Jobbet "Klinisk underviser til Dermato-Venerologisk afdeling og Videnscenter for Sårheling samt Endokrinologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Vi søger en engageret klinisk underviser med erfaring og ambitioner indenfor det prægraduate område, som kan skabe gode, innovative og læringsgivende uddannelsesforløb for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og er vagt- og weekendfri, med start 01.06.2021

Om stillingen:  
Du vil være overordnet ansvarlig for planlægning, koordinering og varetagelse af uddannelse for studerende og elever i både Dermato- Venerologisk afdeling og Videnscenter for Sårheling samt Endokrinologisk afdeling. Vi modtager årligt samlet på de to afdelinger ca. 50 sygeplejestuderende på 1., 2., 4., 5. og 6 semester samt ca. 16 SSAelever i praktik 3b. Der er ligeledes redder -og radiograf elever.

Den kliniske undervisers opgave er at sikre, at den kliniske uddannelse af afdelingens studerende og elever varetages på et højt pædagogisk og sygeplejefagligt niveau indenfor rammerne af gældende studie og uddannelsesordning. Dette sker i tæt samarbejde med den anden af afdelingernes kliniske underviser, afdelingernes dygtige kliniske vejledere og sygeplejersker.  

Jobbet som klinisk underviser er kliniknært og alsidigt og indebærer blandt andet:  

 • Planlægning og koordinering af opgaver knyttet til modtagelse og introduktion af studerende og elever
 • Planlægning og varetagelse af klinisk undervisning af studerende og elever  
 • Planlægning og afholdelse af uddannelsesrelevante samtaler med studerende og elever  
 • Undervisning og vejledning af kliniske vejledere og sygeplejefagligt personale, der varetager vejlederfunktioner for studerende og elever  
 • Funktion som synlig og nærværende kontakt- og ressourceperson for afdelingens kliniske og daglige vejledere  
 • Medvirken til udvikling og kvalitetssikring af afdelingens studie- og læringsmiljø 
 • Vejledning i og afholdelse af interne prøver i tæt samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner og de kliniske vejledere.   
 • Samarbejde med øvrige kliniske undervisere på hospitalet bl.a. via Netværk for kliniske undervisere i sygepleje
 • Du skal kunne trives med at arbejde på tværs af afdelinger og specialer.

Hvad kan vi tilbyde

 • Et tæt samarbejde med afdelingernes syv afdelingssygeplejersker og du kommer til at indgå i netværkene med stabene i afdelingen og på tværs af hospitalet – Netværk for kliniske undervisere mødes hver måned.
 • Introduktion og oplæring i funktionen vil foregå i tæt samarbejde med klinisk underviser kollega samt hospitalets uddannelsesansvarlige sygeplejerske og omfatter både introduktion til specialerne og de pædagogiske opgaver.
 • Et læringsmiljø som er praksisnært i holdning og tilgang. Du forventes derfor at kunne deltage i den direkte patientpleje ifm. uddannelses- og supervisionsopgaver

Om Dermato-Venerologisk afdeling samt Videnscenter for Sårheling, afdeling DS:
Dermato-Venerologisk afdeling samt Videnscenter for Sårheling består af et sengeafsnit med 20 senge samt 5 behandlingspladser. Derudover har afdelingen 4 store ambulatorier samt en lymfødem- og kompressionsklinik der tilsammen har ca. 110.000 kontakter årligt.

Patienterne i afdelingerne er alsidigt repræsenteret og spænder fra infektiøse hudlidelser, bulløse lidelser, bindevævssygdomme, hudtumorer samt patienter med komplicerede sårproblematikker herunder særligt diabetiske fodsår. Vi har en lokal operationsstue/behandlingsstue tilknyttet sengeafdelingen, hvor mindre kirurgiske indgreb foretages så som sårrevisioner og amputationer af tæer. De større kirurgiske indgreb foretages på den centrale operationsgang.

Om Endokrinologisk, afdeling I:  
Endokrinologisk afdeling I består af et sengeafsnit med 20 senge og et ambulatorium på Bispebjerg hospital og et ambulatorium på Frederiksberg hospital.

Vi har en meget bred vifte af patienter, som ud over de endokrinologiske sygdomme er patienter med akutte intern medicinske sygdomme. Vi har desuden en del patienter med alkohol afhængighed og andre misbrugsproblematikker. Patientforløbende er meget varierede og giver rig mulighed for de studerende til at tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor sygepleje til den medicinske patient.

 Vi ønsker, at du har følgende kvalifikationer:  

 • Relevant eller ønske om master- eller kandidatuddannelse med pædagogisk profil  
 • Tydelig sygeplejefaglig identitet forankret i grundlæggende sygepleje (den sygeplejefaglige referenceramme på BFH er Fundamentals of Care)
 • Samarbejdsorienteret og stærk kommunikativ i skrift og tale  
 • Gerne erfaring fra lignende stilling 
 • Undervisningserfaring og/eller erfaring med uddannelsesplanlægning  
 • Ledelsesmæssig forståelse, personlig gennemslagskraft og evne til at samarbejde på tværs i organisationen  
 • Evne til at arbejde struktureret og samvittighedsfuldt med en høj grad af fleksibilitet og selvstændighed 
 • Innovative evner og evne til at bidrage positivt til udviklingen på sit felt  
 • Erfaring fra lignende stilling samt speciale kendskab vil blive prioriteret

Ønsker du et job, hvor såvel dine sygeplejefaglige samt pædagogiske evner og erfaringer dagligt sættes i spil, og hvor du har stor indflydelse på tilrettelæggelse og afvikling af dine arbejdsopgaver – så er det nu du har muligheden for at blive klinisk underviser på tværs af flere velfungerende afdelinger.

Stillingen er i stabsfunktion med reference til den ledende oversygeplejerske. 

Ansøgningsfrist er den 14. april 2021. Der afholdes ansættelsessamtaler den 22. april 2021

Ønsker du yderligere information om stillingen eller ønsker du at rekvirere stillingsbeskrivelsen, er du velkommen til at kontakte: 
Ledende oversygeplejerske Alexandra Haucke Jacobsen tlf. 26 98 79 40 eller
uddannelsesansvarlig udviklingskonsulent Kamilla Hesthaven Mikkelsen, tlf. 29 42 63 20