Region Sjælland

Region Sjælland

Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde

Fast stilling som Overlæge/Afdelingslæge i Distriktspsykiatri for Ældre i Roskilde

 

Vi søger en Overlæge/ Afdelingslæge til en fagligt udfordrende klinisk hverdag. Vi vægter kompetencer indenfor for psykopatologi og farmakologisk behandling, evne til tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, samt lyst til at indgå i en meget varieret hverdag med dygtige kolleger.

 

Ansøger vil indenfor de kommende år skulle overtage funktionen som  overlæge i afsnitsledelse.

 

Velkommen til distriktspsykiatrifor ældre i Roskilde

Distriktspsykiatri for ældre tilbyder ambulant udredning og behandling af borgere fra 70 år og derover med nyopståede psykiatrisk lidelser.

 

Vi har endvidere demensudredning af borgere med hukommelsesproblemer og psykiatrisk comorbiditet. Dette er en regionsfunktion i samarbejde med Regionalt Videnscenter for Demens.

 

Derudover har vi som regionsfunktion et Akutteam for demente med svære adfærds- og psykiatriske forstyrrelser.

Demensudredning og Akutteam er uanset alder.

 

Vi har endvidere regionsfunktion til udredning og behandling af komplicerede psykiatrisk lidelser hos ældre.

 

Pr. 1 marts 2021 er distriktspsykiatrien påbegyndt at implementere og arbejde i F-ACT teams (Flexible Assertive Community Treatment). Vi udgør 1 FACT-team.

(https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/om_psykiatrien/for-fagpersoner/relationer-og-samarb-paa-tvaers/Sider/default.aspx )

 

Distriktspsykiatri for ældre er aktuelt besat med 1 overlæge i afsnitsledelse, 1 afdelingslæge og i perioder 1 H-læge.

Herudover er der 1 afdelingssygeplejerske og 6 distriktssygeplejersker, 1 psykolog og 2 lægesekretærer.

 

Jobbet

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men timetallet kan drøftes ved ansættelsen.

 

Ansøger deltager i bagvagten, vagthyppigheden kan drøftes.

 

Mere om din kommende arbejdsplads:

Distriktspsykiatri for ældre er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland.

 

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Greve-Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Distriktspsykiatri for ældre har mulighed for at indlægge patienter på de to ældrepsykiatriske afdelinger – hhv. SL6 i Slagelse og S5 i Vordingborg

 

Psykiatrien Øst varetager regionsfunktion for henholdsvis angst og personlighedsforstyrrelser samt for skizofreni og andre psykoser, ADHD, udredning af udviklingsforstyrrelser hos voksne, rådgivningsfunktion for gravide, samt sexologisk klinik.

 

Vi inddrager pårørende tidligt i behandlingen og har specielt fokus på børn af psykisk syge bl.a. via nøglepersoner for dette område.

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. indenfor områderne nydebuteret psykose (OPUS) og personlighedsforstyrrelse.  Forskningen foregår i samarbejde med regionens Psykiatriske Forskningsenhed, som er beliggende i Slagelse.

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Der er til stillingen tilknyttet vagt hvor

 • Du som vil overlæge vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig til sparring for yngre læge-bagvagten og akutte tilsyn på Køge Sygehus samt delvagt 9-15 i weekends og på helligdage ved geografien i Roskilde.

 • Du som afdelingslæge vil indgå i en 10 skiftet bagvagt i form af delvagt efterfulgt af rådighed fra bolig ved geografien i Roskilde og med akutte tilsyn på Roskilde Sygehus

   

  Det kan vi tilbyde:

 • En distriktspsykiatri med en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision og årlig personaletræning
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning
 • Du bliver en del af godt team der er dygtige fagligt og er humoristiske og engagerede

 

Det ønsker vi af dig:

 • At du er engageret og fleksibel med bred klinisk erfaring
 • At du har gode samarbejdsevner og gerne psykoterapeutisk uddannelse eller erfaring
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af distriktspsykiatrien, bl.a. via erfaring med eller interesse for kvalitetsudvikling
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige overlæger

 

Ved behov for flere oplysninger:

Kontakt overlæge Eva Berthou tlf. 20 58 68 96 eller ledende overlæge Michael Bech-Hansen tlf. 23 44 66 21

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS.

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

Samtaler forventes afholdt hurtigst muligt efter ansøgningsfrist.

 

Ansættelsesdato 01.08.2021 eller efter aftale.

 

Oplysning om cpr.nr., eksamensår og resultat, tidligere ansættelser og bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Eva Berthou
  ebeh@regionsjaelland.dk
  58537453
 • Adresse
  Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012283
 • Quick-nr.
  407580
 • Ansøgningsfrist
  03-05-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Trekroner Centervej 57, 2., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Eva Berthou
  ebeh@regionsjaelland.dk
  58537453
 • Stillingstype
  Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012283
 • Quick-nr.
  407580
 • Ansøgningsfrist
  03-05-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Fast stilling som Overlæge/Afdelingslæge i Distriktspsykiatri for Ældre i Roskilde"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.