Jobbet "Postgraduat klinisk eller ekstern lektor til Videreuddannelsesregion Nord - Thoraxkirurgi" er udløbet

Aarhus Universitet, Faculty of Health

Katrinebjergvej 89F, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord (Region Midtjylland og Region Nordjylland) en klinisk eller ekstern lektor til at varetage funktionen som postgraduat klinisk lektor i Thoraxkirurgi pr. 1.maj 2021 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år.

 

Institut for Klinisk Medicin

Som klinisk eller ekstern lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

 

Institut for Klinisk Medicin har siden d. 1. oktober 2020 understøttet den lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord ved i samarbejde med Videreuddannelsesregionen og Aalborg Universitet at varetage den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Instituttet varetager beskæftigelsen af de ca. 45 postgraduate kliniske og eksterne lektorer fordelt i hele Videreuddannelsesregion Nord. På sigt vil cirka 1/3 af de postgraduate kliniske og eksterne lektorer blive tilknyttet Aalborg Universitet jf. aftale omkring PUF indgået i januar 2020.

 

Dine arbejdsopgaver

 

Klinisk lektor

Som klinisk lektor i Thoraxkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

 

Dine opgaver vil primært bestå af:

  • Undervisning og formidling
  • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
  • Forskning og udvikling
  • Deltagelse i bedømmelsesudvalg

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord. Det forudsættes normalt at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor.

 

Ekstern lektor

Som ekstern lektor i Thoraxkirurgi har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

 

Dine opgaver vil primært består af:

  • undervisning og formidling
  • ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
  • forskning og udvikling

 

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord.

 

Du refererer, i din ansættelse som ekstern eller klinisk lektor, til ledelsen for Den Pædagogisk Udviklende funktion i Videreuddannelsesregion Nord (ledende lektorer for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på henholdsvis Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, samt til sekretariatschefen for videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord).

 

Dine kompetencer

 

Klinisk lektor
Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og har forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.
 

Ekstern lektor
Du har en  ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde. For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

 

Fælles for begge stillinger

Du har lyst til at varetage undervisning i den lægelige videreuddannelse og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både deltagere, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende.  Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling. Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner. Vi forventer at du taler og skriver flydende engelsk.

 

Du har undervisningserfaring og erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende. Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.

 

Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS- point. Alternativt kan du erhverve dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.
 

Alle ansøgere bedømmes til både et klinisk og et eksternt lektorat (hvis begge stillingstyper er søgt). Valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

 

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37 eller Ledende postgraduat lektor Flemming Randsbæk, Institut for Klinisk Medicin,  mobil: 22 17 32 29.

 

Arbejdssted

Egen afdeling samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.