Jobbet "Jordemødre søges til Kvindesygdomme og fødsler, Sygehus Lillebælt, Kolding" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt

Ønsker du at arbejde blandt gode kollegaer i et stærkt jordemoderfagligt miljø?  

Der er vækst i Trekantsområdet og fødselstallet stiger. Vi har fået mulighed for at udvide beredskabet både til det akutte og det forebyggende arbejde, og søger derfor flere kolleger. 
Vi er godt på vej, men har fortsat 4 faste stillinger til besættelse pr. 1.6.2021 eller snarest derefter.  

Arbejdstiden er i udgangspunktet 37 timer/ugen og vagterne er fordelt med hhv. 8 timers vagter på hverdage og 8 eller 12 timers vagter i weekenden.
Sammen med dig tilrettelægger vi dit timetal og dine øvrige ønsker for ansættelsen.

Som jordemoder i vores afdeling, vil du kunne udfolde dine jordemoderfaglige kompetencer til fulde. Vi er en mellemstor specialafdeling med jordemødre i mange forskellige funktioner, som netop tilgodeser et dynamisk jordemoderliv. Vi søger jordemødre primært til fødeafsnittet, men med stor mulighed for at arbejde med jordemoderfaget inden for graviditet og barselsperiode på sigt og efter ønske. 
Derudover ønsker vi at udvikle organisationen, så de fødende familier oplever høj grad af kendthed, tryghed, medindflydelse og kontinuitet i deres samlede forløb.

Vores kendetegn er blandt andet den kollegiale ånd omkring faget – men ligeså meget omkring hinandens velvære på en arbejdsplads hvor tætte relationer, følelser og fagligheder er på spil.

”Hos os er vi alle lige – vi griner, græder, knokler og hygger sammen.
Når jeg møder ind i vagt smiler jeg altid, når jeg ser hvem der er i vagt ud over mig.
Jeg har verdens skønneste, skøreste og dygtigste kollegaer”

                                                                                       Anne, jordemoder siden 2014

 Vi kan tilbyde  

 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer, at dit arbejdsliv og privatliv hænger sammen, ved blandt andet at have en dygtig skemalægger på fuld tid, som er dedikeret denne opgave.  Vi ved det hænger uløseligt sammen – og vi skal værne om begge dele.
 • En jordemodergruppe, som støtter hinanden, og som bidrager til et godt arbejdsmiljø dels på arbejdspladsen, men som også har et stort hjerte for at bidrage til arbejdsmiljøet i fritiden. Her skal du ikke blive overrasket hvis du inviteres på jordemoderkaffe for alle, at deltage i et løb med dine kollegaer, at gå ture sammen, at være i en jordemoder-mødregruppe eller at spise sammen inden en vagt. Det er blot enkelte eksempler fra din eventuelt kommende arbejdsplads.
 • Koordinerende jordemødre hele døgnet, som er med til at sikre en tryg opstart som nyansat, men som også er garant for et højt fagligt niveau til sparring, uanset din anciennitet og faglige erfaring. Nyuddannede jordemødre tilbydes et grundigt introprogram.

”Da jeg var ny, blev jeg virkelig varmt modtaget og følte jeg fik en effektiv og værdifuld oplæring.”    

                                                                                       Camilla, jordemoder siden 2021

”Jeg har været jordemoder mange steder igennem mit jordemoderliv, men jeg har aldrig fået en så grundig
og struktureret opstart som her hos os.”

                                                                                       Helle, jordemoder siden 1995

 • En afdeling med prioritering af hele jordemoderens virksomhedsområde via jordemoderkonsultation, indlagte gravide, fødsler, barselsperiode, fødselsforberedelse, hjemmefødsler og akutte svangre.
 • En afdeling med en god faglig kultur for forbedring og faglig sparring inden for det enkelte forløb, men som også i et større perspektiv ønsker at gå forrest i at forbedre fødselsbetjeningen gennem kompetenceudvikling, innovation, forbedringsarbejde og forskning.
 • En afdeling med stort fokus på det tværfaglige samarbejde og forståelse for hinandens kompetencer, også tværsektorielt.
 • En afdeling, der er optaget af at være patienternes fødested, og skabelsen af den individuelt tilrettelagte svangreomsorg og fødselsoplevelse.
  Her arbejdes blandt andet målrettet med Fælles Beslutningstagning.
 • Mulighed for at bidrage til uddannelse af jordemoderstuderende, men også af andre studerende fx. uddannelseslæger og ambulanceredder-elever

Vores ønsker til dig

 • Er uddannet jordemoder med dansk autorisation  
 • Er fagligt dygtig og ønsker at bidrage til at løfte fagligheden
 • Er jordemoderfagligt visionær med stort fokus på patientinvolvering og det sammenhængende patientforløb
 • Kan arbejde selvstændigt i forhold til virksomhedsområdet og tør påtage sig det fornødne ansvar med støtte, afhængig af dine behov.
 • Er en god teamspiller, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og vores (lærings)kultur
 • Er fleksibel og omstillingsparat – og god til at samarbejde på alle niveauer 
 • Har gode pædagogiske, empatiske og kommunikative evner  
 • Er STAN certificeret  
 • Har erfaring med eller uddannelse indenfor IBCLC, akupunktur, Rebozo, Spinning Babies eller lignende

Løn- og ansættelsesforhold

Aflønning sker efter gældende overenskomst.  

Ansøgningsfrist: 18. april 2021. Der holdes samtaler den 21. april 2021.  

Har du spørgsmål  

Du er meget velkommen til at kontakte:

Konstitueret Afdelingsjordemoder Stine Storm, tlf.: 40115192 / mail: stine.storm@rsyd.dk
Chefjordemoder Anne Uller, tlf. 40423062/ mail: anne.uller2@rsyd.dk
 

Om Afdelingen  
Du kommer til at indgå i en afdeling med 95 kompetente og engagerede jordemødre. Der er tradition for, at vi løfter i flok. Der er humor og arbejdsglæde i en travl hverdag og et tæt tværfagligt samarbejde.
Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus er en af landets større specialafdelinger inden for kvindesygdomme, graviditet, fødsel og barselspleje. Afdelingen har ca. 250 ansatte og 3400-3600 fødsler årligt.
Vi er en robust organisation, baseret på tillid, samhørighed og høj faglighed. 

Afdelingens vision er at levere kvalitet i topklasse og være en rejse værd, både for patienter og personale. Derudover uddanner vi fremtidens sundhedspersonale og udøver innovation, forskning og har fokus på udvikling indenfor såvel det jordemoderfaglige som  det obstetriske og gynækologiske område.   

Sygehus Lillebælt er en organisation, der arbejder med udgangspunkt i værdierne respekt, ordentlighed, samarbejde og excellence. Fælles for os alle er, at vi sætter patienten og mennesket først, gerne går forrest og gør vores arbejde bedre i dag end i går.   

Du kan læse om afdelingen på http://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118