Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Klinisk jordemodersupervisor, Jordemodercenter, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Slagelse Sygehus

 

Vi søger en klinisk jordemodersupervisor med solid, klinisk erfaring og gode, kommunikative kompetencer til at understøtte faglige refleksioner og samarbejde.

Som kollega i vores afdeling vil du opleve, at vi sammen skaber rammer for jordemoderfaglighed OG trivsel gennem inddragelse, dialog og tillid – sådan lykkes vi bedst med at skabe det bedste fødested for gravide og de bæredygtige jordemoderliv.

Den kliniske jordemodersupervisorstilling er en fast fuldtidsstilling til besættelse 1. juni eller snarest muligt.

 

Som klinisk jordemodersupervisor er dine kerneydelser:

1) at styrke kvaliteten af den spontane fødsel og det patologiske, indlæggelseskrævende graviditets- og fødselsforløb

2) at skabe gode rammer for læring, patientsikkerhed og udvikling gennem sparring og høj grad af psykologisk sikkerhed, hvor kollegaer tør sparre om ideer, indrømme fejl og være åbne omkring usikkerheder

3) at styrke kvaliteten i al det tværgående samarbejde omkring familierne herunder at udvikle fælles beslutningstagen

Klinisk jordemodersupervisor har en væsentlig rolle i de tværprofessionelle samarbejdsrelationer, som er en del af kvindens graviditets- og fødselsforløb. Rollen indebærer fast deltagelse i obstetriske kapacitetskonferencer gennem døgnet samt mødeledelse af daglig, tværfaglig obstetrisk konference.

Klinisk jordemodersupervisor har en nøglefunktion i et tæt, tværfagligt samarbejde om planlægning af forløb, hvor kvinde og/eller nyfødt skal indlægges efter fødslen. Hun har en koordinerende rolle i det akutte team, hvor også anæstesi- og operationspersonalet indgår. Efter et alvorligt, akut forløb samler klinisk jordemodersupervisor teamet og afholder defusing. Klinisk jordemodersupervisor indgår i sygehusets generelle beredskabsplan.

Klinisk jordemodersupervisor har overblik over kliniske jordemoderopgaver på tværs af afsnittene og er central i daglig planlægning og prioritering. Klinisk jordemodersupervisor kan formidle overblik til jordemødre i vagt og facilitere, at jordemødrene fordeler sig til funktionerne ud fra det, der giver bedst kontinuitet og kvalitet ud fra flere konkurrerende hensyn.

 

Dine kompetencer:

 • Solidt funderet i jordemødrenes selvstændige virksomhedsområde og med solid, klinisk erfaring fra obstetrisk specialafdeling

 • Faglige og pædagogiske kompetencer til at være jordemoderens sparringspartner

 • Erfaring som tovholder på forandrings- og implementeringsprocesser. Du har blik for at understøtte, at andre tovholderes forbedringstiltag lykkes

 • Lyst til at arbejde med kvalitet, læring, undervisning samt udvikling -  også på det organisatoriske niveau. Du skal formå at gå forrest, tage ansvar og initiativ i det daglige og i dine tovholderopgaver

 • Handlekompetencer og det store overblik, som medvirker til at skabe det bedste match mellem akutte/planlagte jordemoderopgaver og personaleressourcer, når der skal tages hensyn til drift, det gode patientforløb og arbejdsmiljø

 • Kommunikative kompetencer, der kan visitere opkald til ”vagthavende jordemoder” med fagligt højt niveau, blik for flow i afsnittene, kan undgå unødig ventetid og samtidig skabe tryghed og tillid i telefonmødet med den gravide eller fødende

 • Personlige kompetencer til at skabe empowerment af kolleger – det er ikke dig, som tager ledelsen på stuen – din succes er, at jordemoderkolleger/teamet lykkes

 • Det forventes, at du deltager i det kliniske arbejde, når det er nødvendigt, men det er ikke din primære funktion

 • Det forventes, at du kan håndtere akutte, obstetriske situationer på højt niveau, således at du kan understøtte andre roller/faggrupper på stuen

 • Vi vægter, at jordemødrene oplever kontinuitet på beslutninger og værdier, uanset hvilken klinisk jordemodersupervisor, som har vagt.

 • Vi vægter, at klinisk jordemodersupervisorgruppen arbejder med psykologisk sikkerhed i al kommunikation, fordi det er fundamentet for godt arbejdsmiljø, høj kvalitet og patientsikkerhed.

  I din ansøgning ønsker vi, at du beskriver dine tanker og erfaring med faglig sparring og feedback - eventuelt ud fra et konkret eksempel fra dit arbejde.

   

Om klinisk jordemodersupervisorstilling:

De kliniske jordemodersupervisorer arbejder enkeltvis og afløser hinanden i vagt. De skal understøtte tværfagligt samarbejde samt læring og udvikling gennem sparring. Derfor er kommunikation en særlig vigtig kompetence for ansøgere.

Jordemodergruppen er lille (ca. 50 jordemødre), kender hinanden godt, har god kollegial støtte, et godt samarbejde og tradition for faglig sparring. Den kliniske jordemodersupervisors funktion understøtter, at jordemoderen på stuen forbliver ansvarlig for forløbet, også når det komplicerede forløb bliver tværfagligt.

Den kliniske jordemodersupervisor har vagt fra kl. 8.00 til 9.00 det efterfølgende døgn.

Fra kl. 8.00 til 20.30 er der fremmøde i afsnittene, hvorefter vagten frem til 7.00 er fra vagtværelse. Ved vagtens afslutning leder den kliniske jordemodersupervisor jordemødrenes morgenvagtskifte, afdelingens morgenkonference og kapacitetskonference (indlagte gravide-fødende-barslende-indlagte på neonatalafsnit).

De seks kliniske jordemodersupervisorer dækker hinanden ved sygdom i gruppen, sådan at der altid er en klinisk jordemodersupervisor i vagt. Vagtskema lægges af en klinisk jordemodersupervisor, og gruppen planlægger selv ferieafholdelse og har høj grad af indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsliv.

Timer til kvalitetsarbejde/tovholderområde planlægges som dagvagter i skema.

De kliniske jordemodersupervisorer er ansat i Jordemodercenteret og virker på tværs af jordemødrenes funktioner i Fødemodtagelse, Fødeafsnit og Graviditetsafsnit. 

Klinisk jordemodersupervisorgruppe har skemalagt supervision ca. 4 gange årligt.

Ledelsesmæssigt refererer de kliniske jordemodersupervisorer til vicechefjordemødrene i Fødeafsnit, Fødemodtagelse og Graviditetsafsnittet, Signe Bay Frederiksen og Signe Gaub Østerskovgaard.

Løn – og ansættelsesforhold i henhold til jordemødrenes overenskomst.

 

 Vi er en specialafdeling med knapt 2000 fødsler:

 • Gode rammer for den fysiologiske fødsel - for eksempel gennem jordemoderkontinuitet og fem sansefødestuer med badekar samt lys-lyd teknologi.

 • Mor-Barnafsnittet ligger i forlængelse af Fødeafsnittet. Neonatalafsnittet er ”lige om hjørnet”. Vi arbejder tæt sammen om at koordinere og planlægge forløb, uanset om det gælder ukompliceret barsel, om mor eller barn er syg – eller begge er. Vi arbejder med non-separation af mødre og børn.

 • Vi modtager visiterede patologiske graviditeter og fødsler fra den sydlige del af Region Sjælland samt fra Hjemmefødselsordningen.

 • Fødeafsnittet indeholder en OP-stue.

 • En større del af de gravide er sårbare og følges enten i familieambulatoriet eller i konsultationer for sårbare med tilbud i jordemoderambulatorium. Der er gode muligheder for at yde og udvikle jordemoderfaglig omsorg for gravide og fødende med komplekse behov.

 • Gravide modtages fra gestationsalder 18+0.

 

Her kan du se en video om, hvorfor vi er så glade for vores arbejdsplads:

http://www.youtube.com/watch?v=2Q1_g_x-NOo​

Se evt. vores rundvisning for gravide her:

http://regionsjaelland.23video.com/rundvisning-pa-slagelse-fodeafsnit

 

Der forventes afholdt samtaler tirsdag den 27. april.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Signe Frederiksen
  sbfr@regionsjaelland.dk
  56513351
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012322
 • Quick-nr.
  407736
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Signe Frederiksen
  sbfr@regionsjaelland.dk
  56513351
 • Stillingstyper
  Jordemoder med specialfunktion
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-06-2021
 • Regionens jobnr.
  012322
 • Quick-nr.
  407736
 • Ansøgningsfrist
  22-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Klinisk jordemodersupervisor, Jordemodercenter, Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Slagelse Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.