Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Vicechefjordemoder til fødeafsnittet på Holbæk Sygehus

På Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus søger vi en vicechefjordemoder i fast stilling 37 t/ugl med tiltrædelse 1. 6. 2021 eller efter aftale.

Vi er en afdeling, der brænder for at skabe kvalitet og kontinuitet for de ca. 1.550 kvinder og familier, der hører til vores ”optageområde”, og som søger vores omsorg og behandling under graviditet, fødsel og barsel.

Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling på Holbæk Sygehus er en specialafdeling, der varetager normale såvel som komplicerede graviditets- og fødselsforløb, herunder gemelli samt præterme fødsler fra GA 28+0.

Afdelingen har gode fysiske faciliteter, som er med til at understøtte både nærhed og sammenhæng i patientforløbene. Vi har 5 jordemoderkonsultationer i hhv. Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Tølløse, Ringsted og Holbæk. På fødestedet har vi et samlet føde-, svangre- og barselsafsnit med barselsambulatorie. Der er tæt samarbejde med – og kort afstand til – vores svangre- og føtalmedicinske afsnit samt neonatalafsnittet.

Om jobbet.
Vi søger en vicechefjordemoder der vil være dagligt ansvarlig for drift, kvalitet og udvikling af gravid- og fødemodtagelse samt fødeafsnittet. Vicechefjordemoderen vil indgå i en afsnitsledelse med vicechefjordemoderen for svangre- og barselsafsnittet samt den fagligt ansvarlige overlæge for obstetrikken, og i øvrigt have tæt samarbejde med de øvrige afsnitsledelser og afdelingsledelsen.

Ansvarsområde for vicechefjordemoder for gravid- og fødemodtagesen samt fødeafsnittet:
• Personaleleder for ca. 22 jordemødre, ca. 8 sosu assistenter og 6 kliniske jordemodersupervisorer
• Faglig og organisatorisk opfølgning og udvikling af gravid- og fødemodtagelse og fødeafsnit
• Opfølgning på kvalitet, herunder lede fødeafsnittets LEAN tavle, samt forbedringsarbejde ifm. UTH, RKKP og LUP i samarbejde med den øvrige afsnitsledelse
• Sikre tæt samarbejde og koordination af tiltag med personale der har special- og kvalitetsfunktioner, herunder UTH, hygiejne, kodning og registrering, Sundhedsplatformen og vores nye "sekretær til obstetrisk afsnitsledelse" der varetager planlagt og akut vagtdækning samt ad hoc opgaver

Samarbejdsrelationerne til øvrige afdelinger på sygehuset er ligeledes en vigtig del af jobbet som vicechefjordemoder.

Fødeafsnittet ligger i forlængelse af Gravid- og fødemodtagelsen, og er forholdsvis nyrenoveret. Fødestuerne er lyse, rummelige, med kar og lattergas og med nye fødelejer samt sechersborde.

Vi ønsker en kandidat til stillingen som har følgende kompetencer og personlige egenskaber:
• Er jordemoderfagligt velfunderet
• Brænder for at skabe et tværfagligt arbejdsmiljø, der er med til at skabe gode resultater og trygge forløb for patienterne
• Kan arbejde systematisk med faglig og organisatorisk opfølgning og forbedringstiltag
• Er lyttende og omsorgsfuld
• Er kreativ og fleksibel i sin problemløsning
Ledererfaring, lederuddannelse eller faglig kandidatuddannelse vil ligeledes blive vægtet i ansættelsesprocessen.

Om os.
Vi kan tilbyde en kultur, hvor der er en uformel og god tone, et grundlæggende godt arbejdsmiljø, mod og vilje til at gå nye veje, et højt ambitionsniveau ift. de obstetriske kerneopgaver og specialfunktioner, et tæt tværfagligt samarbejde samt mulighed for at realisere faglige og personlige ambitioner. Vi arbejder med mange spændende projekter i afdelingen, - faglige, organisatoriske og i relation til HRM.

Holbæk Sygehus er et sygehus med en god atmosfære og er en af Region Sjællands 4 akut sygehuse med Gynækologisk Obstetrisk afdeling. Regionen har tillige 3 offentligt finansierede fødeklinikker og en offentligt finansieret hjemmefødselsordning.

Hvis du tænker, at stillingen lyder spændende, er du velkommen til at kontakte os for at høre mere og/eller komme til rundvisning.

Ansøgningsfrist: Søndag den 18. april 2021
Ansættelsessamtaler: Afholdes onsdag den 21. april eller torsdag den 22.april

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Heidi Fischer
  hefi@regionsjaelland.dk
  24922218
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012206
 • Quick-nr.
  407216
 • Ansøgningsfrist
  18-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Heidi Fischer
  hefi@regionsjaelland.dk
  24922218
 • Stillingstyper
  Ledende jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012206
 • Quick-nr.
  407216
 • Ansøgningsfrist
  18-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vicechefjordemoder til fødeafsnittet på Holbæk Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.