Jobbet "Få lov til det hele – bliv sommerpraktikant i almen praksis i Nordjylland" er udløbet

Region Nordjylland

Almen Praksis

Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst

Dit næste skridt
Er du medicinstuderende og vil du have erfaringer indenfor almen praksis?
Så har du nu mulighed for at søge praktikophold af to ugers varighed i almen praksis i Nordjylland!  
 
 
Som medicinstuderende i sommerpraktik får du lov til at opleve de mange forskelligartede og spændende arbejdsopgaver samt den brede patientgruppe, der findes i almen praksis. 

Region Nordjylland udbyder 18 praktikophold hos almen praktiserende læger i Nordjylland. Praktikopholdet vil finde sted indenfor perioden uge 26-34 (begge uger inklusiv).
Praktikken vil være af to ugers varighed i en sammenhængende periode og den konkrete periode aftales med den enkelte praksis.

Arbejdstiden er 37 timer/uge og du vil blive ansat på Overenskomst for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør. For at komme i betragtning til en praktikplads skal du have bestået 6. semester – eller bestå 6. semester senest i juni 2021.
Der udbydes praktik hos følgende praksis i de angivne perioder:
 
1. Lægerne Asylgade / Charlotte Brun, Asylgade 19, 9900 Frederikshavn
Mulig praktikperiode: Ugerne 30-34

2. Lægeklinikken Frederikshavn, Vestergade 47a, 9900 Frederikshavn                  
Mulig praktikperiode: Ugerne 26-34 (i alt to praktikpladser)

3. Praktiserende Læger i Hirtshals Aps, Skovvejen 5, 9850 Hirtshals                     
Mulige praktikperioder: En praktikplads i ugerne 29+30 og en praktikplads i ugerne 31+32 (i alt to praktikpladser)

4. Lægeklinikken Vendia, Bispensgade 65,1., 9800 Hjørring
Mulige praktikperioder: En praktikplads i ugerne 27+28 og en praktikplads i ugerne 29+30 (i alt to praktikpladser)

5. Wiebke Otten, Gravensgade 42, 9700 Brønderslev
Mulig praktikperiode: Ugerne 29-34

6. Lægehuset i Nørager, Jernbanegade 3, 9610 Nørager                   
Mulig praktikperiode: Ugerne 33+34

7. Lægerne i Jernbanegade, Jernbanegade 7A,1., 9530 Støvring
Mulig praktikperiode: Ugerne 30-34

8. Ole Mogensen, Korsgade 9, 9500 Hobro
Mulige praktikperioder: Ugerne 26-28 eller 32-34  

9. Bolette Friderichsen, Korsgade 9, 9500 Hobro
Mulig praktikperiode: Ugerne 28-33

10. Lægerne Postvænget 1, Åbybro, Postvænget 1, 9440 Aabybro
Mulig praktikperiode: Ugerne 26-28

11. Lægerne Aahaven, Gasværksvej 20, 9300 Sæby
Mulig praktikperiode: Ugerne 27-31

12. Lægecenter Storvorde, Tofthøjvej 28 c, 9280 Storvorde
Mulig praktikperiode: Ugerne 26-34

13. Lægerne i Klarup, Klarupvej 7, 9270 Klarup
Mulig praktikperiode: Ugerne 33+34  

14. Lægerne i Gug, Gugvej 180, 9210 Aalborg SØ        
Mulig praktikperiode: Ugerne 26-34  

15. Lægerne Vejgaard Sundhedscenter, Heimdalsgade 11, 9000 Aalborg
Mulig praktikperiode: Ugerne 30-32
 
Ud fra oversigten over tilgængelige praksis bedes du i ansøgningsskemaet tilkendegive, hvilke praksis der har din interesse.
De ansøgere, der tilbydes ansættelse, vil få tildelt en konkret praksis efter ansøgningsprocessen er afsluttet. Bemærk at praksisønsker vil blive forsøgt imødekommet, men at det ikke kan garanteres, at praksisønsker opfyldes.
 
Den motiverede ansøgning skal indeholde redegørelse for ansøgerens:
- Interesse for specialet almen medicin
- Kendskab til/interesse for Nordjylland
- Relevante kompetencer

Ansøgningen vedlægges CV samt dokumentation for studieanciennitet. Det påskønnes, at du er fleksibel ift. praktikperiode og praktiksted.
Der lægges vægt på alle ovennævnte faktorer i udvælgelsen af ansøgerne til praktikopholdene. Udvælgelsen af ansøgere foregår i samarbejde mellem PLO-Nordjylland og Region Nordjylland.

Hvad med transport til/fra praktikstedet?
Der ydes betaling med dagtjenestesats efter § 3 i Overenskomsten for lægestuderende, der beskæftiges som sygeplejevikar og ventilatør, hvis den samlede transporttid til og fra tjenestestedet overstiger 1 ½ time. Der ydes betaling for den del af den samlede transporttid, som overstiger 1 ¼ time. Transporttiden beregnes som rejsetiden med offentligt transportmiddel mellem den studerendes bopæl og den praksis hvor sommerpraktikken bliver afholdt. Ruten beregnes via www.rejseplanen.dk.
 
Hvis afstanden mellem banegården i den studerendes bopæl, og den praksis hvor den studerende er i sommerpraktik overstiger 24 km, ydes endvidere refusion af den studerendes dokumenterede udgifter til offentlig transport. Afstanden beregnes som den korteste afstand ved www.krak.dk.
 
Endeligt svar på ansøgningen kan forventes inden udgangen af uge 16.