Jobbet "Klinisk vejleder til Graviditet og Barsel sengeafsnit 1 og 2, Herlev" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Dit næste skridt

Har du lyst til et job, hvor du både bidrager til afsnittet med dine jordemoderfaglige evner og samtidig er med til at uddanne den næste generation af dygtige jordemødre og sygeplejersker ?

Vil du være vores nye kliniske vejleder fra og med den 010621 ?

 

Stillingen indebærer, at du varetager vejlederfunktionen for de studerende i samarbejde med afdelingens anden kliniske vejleder, samt at du deltager i det daglige arbejde. Der er mulighed for ansættelse på 32-37 timer ugentlig, primært i dagfunktion med én weekendvagt pr. måned.  Derudover har du 1 funktionsdag om måneden til at afholde samtaler med de studerende, refleksioner, fastlægge studieaktiviteter, samt studiemiljøet i samarbejde med vores kliniske underviser og vejlederen.

På afdelingen arbejder vi aktivt med hospitalets bærende værdi ”Godt behandlet”, så vi, initieret af et velfungerende tværfagligt samarbejde, kan tilbyde pleje og behandling med højeste faglige kvalitet og brugertilfredshed. Vi ønsker du udstråler virkelyst og engagement til at uddanne dygtige sygeplejersker og jordemødre, så de opnår faglige kundskaber og dermed kan bidrage til et godt arbejdsmiljø ved åbenhed, positivitet, kreativitet og arbejdsglæde i et tværfagligt samarbejde.

Vi har fokus på at se på helheden i patientens samlede forløb i afdelingen på tværs af overgange mellem afsnittene. Derfor er de studerende, ligesom personalet, i uddannelsesforløb og udvekslingspraktikker hos hinanden. Vi anser det for essentielt, at du er synlig for studerende og personale, samt at du har tæt samarbejde med de øvrige kliniske vejledere.

 

Studieunit

Vi har som noget helt nyt samlet vores studerende på tværs af semestre og faggrupper i dele af deres praktik i afsnittet. Dette har givet stort læringsudbytte for de studerende med en stejl læringskurve samt været en spændende og udviklende proces for vores vejledere. Studieunit har været tilrettelagt med fokus på tværfaglighed, læringsmål og daglig refleksion/supervision med deltagelse af de uddannelses ansvarlige jordemødre og afdelingens kliniske underviser.

 

Afsnitsprofil

Sengeafsnittet består af 41 sengepladser, som er fordelt på 9 svangre, 2 THO-børn, 8 særlige behov og 22 barselssenge. Patientforløbene veksler mellem korte og standardiserede forløb og længere komplekse indlæggelsesforløb. Derudover består afsnittet af en døgnåben barselsmodtagelse.

Vi giver nyt personale et struktureret introduktions- og oplæringsforløb med tilknytning af en klinisk makker og opfølgende samtaler.

Vi har ansat en Klinisk Underviser, Uddannelsesansvarlige jordemødre, 2 kliniske vejledere samt 3 praktikvejledere for social- og sundhedsassistentelever.

Sengeafsnittet har et godt studiemiljø og et godt samarbejde imellem vejlederne. Vi er i fuld gang med at implementere tværfaglige Studieunit, og tænker du er central i denne. Vi planlægger at du på 4 uger er de 3 uger på sengeafsnittet, hvor du går med de studerende og den 4. uge har funktion som sectio jordemoder (tirs-, ons- og fredage) med studerende fra fødegangen. 

 

Vi kan tilbyde dig:

• en fagligt engageret personalegruppe, der udøver en højt specialiseret pleje og behandling

• en personalegruppe, der interesserer sig for de studerende

• et spændende og komplekst speciale i konstant udvikling

• en afvekslende og fagligt udfordrende hverdag

• et velfungerende mono- og tværfagligt samarbejde

 

Vi ønsker en klinisk vejleder som:

• er fagligt engageret

• har klinisk vejlederuddannelse

• arbejder reflekterende

• har lyst og evne til at medvirke til udvikling af det prægraduate forløb

• har gode samarbejdsevner, er rummelig, loyal og fleksibel

 

Yderligere oplysninger kan fås hos vicechefjordemoder Dorte Engstrøm tlf. 38689463, klinisk underviser Mitra Eghbal tlf. 38689672 eller uddannelsesansvarlig jordemoder Marianne Laybourn tlf. 38682286/29120219.

 

Ansøgningsfrist                   : 110421

 


Ansættelsessamtaler        : Afholdes i uge 15

 

 

Ansøgning og CV sendes online via linket her på siden !