Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Jordemødre søges til Fødeafsnittet, Regionshospitalet Viborg

Ved Fødeafsnittet i Viborg er der følgende stillinger ledige til besættelse:

1 fast stilling på fuld tid, eller efter aftale, som basisjordemoder
1 fast stilling på fuld tid, eller efter aftale, som Kendt Jordemoder

2 vikariater på fuld tid, eller efter aftale, som Kendt Jordemoder i perioderne:
 • 1/9-2021 – 28/2-2022
 • 1/7-2021 – 31/12-2022
3 vikariater på fuld tid, eller efter aftale, i perioderne:
 • 1/5-2021 – 31/12-2022
 • 1/7-2021 – 30/6-2022
 • 1/7-2021 – 31/8-2021
Vi søger dig, som jordemoder, da du:
 • er fagligt dygtig og engageret
 • bidrager bevidst og positivt til et godt arbejdsmiljø
 • vægter godt samarbejde højt
 • arbejder ansvarsfuldt og selvstændigt, men hele tiden er åben for sparring.
 • evner nærvær med parrene og formår at styrke og støtte dem med udgangspunkt i deres situation
 • kender og respekterer dit kompetenceområde
 • er stabil og fleksibel og varetager alle døgnets vagter samt weekendarbejde
 • er løsningsorienteret og bidrager til forsat udvikling af afsnittet, så vi i fællesskab er med til at præge den generelle udvikling af svangreomsorgen
Vi har en god teamånd i afsnittet, som kommer til udtryk i samarbejdet mellem jordemødre, social- og sundhedsassistenter, jordemodersupervisorere, ledelse og andre kollegaer. Denne ånd bidrager du positivt til i det daglige, ved at være løsningsorienteret og fleksibel – samt ved at have en glad, positiv tilgang til arbejdet og de mennesker du møder.

På fødeafsnittet arbejder vi efter visionen "Styrk det nye Liv". Denne vision skaber sammenhængskraft og retning for hvor vi lægger vores energi og kræfter. Hensigten er, at styrke den spontane og ukomplicerede fødsel ved hjælp af hele jordemoderens virksomhedsområde – derfor arbejder jordemødre hos os typisk i 2-3 forskellige funktioner. Vi tror nemlig på, at dette binder graviditet, fødsel og barsel rigtig godt sammen.

Vi har hele tiden gang i nye tiltag, som skal implementeres – dette bliver du en del af.
I 2020 har vi (ud over de mange tiltag i hht. COVID-19) bl.a. givet alle fødestuer et "face-lift" i form af bæredygtige korkmøbler, rolige farver og fototapeter med naturmotiver. Vi har lavet et pilotprojekt i samarbejde med Test- og udviklingscenter for velfærdsteknologi og Aalborg universitet, hvor vi har afprøvet en VR brille, som afslappende og smertereducerende værktøj under fødslen. Vi arbejder intensivt med bæredygtighed og har bl.a. genereret over 1 ton mindre plastik, kraftigt reduceret medicinaffald og mængden af vasketøj i vores stræben efter at skabe mere bæredygtige fødselsforløb. Til gavn for fertilitetsbehandlede gravide, har vi øget samarbejdet mellem Fertilitetsklinik og Jordemoderkonsultationer og oprettet særlige jordemoderkonsultationer til disse gravide….og sådan kunne vi blive ved….vi er et afsnit med løbende udvikling, nytænkning og mange spændende tiltag. Der er god mulighed for, at du kan være med i nye tiltag og udviklingsinitiativer.

Faglig og organisatorisk profil
Hospitalsenhed Midt har i dag ca. 2.250 fødsler, der varetages på Regionshospitalet Viborg eller i hjemmet. Heraf varetages ca. 700 fødsler i 5 kendte jordemoderordninger.
Jordemødre hos os arbejder på mange forskellige måder. Vi har jordemødre i jordemoderkonsultation, UL/scanning, akut graviditetsklinik, afsnit for indlagte gravide samt på føde- og barselsafsnit.
Det er vigtigt for os, at familierne oplever en høj kvalitet, som tager udgangspunkt i deres ønsker og behov. På Regionshospitalet Viborg varetages alle typer fødsler med få undtagelser jf. specialeplanen for gynækologi og obstetrik i Region Midtjylland.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.350 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Kvindesygdomme og Fødsler.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:
 • Chefjordemoder Katrine Kildedal, tlf.: 7844 5703
 • Vicechefjordemoder Lisbeth Madsen Jensen: tlf.: 2057 8655
 • Vicechefjordemoder Kirsten Haulrik Bech, tlf.: 7844 5706
Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest onsdag d. 21. april 2021

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag d. 26. april 2021

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Kontaktperson
  Katrine Kildedal
  7844 5703
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  29951
 • Quick-nr.
  407682
 • Ansøgningsfrist
  21-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Regionshospitalet Viborg
 • Adresse
  Heibergs Alle 4, 8800 Viborg
 • Kontaktperson
  Katrine Kildedal
  7844 5703
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-05-2021
 • Regionens jobnr.
  29951
 • Quick-nr.
  407682
 • Ansøgningsfrist
  21-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Jordemødre søges til Fødeafsnittet, Regionshospitalet Viborg"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.