Region Sjælland

Region Sjælland

Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde

Overlæge/afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik i Roskilde.

 

 

Har du interesse/erfaring for psykoterapeutisk behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser?

 

Har du lyst til at være en del af os, arbejde selvstændig og samarbejde? Vil du være med til at udvikle behandlings konceptet og præge din hverdag?

 

Fast stilling som overlæge/afdelingslæge, 37 timer om ugen. Godt 20 min fra København med tog.

 

Stillingen er som udgangspunkt fuld tid, men timetallet kan drøftes ved ansættelse.

 

Psykiatrisk klinik betjener borgere i Roskilde, Greve og Lejre kommuner der har behov for psykoterapeutisk behandling i forhold til angst, OCD, depression og personlighedsforstyrrelse. Derudover har klinikken regionsfunktion for borgere med angst og personlighedsforstyrrelser fra hele Region Sjælland.

 

Psykiatrisk Klinik Roskilde har 1 overlæge i afsnitsledelse, samt 2 afdelingslæger. Den øvrige personalegruppe består af 2 lægesekretærer, 5 psykologer, socialrådgiver samt 5 sygeplejersker. Herudover psykologer i specialuddannelse(SPU) der er løbende tilknyttet.

 

Den fælles afsnitsledelse bestående af afdelingssygeplejerske, psykolog samt overlæge har ansvaret for Psykiatrisk klinik Roskilde og Køge, Sexologisk Regions Klinik, Klinik for Selvmordsforebyggelse samt Shared Care.

 

Overlæge/afdelingslæge stillingen.

 

I klinikken i Roskilde hvor stillingen er ledig, behandler vi patienter med ikke-psykotiske lidelser, primært patienter med personlighedsdiagnoser, angst, OCD og depression, i såvel hoved- som regionsfunktion. Stillingen der er ledig vil primært være i vores kognitive team der varetager behandlingen af angst, OCD og depressioner.

 

Klinikken er uddannelses og-forsknings aktiv og har løbende tilknyttet studerende herunder også Ph.d. studerende.

 

Behandlingsarbejdet er i høj grad psykoterapeutisk, både individuelt og i gruppe.

 

Derudover forestår speciallægerne den supplerende medikamentelle behandling.

 

Behandlingen af personlighedsforstyrrelser tager udgangspunkt i Mentaliserings-Baseret Terapi (MBT), og består af elementerne psykoedukation, individuel terapi og gruppeterapi.

 

Den psykoterapeutiske behandling af angstlidelser, OCD og depression er primært kognitiv terapi med psykoedukation og eksponering, med bidrag fra de nyere kognitive metoder såsom ACT og mindfullnes. Videre anvendes der også i mindre omfang Schema-Terapi for nogle patienter med angstlidelser.

 

Der er tæt samarbejde på tværs af klinikkens to teams (et team for personlighedsforstyrrelser og et for kognitiv behandling).

 

Behandlingen følger de rammer der er angivet i Danske Regioners pakkeforløb.

 

Du vil få stor mulighed for at deltage i videreudviklingen af behandlingen i klinikken.

 

 

Lidt om din kommende arbejdsplads

 

Psykiatrisk Klinik Roskilde er en del af Psykiatrien Øst i Region Sjælland. 

 

Psykiatrien Øst har i alt tre sengeafsnit og Psykiatrisk Akut Modtagelse i Roskilde. Der findes distriktspsykiatri i Køge og Roskilde, to psykiatriske klinikker der behandler ikke-psykotiske tilstande, regionsfunktioner for henholdsvis angst, personlighedsforstyrrelse, skizofreni og andre psykoser samt dobbeltdiagnoser. Hertil kommer tre klinikker for henholdsvis Shared Care, Liaison og Selvmordsforebyggelse samt Distriktspsykiatri for Ældre.

 

Vi er et Universitetssygehus. Vi er forskningsaktive bl.a. inden for områderne: Personlighedsforstyrrelser og debuterende psykoser (OPUS). Forskningen foregår i samarbejde med den Psykiatriske Forskningsenhed.

 

Vi har fokus på evidens, kvalitetssikring og patientsikkerhed, og behandlingen er baseret på dialog og relationer i intensive behandlingsforløb.  

 

Der er i alt ansat ca. 25 speciallæger i Psykiatrien Øst, og vi gør meget både for den faglige udvikling og på det kollegiale område.

 

Der er til stillingen tilknyttet vagt, hvor overlægen vil indgå i en 13 skiftet vagt med rådighed fra bolig. Vagt kan reduceres, hvis det ønskes. Hvis du ansættes som afdelingslæge indgår der også vagtforpligtelse.

 

 

Det kan vi tilbyde

 • Et afsnit præget af en personalegruppe som vægter faglighed og udvikling højt
 • Et arbejdsmiljø præget af et godt tværfagligt- og lægefagligt samarbejde
 • Regelmæssig supervision
 • Gode muligheder for efteruddannelse og forskning

 

Hvad ønsker vi af dig

 • At du er en engageret og fleksibel speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring
 • At du har psykoterapeutisk uddannelse og erfaring eller interesse herfor
 • At du har erfaring med behandling af ikke-psykotiske lidelser
 • At du har gode samarbejdsevner
 • At du har lyst til at indgå i den fortsatte udvikling af afsnittet
 • At du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav svarende til de syv lægeroller
 • At du indgår i undervisning af lægestuderende, læger under uddannelse samt uddannelse og supervision af andre faggrupper på lige fod med de øvrige speciallæger

 

Har du behov for flere oplysninger?

Kontakt ledende overlæge Psykiatrien Øst Michael Bech-Hansen på tlf. 23 44 66 21 eller overlæge Lisbeth Perstrup 58 53 76 60

 

Du kan læse mere om Psykiatrien Øst på www.regionsjaelland.dk/Psykiatri/behandlingssteder/Roskilde.

 

Du vil blive ansat efter overenskomsten indgået mellem Region Sjælland og FAS indgåede overenskomster.  

 

Vi indhenter straffeattest ved alle nyansættelser.

 

 

Samtaler afholdes hurtigst muligt efter ansøgningsfrist

 

 

Ansøgningen skal indeholde:

 

Ansøgning med oplysning om cpr.nr. eksamensår og resultat, tidligere ansættelse bør desuden indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de syv kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlæge stillinger, jfr. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005.

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning. 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Adresse
  Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012427
 • Quick-nr.
  408321
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien
 • Adresse
  Havnevej 5, 1., 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Michael Bech-Hansen
  mlb@regionsjaelland.dk
  58537540
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Psykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012427
 • Quick-nr.
  408321
 • Ansøgningsfrist
  31-05-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge/afdelingslæge ved Psykiatrisk Klinik i Roskilde."

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.