Jobbet "Speciallæge i psykiatri med interesse for psykoterapi og eventuelt forskningserfaring" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 13, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup, søger ny speciallæge!

Pr. 1. juli 2021, eller efter aftale, søger vi en ny speciallægekollega, gerne med særlige kompetencer indenfor psykoterapi og klinisk forskning. Stillingen kan, afhængigt af kvalifikationer, besættes som overlæge eller afdelingslæge.

Om ambulatoriet
Psykoterapeutisk Ambulatorium er et stort, moderne ambulatorium, som varetager udredning og behandling af depressiv enkeltepisode, periodisk depression, PTSD samt emotionelt ustabil og evasiv personlighedsstruktur i pakkeforløb og endvidere har regionsfunktion for PTSD for hele Region Hovedstaden. Psykoterapeutisk Ambulatorium deltager i samarbejdet med obstetrisk afdeling på Herlev Hospital og Børne- og ungdomspsykiatrisk Center om det forebyggende arbejde vedr. gravide og barslende kvinder med psykiske lidelser.

Vi er i alt ca. 30 medarbejdere inklusiv 5 speciallæger i psykiatri opdelt i 3 teams med hver sin teamkoordinator. Flertallet af de øvrige medarbejderne er psykologer, og derudover er der ansat sygeplejersker, sekretærer og socialrådgiver. Behandlingen foregår individuelt såvel som i grupper, og omfatter hovedsageligt kognitiv adfærdsterapi, prolonged exposure, ACT og dialektisk adfærdsterapi i kombination med psykofarmakologisk behandling, netværksarbejde og socialfaglig bistand.

Ambulatoriet er kendetegnet ved kvalificerede og engagerede medarbejdere, en høj kvalitet i behandlingen og et godt arbejdsmiljø. Det er patientbehandling og faglighed, der sætter dagsordenen i samarbejdet og i vores selvforståelse. Vi lægger vægt på et udviklende og tillidsfuldt læringsmiljø og afsætter tid til supervision, fælles journalaudit og undervisning. Det lægelige fællesskab spiller en vigtig rolle, og vi gør brug af hinandens kompetencer på tværs af teams.

Om Psykiatrisk Center Ballerup
Psykiatrisk Center Ballerup er et dynamisk center med cirka 750 medarbejdere og flere specialfunktioner, deriblandt traumatiserede flygtninge, spiseforstyrrelser, PTSD og døvepsykiatri, samt syv almene døgnafsnit, Opus-ambulatorium, FACT og ældrepsykiatrisk enhed. 

På Psykiatrisk Center Ballerup har vi fælles klinikker, konferencer og temadage for alle læger. Vi mødes ca. 6 gange årligt til speciallægemøder, og der er ugentlig både præ- og postgraduat undervisning, hvor det forventes, at speciallægen aktivt deltager.

Centeret har mange uddannelsesstillinger i både psykiatri og almen medicin, og speciallægen forventes at varetage hovedvejlederfunktion.

Psykiatrisk Center Ballerup prioriterer forskning indenfor vores specialiserede kliniske funktioner højt.

Om stillingen
Den ledige stilling er som udgangspunkt placeret i team for affektive lidelser, men andre områder kan indgå i arbejdet efter nærmere aftale afhængigt af kvalifikationer og interesse.

Opgaverne er lægeligt arbejde i et tværfagligt samarbejde om patientforløbene, bestående af indledende vurderinger, diagnostisk udredning, udfærdigelse af behandlingsplaner, medicinsk behandling, pårørendesamtaler, udfærdigelse af attester og kommunikation med eksterne samarbejdspartnere deltagelse i behandlingskonference. Speciallægen indgår i samarbejdet med obstetrisk afdeling. Der vil være mulighed for at speciallægen selv har psykoterapiforløb, men det er ikke et krav.

Psykoterapeutisk Ambulatorium ønsker at styrke forskning indenfor ambulatoriets kliniske områder i samarbejde med etablerede forskningsenheder internt og eksternt. For kandidater med forskningsmæssige kvalifikationer, f.eks. ph.d.-grad eller tilsvarende, er der mulighed for at knytte et særligt forskningsansvar til stillingen.

Vi tilbyder:

 • Godt kollegialt og tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for kompetenceudvikling ved supervision og videreuddannelse
 • Monofaglige lægemøder
 • Stort ugentligt undervisningsprogram

Vi søger en speciallæge i psykiatri som:

 • har interesse for arbejdet med affektive lidelser og det psykoterapeutiske område
 • vil bidrage til det gode, lægelige fællesskab og læringsmiljø
 • forstår at arbejde tværfagligt
 • kan efterleve organisationens værdier om ansvar, respekt, faglighed og udvikling med patienten i centrum
 • gerne har forskningserfaring

Vi forventer, at du:

 • kan arbejde selvstændigt med gode lægelige kompetencer iht. de 7 lægeroller
 • har fokus på og forståelse for aktivitetskrav og accept af rammerne i et pakkeforløb
 • bidrager med faglig viden og uddannelse af kolleger
 • søger at dygtiggøre dig og har fokus på at dine kompetencer svarer til funktionen
 • trives i tæt teamsamarbejde og sætter pris på kollegial sparring

Yderligere oplysninger

Stillingen ønskes besat pr. 1. juli 2021 eller efter aftale. 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Lægeforeningen.

Yderligere oplysninger om centeret findes på www.psykiatri-ballerup.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos 

afsnitsledende overlæge Nadia Lyhne Trærup Andersen på Nadia.lyhne.andersen@regionh.dk, tlf. 38 64 50 10

eller

klinikchef Jens Drachmann Bukh, tlf. 22622813, mail: jens.drachmann.bukh@regionh.dk

Ansøgningsfrist: Den 12.05.2021 kl. 12.00. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 20

Dokumentation af formelle og faglige kompetencer bedes bilagt ansøgningen.  

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger. Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.