Jobbet "3 hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin, 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26, 8800 Viborg

Dit næste skridt

3 hoveduddannelsesforløb i Samfundsmedicin, 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går i gang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 6. maj 2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 27. maj 2021, Regionshuset i Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N, lokale 1. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2021 til 28-02-2023 Regionshospitalet Randers, Afdeling for Folkeundersøgelser
01-03-2023 til 29-02-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-03-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenheden Vest, Klinisk socialmedicin og Rehabilitering, Aarhus

Forløb nr. 2
01-09-2021 til 28-02-2023 Aalborg Universitetshospital, Socialmed. enhed
01-03-2023 til 29-02-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-03-2024 til 31-08-2025 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

Forløb nr. 3
01-09-2021 til 28-02-2023 Aalborg Universitetshospital, Socialmed. enhed
01-03-2023 til 29-02-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-03-2024 til 31-08-2025 Styrelsen for Patientklager, Styrelsen for Patientklager, Aarhus N