Jobbet "4 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri, 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt

4 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Geriatri, 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går i gang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 6. maj 2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 28. maj 2021 i Regionshuset i Viborg. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling
01-09-2022 til 31-08-2024 Aarhus Universitetshospital, Ældresygdomme
01-09-2024 til 31-08-2026 Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afdeling

Forløb nr. 2
01-09-2021 til 31-08-2022 Regionshospitalet Randers, Medicinsk Afdeling - Randers
01-09-2022 til 31-08-2024 Aarhus Universitetshospital, Ældresygdomme
01-09-2024 til 31-08-2026 Regionshospitalet Randers, Medicinsk Afdeling - Randers

Forløb nr. 3
01-09-2021 til 31-08-2022 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-09-2022 til 31-08-2024 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-09-2024 til 31-08-2026 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område

Forløb nr. 4
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afdeling, Overafdeling
01-09-2022 til 31-08-2024 Aarhus Universitetshospital, Ældresygdomme
01-09-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afdeling, Overafdeling
01-09-2025 til 28-02-2026 Hospitalsenheden Horsens, Akutafdelingen, Overafdeling
01-03-2026 til 31-08-2026 Hospitalsenheden Horsens, Medicinsk Afdeling, Overafdeling