Jobbet "Få spændende og afvekslende arbejdsopgaver som lægesekretær på Sengeafsnit for Affektive Lidelser A2 i Viborg - vikariat" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Midt

Søndersøparken 1, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Vil du være med til at gøre en vigtig forskel for indlagte patienter med affektive lidelser? I Regionspsykiatrien Midt søger vi en lægesekretær, der kan se udviklingspotentiale i vores arbejdsopgaver og arbejdsgange, og som har mod på at sætte sit eget præg på stillingen. Er det mon dig?

Bliv en del af vores engagerede, kompetente fællesskab
Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent og fagligt stærk lægesekretærgruppe, som hjælper hinanden på tværs af opgaver og på tværs af afdelinger; Modtageafdeling, Psykoseafdeling, Retspsykiatrisk Afdeling, Affektiv Afdeling samt Afdeling for Særlige Pladser.

Vi er en personalegruppe bestående af 30 medarbejdere, som foruden lægesekretær inkluderer både læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter samt serviceassistenter. Vi respekterer hinandens fagligheder og vægter tværfaglig sparring højt, når vi skal løse udfordringer. Der er generelt et godt arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone i afsnittet.

På A2 modtager vi patienter fra 18 år og op. Patienterne er som udgangspunkt indlagt til kortvarig psykiatrisk behandling for affektive lidelser. Vi udreder og behandler derfor patienter, der lider af depression eller mani og patienter med alvorlige angst- og tvangslidelser.

Det affektive område i Regionspsykiatrien Midt er, ud over A2, også repræsenteret med yderligere et sengeafsnit (A1), samt ambulante klinikker i Skive, Viborg og Silkeborg.

Et vikariat med mening – og mange muligheder
Vi er en arbejdsplads i konstant udvikling, hvor du i samarbejde med dygtige kollegaer vil få en hel central betydning for alle patientforløb. Du vil komme til at styre det administrative patientforløb, og du har både første og sidste hånd på registreringen.

Som vores lægesekretær på A2 vil du bl.a. komme til at:
  • Håndtere udskrivningsaftaler, koordinationsplaner, attester, erklæringer, underretninger m.m.
  • Arbejde med kvalitetssikring
  • Svare på forespørgsler fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere, via mail, post, telefon og i det daglige arbejde i afdelingen.
  • Dagligt administrativt arbejde i EPJ og SEI m.m. (Blandt andet skrivning efter diktat)
  • Arbejde tværfagligt med forefaldende opgaver med stor variation i dagligdagen.

Sæt dit eget præg
Sengeafsnit for Affektive Lidelser A2 er midlertidigt placeret i Regionspsykiatrien Midt indtil slutningen af 2021, hvor afsnittet flytter til det nye Psykiatriske Center i Gødstrup, der hører under Regionspsykiatrien Vest. Indtil det sker, har vi brug for en lægesekretær, som har mod på at løfte arbejdsopgaverne indtil da.

Derudover er det vigtigt for os, at du udvikler dig fagligt. Derfor får du medansvar på dine arbejdsopgaver og udviklingen af dine kompetencer – vi tilbyder gode muligheder for kurser og efteruddannelse for alle vores medarbejdere.

Er du vores nye kollega?
For at komme i betragtning til stillingen, skal du være uddannet lægesekretær, og det er et plus, hvis du har kendskab til - eller interesse for - psykiatrien som speciale.

Derudover kan du sætte flueben ved, at du:
  • Er en dygtig kommunikatør både skriftligt og mundtligt
  • Formår at omstille de skiftende opgaver på en arbejdsdag, hvor du blandt andet både skal svare på forespørgsler fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere og sparre tværfagligt med kollegaer på afdelingen
  • Er fleksibel, effektiv og god til at prioritere dine opgaver i en spændende hverdag
  • Gerne har erfaring i at bruge Midt-EPJ
  • Er nysgerrig på udviklingen og optimeringen af vores opgaver og har mod på at byde ind med forslag til nye tiltag

Spørgsmål?
Du er selvfølgelig meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Christina Spage Nielsen på mail CHSPRA@rm.dk, hvis du har spørgsmål til jobbet, afdelingen eller andet.

Interesseret i stillingen?
Hvis ovenstående har fanget din interesse, og du har lyst til at tage del i vores udvikling og varetage en central rolle i vores patientforløb, så send os en ansøgning via linket med dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse samt CV.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer om ugen med start d. 1. maj eller hurtigst muligt herefter og indtil 31. oktober 2021 – med mulighed for forlængelse. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.

Sekretærerne arbejder hovedsagelig i dagtimerne på hverdage. Der kan forekomme arbejde på helligdage og weekender i forbindelse med længere helligdagsperioder.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest d. 28. april 2021.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 29. april 2021.

Mere information
Du kan finde mere information om Regionspsykiatrien Midt på vores hjemmeside.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.