Jobbet "Bioanalytikere til Blodtypelaboratoriet ved Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital" er udløbet

Region Midtjylland

Blodbank og Immunologi

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau? Så vil vi gerne se en ansøgning fra dig.

Vi søger to bioanalytikere med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner til en fast stilling pr. 1. juni 2021 og et vikariat i perioden 1.juni 2021 til 31. mej 2022. Tiltrædelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter. Stillingerne er på 37 timer pr. uge, med pligt til deltagelse i vagtordningen.

Du vil blive en del af og skal arbejde i Blodtypelaboratoriet som er opdelt i flere mindre laboratorier:
 • Blodtypeserologien: Her udføres der blodtypebestemmelse og undersøgelser for irregulære antistoffer på patienter forud for transfusion samt på gravide og bloddonorer. Derudover udføres der blodtypeserologiske specialudredninger og laboratoriet rådgiver de øvrige blodbanker i Region Midtjylland omkring blodtypeserologiske procedurer.
   
 • Prøvemodtagelsen: Her udføres præanalytiske procedurer på patient- og donorblodprøver fra hele Region Midtjylland. Vi har et dagligt prøveflow på ca. 2.000 blodprøver.
   
 • Hiv-og Hepatitislaboratoriet: Her udføres der serologisk virusscreening samt NAT test på patient og donorblodprøver fra hele Region Midtjylland.
   
 • Fraktioneringen: Her fremstilles blodkomponenter fra fuldblod tappet i hele Region Midtjylland samt en række af specialkomponenter.
   
 • Blodbanksekspeditionen: Her varetages udlevering af blodkomponenter samt rådgivning ved massive blødninger. Herudover er der lagerstyring og forsendelse af blodkomponenter til Regionshospitalerne i Region Midtjylland
   
 • Autoimmun Diagnostik: der udfører analyser til påvisning af antistoffer associeret til autoimmune sygdomme
   
Derudover er der mulighed for på sigt at få udvidet dine kompetencer inden for bl.a. følgende funktioner
 • Fæceslaboratoriet der udfører processering af cryobags og kapsler til Fækal Mikrobiota Transplantation (FMT)
 • Center for Gen- og Celleterapi, der forarbejder og konserverer stamcellekomponenter fra blandt andet perifert blod og knoglemarv, og som står for produktion af cellulære komponenter til klinisk afprøvning af nye behandlingsprincipper .

Vi ønsker en kollega, som
 • har interesse for immunologi og erfaring inden for specialet
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • er udviklingsorienteret og klar til at tage ansvar for egen personlige og faglige udvikling
 • kan bevare overblikket i pressede situationer, og som er vant til at planlægge, koordinere og prioritere opgaver
 • er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på faglig kvalitet
 • er serviceorienteret og medvirker aktivt til et godt, tværfagligt samarbejde i hele organisationen
 • har humoristisk sans samt et godt og smittende humør.

Afdelingen tilbyder et job med
 • introduktion og oplæring
 • god kollegial sparring
 • mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en afvekslende og travl hverdag med faglige udfordringer
 • mulighed for at blive en del af en velfungerende afdeling med kompetente og engagerede kolleger
 • et godt arbejdsmiljø, hvor vi skaber resultater gennem samarbejde.

Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 170 ansatte, heraf ca. 75 bioanalytikere. Læs mere om afdelingen her

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Tjenestesteder hos Blodbank og Immunologi, Aarhus Universitetshospital vil være Palle Juul-Jensens Boulevard 99 og Olof Palmes Allé 38, 8200 Aarhus N. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Marianne Asmussen på 7845 5077 eller på marianne.asmussen@rm.dk
 
Har du lyst, og kan du indfri ovennævnte, vil vi glæde os til at modtage din ansøgning med relevante oplysninger om uddannelse og tidligere ansættelsesforhold. Ansøgningen fremsendes elektronisk via nedenstående link.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler den 23. april 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.