Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 1. sal, 5000 Odense C

Afdelingssygeplejerske til Neurokirurgisk Intensivafsnit (NIA), OUH Odense Universitetshospital

 

Vi søger pr. 01.07.2021 (eller efter aftale) en afdelingssygeplejerske, der har lyst, evne og vilje til, i samarbejde med de øvrige ledere og medarbejdere, at videreudvikle rammerne for NIA til gavn for patienter, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Da NIA er et afsnit med en stor personalegruppe og komplekse intensive patientforløb, er der to afdelingssygeplejersker. Du vil derfor skulle indgå i en fælles ledelse med vores konstituerede afdelingssygeplejerske samt indgå i afsnittets ledelsesteam, som desuden består af to stedfortrædere og en afsnitsansvarlig læge. På uddannelses- og læringsmæssige felt forventes det, at du indgår i et tæt samarbejde med afdelingens uddannelsesansvarlige sygeplejerske.

Den fælles ledelse tænkes opdelt på fagområder og funktioner efter en nærmere drøftelse af spidskompetencer hos de enkelte i ledelsesteamet.

 

Om Neurokirurgisk Afsnit NIA:

NIA er normeret til 12 neurointensive behandlingspladser. Afsnittet har et stort patientflow og varetager den komplekse intensive sygepleje til akutte og kritisk syge patienter med bl.a. hovedtraumer og hjerneblødninger. Derudover er der postoperativ opvågning for patienter opereret for tumorer og karmisdannelser i hjernen.

NIA har en bruttonormering på omkring 78 fuldtidsstillinger (sygeplejersker). Personalet, som erfaringsmæssigt spænder bredt, er engagerede og dygtige medarbejdere, der alle værdsætter et højt fagligt niveau og et godt kollegialt sammenhold.

NIA vil ved indflytning til NOUH indgå i en ny organisatorisk ramme og bliver derved et integreret afsnit i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V. 
Opgaven er højt prioriteret og skal i samarbejde med den konstituerede afdelingssygeplejerskerske, afdelingsledelserne i U og V samt TRIO og medarbejdere sikre en vellykket proces.

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:

 

•    kan påtage sig lederskab i fællesskab med andre, og som besidder en helhedsorienteret ledelsestænkning
•    der i ledergerningen tager udgangspunkt i OUH’s ledelsesgrundlag
•    er empatisk og samarbejdssøgende
•    er en god kulturbærer og engagerer andre i arbejdet med at sætte patienten først
•    handler loyalt på strategiske og politiske beslutninger og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejdere
•    der møder medarbejdere tillidsfuldt, lyttende og involverende og samtidig stiller høje krav til dem
•    kan og vil opstille klare og tydelige mål og retning og har et godt organisatorisk overblik
•    er igangsætter og understøtter forandringsprocesser, og skaber rammer for selvstændig opgaveløsning og med udgangspunkt i Den Syddanske Forbedringsmodel og patientpyramiden
•    evner at balancere mellem styring og lederskab og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele
•    søger selvindsigt og har evnen og viljen til udvikling
•    ledelseserfaring og relevant videre-efteruddannelse er en forudsætning
•    det forventes, at ansøger har intensiverfaring og gerne har erhvervet sig Specialuddannelsen.

 

Vi søger afdelingssygeplejersker, der vil være med til at sikre:


•    at sygeplejen udøves i overensstemmelse med best practice og evidens baseret viden
•    implementering af sygeplejestrategien på OUH
•    sammenhængende patientforløb med fokus på overgange mellem afsnit, afdelinger, sektorer og kommuner
•    fokus på vedligeholdelse og kompetenceudvikling af den højt specialiserede sygepleje til neurokirurgiske intensive patienter
•    et godt samarbejde på tværs af faggrupper, afdelinger, afsnit og sektorer til gavn for de tværgående patientforløb
•    en kultur, hvor alle behandler patienter og pårørende med ordentlighed, ligeværdighed og respekt
•    et godt arbejdsmiljø, arbejdsglæde og engagement
•    en sund økonomi og en god driftanvendelse

 

Vi tilbyder:


•    et lederjob med stor mulighed for ledelsesmæssig og personlig udvikling
•    indflydelse på udvikling af det velfungerende lederteam
•    meget engagerede og kompetente medarbejdere
•    målrettede individuelle udviklingsmuligheder

Afdelingen plejer og behandler børn, hvorfor der vil blive indhentet børneattest. Endvidere indhentes referencer, jf. Region Syddanmarks regler herfor.


Løn- og ansættelsesforhold:

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

 
Kontakt:

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret afdelingssygeplejerske Annette Selimann, tlf. 51 42 78 58. Du er endvidere meget velkommen til at besøge NIA.

 

Din ansøgning skal være os i hænde senest fredag den 14. maj 2021.
Der afholdes ansættelsessamtaler torsdag den 20. maj 2021.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.
 
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Kontaktperson
  Winnie Damsbo
  winnie.damsbo@rsyd.dk
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 1. sal, 5000 Odense C
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2021
 • Regionens jobnr.
  215038
 • Quick-nr.
  407665
 • Ansøgningsfrist
  14-05-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  OUH Odense Universitetshospital, Odense
 • Adresse
  J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, 1. sal, 5000 Odense C
 • Kontaktperson
  Winnie Damsbo
  winnie.damsbo@rsyd.dk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-07-2021
 • Regionens jobnr.
  215038
 • Quick-nr.
  407665
 • Ansøgningsfrist
  14-05-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingssygeplejerske til Neurokirurgisk Intensivafsnit (NIA), OUH Odense Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.