Jobbet "Specialeansvarlig overlæge i Rygkirurgi, Rygcenter Syddanmark - en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Østre Hougvej 55, 5500 Middelfart

Dit næste skridt

Visionen for rygkirurgien er, at kirurgisk behandling tilbydes til de rette patienter på rette tid for at tilføre maximal værdi til patienten

Uddybende om stillingen og afdelingen

Vi søger en specialeansvarlig overlæge i rygkirurgi, der ønsker at være en drivende kraft inden for rygkirurgien og udviklingen af specialet – herunder også uddannelse af nye rygkirurger.

Du ønsker desuden at være med til at konsolidere og videreudvikle hele afdelingen til fordel for rygpatienterne i Region Syddanmark.

Det er planen, at operationsgangen inden for nærmeste fremtid skal renoveres. Det forventes at den specialeansvarlige går proaktivt og strategisk ind i dette arbejde, og med øje for fremtidens behov inden for rygområdet.

Du vil referere til og samarbejde med en Afdelingsledelse med højt ambitionsniveau, og som er overbevist om, at en positiv, engageret og humoristisk tilgang er måden hvorpå relationer dannes, tillid opnås og resultater skabes. Vi er stolte af den høje grad af patienttilfredshed, som igennem mange år har været stabil og kendetegnet for afdelingen. Samtidig går vi op i at have et godt arbejdsmiljø, og generelt gør vi os umage for at være en god arbejdsplads.

Rygcenter Syddanmark er en rygmedicinsk og rygkirurgisk afdeling i Sygehus Lillebælt med 160 medarbejdere. Vi modtager rygpatienter fra hele Region Syddanmark.  Årligt modtager vi ca. 18.000 nye henvisninger og opererer omkring 1.000 patienter.

Forskning er et højt prioriteret område med stor rygkirurgisk og rygmedicinsk forskningsaktivitet.

Ambitionen i den rygkirurgiske forskningsenhed er, at være førende i Danmark inden for den degenerative rygkirurgi gennem systematisk opsamling af PRO-data før og efter den operative intervention. 

Afdelingen er desuden uddannelsessted for mange faggrupper. Vi tillægger det stor værdi, at være med til at forme en god uddannelse til de uddannelsessøgende og på den måde tage et medansvar i at fremtidssikre sundhedsvæsenet med gode kommende kollegaer.

Overordnet kerneopgave og vision

Afdelingens overordnede kerneopgave er, på specialistniveau, at udrede samt behandle og herunder vejlede regionens rygpatienter ud fra den enkeltes behov. Målet er, at fremme livskvaliteten for rygpatienter.

Det er vores vision, at:

 • Holde fokus på kvalitet, udvikling, uddannelse og forskning
 • Gå forrest i samarbejdet med Regionens øvrige aktører på rygområdet
 • Sikre en god kultur og et sundt arbejdsmiljø
 • Være en integreret del og drivende kraft i SLB

Om dig

Vi søger en specialeansvarlig rygkirurg der:

 • Er speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi med rygkirurgi som dokumenteret interesseområde
 • Naturligt påtager sig særligt ansvar for den faglige retning og udvikling af Rygkirurgien – dette i tæt samarbejde med afdelingens øvrige rygkirurger
 • Er en god team-player der mestre det brede samarbejde såvel mono- som tværfagligt og evner at fastholde fokus på målopfyldelse og resultater
 • Indgår i afdelingens drift
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner

Vi tilbyder

 • En stilling med fagligt ansvar og stor mulighed for indflydelse
 • En stilling uden anden vagt end beredskabsvagt
 • Dedikeret administrationstid
 • En ambitiøs afdeling med fokus på kvalitet samt patientsikkerhed og –tilfredshed
 • En afdeling i udvikling, hvor vi lægger særlig vægt på omstillingsparathed og konstruktivitet
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor medarbejderne løser arbejdsopgaver i tværfagligt samarbejde med fokus på ”patienten først”. Der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø.
 • Introduktion efter Sygehus Lillebælts onboarding koncept samt tilknytning af mentor

Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence.

Kvalifikationer

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation samt CV. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger. 

Løn- og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende faglig overenskomst.

Ansættelsesstart den 1. august 2021

Ansøgningsfrist og rekrutteringsprocessen

Fristen for at søge stillingen er den 14. april 2021

Samtaler forventes afholdt i uge 16, forventeligt den 19. april 2021

Yderligere information

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til Ledende overlæge Jakob Espesen, tlf. 2972 7977 / Jakob.Espesen@rsyd.dk eller Overlæge og professor Mikkel Østerheden Andersen, tlf. 4034 4069 / Mikkel.Andersen2@rsyd.dk