Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingsjordemoder på Rigshospitalets fødegang

Juliane Marie Centret

Vil du være med til at være en del af holdet på Rigshospitalets fødegang?
Vi er et dynamisk sted med meget kompleks obstetrik, høj faglighed og vedvarende fokus på trivsel og udvikling.  

Vi søger:

 • 1 afdelingsjordemoder til fastansættelse på 32- 37 timer pr. uge med ansættelse 1. juli 2021
 • 1 afdelingsjordemoder til et 2 års vikariat pr. 1. juli 2021.

Obstetrisk Afdeling
Rigshospitalet varetager 25 % af Region Hovedstadens fødsler, hvilket svarer til ca. 5.500 fødsler om året. Udover ukomplicerede fødsler, varetager vi behandling, rådgivning, pleje og fødselsbetjening af en række højtspecialiserede funktioner, herunder diabetes, hjertesygdom, immuniserede samt fødsler af ekstremt tidlig fødte.
Fødeafdelingen er organisatorisk opdelt i en føde- og akutmodtagelse, et igangsættelsesafsnit, ni fødestuer, fødeklinik med 6-700 fødsler og et svangre afsnit med 10 senge. Vi har et tæt samarbejde med Neonatalafdelingen.
Der er tilstedeværelse af afdelingsjordemoder hele døgnet.

Afdelingen har forsknings- og uddannelsesmæssige forpligtigelser og interesser. Obstetrisk afdeling varetager uddannelsen af ca. 80 jordemoderstuderende om året. Vi uddanner jordemoderstuderende på alle niveauer af uddannelsen.

Vi har et velfungerende introduktionsprogram, Grønhjerteprogrammet, for vores nyuddannede jordemødre.

Vi tilbyder:

 • et dynamisk og fagligt meget stærkt fødested
 • en fantastisk personalegruppe
 • inspirerende tværfagligt samarbejde
 • obstetrisk træning og undervisning
 • grundig introduktion til afdelingen

Du skal:

 • have bred alsidig erfaring, fra specialafdeling og være stærkt fagligt forankret
 • være tydelig i kommunikation og vejledning
 • evne at analysere, reflektere og handle på komplekse problemstillinger
 • være fleksibel, omstillingsparat og have gode samarbejdsevner
 • trives med at koordinere og have mange bolde i luften
 • kunne bevare overblikket i en stor og travl afdeling

Afdelingsjordemoderens opgaver:

 • deltagelse ved en række højtspecialiserede fødsler
 • give faglig vejledning og være sparringspartner for jordemødre og læger
 • have overblik over patienterne i afdelingen i relation til ressourcer, så der ydes en faglig god indsats
 • have overblik og have medansvar for den akutte håndtering af afdelingens daglige drift
 • administrative opgaver, herunder vagtdækning ved akut sygdom i vagterne
 • introduktion af nye medarbejdere
 • deltage aktivt i at videreudvikle et godt arbejdsmiljø både mono – og tværfagligt
 • tovholder i vagten på den regionale hjemmefødselsordning ved behov

Afdelingsjordemoderen er værdibærende og understøtter det gode arbejdsmiljø. Vi stiler mod dagligt at samles på fødegangen til ” tea time”, som er 15 minutters faglige minutter, der faciliteres af afdelingsjordemoderen.
Afdelingsjordemoderen varetager faglig sparring på fødegangen – herunder alle planlagte indgreb og akutte henvendelser.

Afdelingsjordemødrene arbejder i tilstedeværelsesvagt (dag og nat) og hver anden weekend.
Afdelingsjordemoderen indgår i stabsfunktion til chefjordemoderen, og refererer i det daglige til vicechefjordemødrene på fødegangen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ansøgningsfrist: fredag den 23. april, samtaler forventes den 26. eller 27. april.

Søg stillingerne via linket.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingerne, kan du kontakte
Vicechefjordemoder Lise Jul Scharff 35451339 eller Chefjordemoder Rikke Nue Møller 35450504.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
  lise.jul.scharff@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2021
 • Regionens jobnr.
  230987
 • Quick-nr.
  407333
 • Ansøgningsfrist
  23-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Lise Jul Scharff
  lise.jul.scharff@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2021
 • Regionens jobnr.
  230987
 • Quick-nr.
  407333
 • Ansøgningsfrist
  23-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingsjordemoder på Rigshospitalets fødegang"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.