Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Overlæge i geriatri, Sjællands Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Køge

 

Ved Sjællands Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Køge, er en nyoprettet stilling som overlæge i geriatri ledig til besættelse fra 01.08.2021 eller snarest derefter.

Stillingen er uden vagtforpligtigelse.

Sjællands Universitetshospital har per 1. marts 2021 med ansættelse af 4 speciallæger, heraf en specialeansvarlig overlæge, og dedikerede sygeplejersker etableret det geriatriske speciale på hospitalet. Geriatrien er forankret i Medicinsk afdeling. Som led i en yderligere udbygning af specialet ønskes yderligere en overlæge ansat.

 

Den geriatriske funktion ved Sjællands Universitetshospital

Der er tale om en ny-etablering af det geriatriske speciale, og det vil derfor i vid udstrækning være det nye geriatriske team af læger og sygeplejersker, der skal implementere og udvikle specialet på Sjællands Universitetshospital.

Denne udvikling skal foregå i et samarbejde med sygehusledelsen, afdelingsledelsen på Medicinsk Afdeling og andre relevante afdelinger (Akutafdelingen, Ortopædkirurgisk Afdeling og Neurologisk Afdeling).

Den geriatriske funktion er forankret i Medicinsk afdeling. Det er planen at etablere et sengeafsnit med geriatri og palliation, ambulante funktioner, herunder demensudredning, samt geriatriske funktioner målrettet patienter med hoftenære frakturer.

Den geriatriske funktion skal operere på tværs af traditionelle afdelingsskel. Det er ønsket, at den geriatriske funktion også tilser patienter på korttidsafsnittet (organiseret under akutafdelingen), og her bl.a. medvirker til en udvikling af samarbejdet mellem sygehuset og primærsektoren.

Den geriatriske funktion vil også skulle deltage i sygehusets præ- og postgraduate undervisningsforpligtigelser, herunder specialefokuseret klinisk kursus i geriatri.

Det forventes, at det geriatriske team deltager i forskning og kvalitetsudvikling.

Om stillingen

Vi tilbyder

 • En spændende innovativ stilling med stor mulighed for at præge den geriatriske udvikling på SUH

 • Relevant efteruddannelse indenfor palliation

 • Et spændende samarbejde i et nyopstartet geriatrisk team

 • En ansættelse på et hospital med gode og tætte samarbejdsrelationer mellem afdelingerne

 • Ansættelse på en afdeling der prioriterer evidensbaseret behandling og forskningsbaseret udvikling samt præ- og postgraduat undervisning højt

 • En ansættelse, hvor tætte tværfaglige samarbejdsrelationer prioriteres i det geriatriske team

 • En stilling med vigtige samarbejdsrelationer bredt ud i organisationen

 • Deltagelse i en dynamisk overlægegruppe i Medicinsk Afdeling

 • En ansættelse på et stort Universitetshospital i rivende udvikling

 • Funktionen som afsnitsansvarlig overlæge er vakant på det geriatriske afsnit

Vi forventer at du

 • Er speciallæge i intern medicin; geriatri. Gerne med forsknings og udviklingserfaring

 • Har særlig interesse i og lyst til at udvikle palliation som del af det geriatriske behandlingstilbud

 • Har lyst til som en del af det geriatriske team at stå i spidsen for den nye geriatri på SUH

 • Eventuelt har lyst til at indgå i afsnitsledelsen som afsnitsansvarlig overlæge.

 • Har gode samarbejdsevner og lyst til gennem samarbejde at opnå fælles resultater

 • Tager ansvar i patientbehandlingen og har øje for de gode patientforløb

 • Har interesse for fagets udvikling og evner at se muligheder fremfor begrænsninger

 • Vil sikre den høje faglige standard i specialets virke på hospitalet

 • Har lyst til at undervise og deltage i den præ- og postgraduate undervisning

 • Er aktiv i afdelingens og fagets udviklingsarbejde og deltager i afdelingens ledelsesarbejde

 

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er organiseret i en endokrinologisk sektion, en medicinsk gastroenterologisk –hepatologisk sektion og en geriatrisk - intern medicinsk sektion og ledes af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske.

Afdelingen har tre sengeafsnit.  Sengeafsnit M2 og M6 behandler overvejende gastromedicinske patienter, det tredje:

Sengeafsnit M3 – Geriatri og intern medicin

Afdelingens geriatriske sengesektion er beliggende på M3, der også huser to sektioner med henholdsvis intern medicinske patienter og endokrinologiske speciale patienter. Der er i alt 30 senge. Sengeafsnittet er under stærk udvikling med implementering af Geriatri og palliation som nogle af de nye behandlingstilbud vi ønsker at udvikle til vores patienter.

Det Geriatriske team består af 4 speciallæger, heraf en specialeansvarlig, samt den nye overlæge med tilknyttede dedikerede sygeplejersker. De geriatriske speciallæger er sammen med en intern medicinsk overlæge ansvarlig for den lægelige behandling af afsnittets geriatriske og intern medicinske patienter. De endokrinologiske specialepatienter (normal 2-4 patienter) er ansvarsmæssigt tilknyttet den endokrinologiske sektion.

Funktionen som afsnitsansvarlig overlæge vakant.

Sengeafsnittet er det første afsnit, der skal flytte ind i det nye SUH; primo 2022 flyttes afsnittet sammen med det geriatriske ambulatorium til afsnit B1 på ottende etage i det nye byggeri.

 

De øvrige specialer

Det endokrinologiske og gastroenterologiske teams består af henholdsvis 8 og 15 speciallæger. Der er 20 reservelægestillinger på afdelingen, heraf en HU-stilling i geriatri.

Medicinsk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende på 2. og 5 kandidatsemester og har 8 undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat i medicinsk gastroenterologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.

Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen inden for en række specialer.

 

Ansøgere til overlægestillingen skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år, efter opnået speciallægeanerkendelse

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 19.04.21

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 26.04.21

 

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Ole Hamberg eller specialeansvarlig overlæge Ellen Astrid Holm.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Ole Hamberg
  oham@regionsjaelland.dk
  47322401
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012330
 • Quick-nr.
  407794
 • Ansøgningsfrist
  19-04-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Ole Hamberg
  oham@regionsjaelland.dk
  47322401
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Geriatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012330
 • Quick-nr.
  407794
 • Ansøgningsfrist
  19-04-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge i geriatri, Sjællands Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Køge"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.