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

En introduktionsstilling i Intern medicin/lungemedicin på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

En1-årige introduktionsstilling er ledige til besættelse på Lungemedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, pr. 1. juni 2021 (130962-01-i-04) eller snarest derefter.  

Om afdelingen 
Lungemedicinsk Afdeling har 2 sengeafsnit. Næsten alle patienter indlægges akut. Vi udreder og behandler patienter med lungemedicinske og infektionsrelaterede lidelser, men der er også et stort indtag af patienter med generelle medicinske problemstillinger. Der tilbydes NIV-behandling i sengeafsnittene, og vi lægger pleuradræn døgnet rundt. 

Vi har et stort lungemedicinsk ambulatorium med alle faciliteter til invasiv diagnostik samt avanceret respirationsfysiologisk udstyr. Vi er en af to afdelinger i Region Hovedstaden hvor patienter mistænkt for lungekræft udredes. Der er tillige et aktivt forskningsmiljø med bl.a. 1 professor i svær astma samt flere ph.d.-studerende og postdoc. ansat.

Der vil være mulighed for oplæring i pleuracenteser, pleuradrænanlæggelse etc. 

Har du lyst og gå-på-mod, er der masser at lære båden indenfor lungemedicin men også mere bred medicin. Der er også mulighed for at deltage i forsknings- og kvalitetsprojekter i afdelingen.  

Lægerne i lungemedicinsk afdeling deltager i vagtarbejdet i såvel Akutmodtagelsen som i Medicinsk Modtagelse. Der er tilstedeværelse af specialebagvagt i huset (8-21 hverdage, 8-18 WSH). Der er også en fælles mellemvagtsfunktion, to-skiftet, der dækkes af erfarne Introlæger og tidlige HU-forløb. Endelig er der en fælles medicinsk bagvagt til stede i huset (kl. 18.00-08.30). Denne funktion varetages af læger i hoveduddannelsesforløb.

Som læge i introduktionsstilling deltager du i vagtarbejde i såvel medicinsk modtagelse som i akut modtagelsen. Herudover er der stuegangsfunktion i sengeafdelingerne og medicinsk modtagelse samt funktion i det ambulante område, indenfor det mere konventionelle lungemedicinske område samt inden for lungekræftudredning.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde i en afdeling med høj prioritering af uddannelse samt udvikling af faglighed og professionalisme. Fokus på kommunikation og ordentlig tone er en selvfølgelighed.

Eventuelle yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Helle Frost Andreassen, tlf. 40 26 08 65.  

Ansøgningsfrist  

8. april 2021