Jobbet "CNSR søger klinisk assistent (læge) til AMEND studiet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordstjernevej 41, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup, søger pr. 1/6-2021 - klinisk assistent (læge) mhp. ph.d.-studium
 

Vi søger en læge som klinisk assistent til et nyopstartet klinisk forskningsprojekt: AMEND - Add-on MEmaNtine to Dopamine antagonism to improve negative symptoms at first psychosis

Ansøgeren vil blive tilknyttet Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup. Ledere af CNSR er professor Birte Glenthøj, overlæge, dr.med., og klinisk forskningslektor Bjørn H Ebdrup overlæge, ph.d.

AMEND er en randomiseret, dobbeltblindet klinisk studie. Vi skal undersøge om tillæg af memantine til amisulprid hos aldrig-behandlede, første-episode patienter psykose kan reducere patienternes negative symptomer. Herudover undersøges en række sekundære endemål som kognitive forstyrrelser, psykotiske symptomer og avancerede MR-data. 

Patienterne bliver undersøgt grundigt både før og efter 12 ugers behandling med omfattende kliniske spørgeskemaer, blodprøver mhp. inflammatoriske og genetiske analyser. Herudover bliver patienterne scannet i en 7 Tesla MR-scanner på Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital.
Der rekrutteres også en rask kontrolgruppe til sammenligning.

AMEND er støttet af LundbeckFonden, og der er allerede ansat én ph.d.-studerende læge på projektet. Med nærværende opslag ønsker vi at ansætte en klinisk assistent, der kan arbejde på lige fod med den ph.d.-studerende.
Arbejdsopgaverne vil omfatte: rekruttering af patienter, udredning med PSE-interview, kliniske ratings samt MR-scanning af patienterne.

Den opslåede klinisk assistent stilling løber 7 måneder, indtil 31/12-2021.
Det er planen at udvide de 7 måneders ansættelse til et fuldt ph.d.-forløb med henblik på at analysere de mange indhentede data.
Derfor vil stillingen også omfatte (assisteret) protokolskrivning mhp. at kunne søge de nødvendige midler til ekstern finansiering. 

Med ansættelsen vil du indgå i et dynamisk forskningsmiljø med andre ph.d.-studerende, post doc’s og seniorforskere. Forskningsafdelingen arbejder tæt sammen med forskere fra en række andre centre under Region Hovedstaden og Københavns Universitetshospital. Hertil kommer et bredt samarbejde med forskningsafdelinger i medicinske specialer samt med velansete udenlandske forskningsgrupper. 

Hvad kan vi tilbyde:

  • Arbejde i et dynamisk og inspirerende tværfagligt forskermiljø
  • Forskningstræning, herunder bl.a. oplæring i en række spændende undersøgelsesmetoder, der også efter endt forskerstilling vil være af stor værdi i det kliniske arbejde indenfor psykiatrien og andre neurofag
  • Nationalt og internationalt samarbejde, herunder mulighed for studieophold og/eller studiebesøg hos vores internationale samarbejdspartn

 
Dine faglige kvalifikationer:

  • Læge (cand.med.). Klinisk psykiatrisk erfaring vægtes højt.
  • Af hensyn til de psykopatologiske vurderinger er det desuden et krav, at du taler og skriver flydende dansk, ligesom gode kundskaber i engelsk er en fordel.
  • Du skal være interesseret i psykopatologi, årsagsforhold ved udvikling af psykose samt i at undersøge hjernens funktion/dysfunktion ved denne tilstand.
  • Du skal være interesseret i at lære MR-teknikker og MR-analyser, og derfor vægtes stærk matematisk forståelse og fortrolighed med computere højt.

 
Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til overenskomst. Stillingen er foreløbigt for 7 måneder med 3 måneders prøvetid. Der vil undervejs blive søgt om fondsmidler (stipendium) med henblik på et 3-årigt ph.d.-forløb. Ansættelse pr. 1/6-2021 eller snarest derefter.
Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken.
 
Ansøgningsfrist: mandag den 12. april kl. 12.00
 
Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysning om universitetsgrad, eksamensgennemsnit, hidtidige ansættelser, evt. tidligere forskningserfaring og publikationer, evt. andre kvalifikationer (fx bachelor, kandidatopgaver, forskningsårsrapport) samt kopi af eksamensbevis sendes via onlineansøgning.
Klinisk Forskningslektor Bjørn H. Ebdrup, overlæge, ph.d., Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, tlf. 38 64 08 40 (sekretær Lisbeth Jensen: Lisbeth.03.Jensen@regionh.dk) eller e-mail: bjoern.ebdrup@regionh.dk
 
Yderligere oplysninger indhentes på samme kontakter.

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation