Jobbet "4 hoveduddannelsesforløb i Kirurgi 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
4 hoveduddannelsesforløb i Kirurgi opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 04-05-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 02-06-2021.

Samtalen vil tage udgangspunkt i den faglige profil og den motiverede ansøgning.
Under samtalen vil du blive bedt om at uddybe din ansøgning og dit CV, samt præsentere en case fra egen hverdag. Casen skal du forberede hjemmefra. Casen er en situation eller sygehistorie, hvor du selv var indblandet, og som belyser en eller flere af dine kompetencer. Lav et kort resumé af den kirurgiske (medicinsk ekspert) problemstilling. Fremhæv helst også andre kompetencer end din medicinske ekspertrolle. Der vil blive brugt 5-10 minutter i alt på casen.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2021 til 28-02-2023 Aalborg Universitetshospital, Kir. Afd, afsnit syd, Aalborg
01-03-2023 til 28-02-2025 Regionshospital Nordjylland, Kir. Område
01-03-2025 til 31-08-2026 Aalborg Universitetshospital, Kir. Afd, afsnit syd, Aalborg

Forløb nr. 2
01-09-2021 til 28-02-2023 Regionshospitalet Randers, Mave- og Tarmkirurgi - Randers
01-03-2023 til 28-02-2025 Aalborg Universitetshospital, Kir. Afd, afsnit syd, Aalborg
01-03-2025 til 31-08-2026 Regionshospitalet Randers, Mave- og Tarmkirurgi - Randers

Forløb nr. 3
01-09-2021 til 28-02-2023 Hospitalsenheden Horsens, Kirurgi, Overafdeling
01-03-2023 til 28-02-2025 Aarhus Universitetshospital, Mave- og Tarmkirurgi
01-03-2025 til 31-08-2026 Hospitalsenheden Horsens, Kirurgi, Overafdeling

Forløb nr. 4
01-09-2021 til 28-02-2023 Hospitalsenheden Vest, Kirurgiske Senge Herning
01-03-2023 til 28-02-2025 Aarhus Universitetshospital, Mave- og Tarmkirurgi
01-03-2025 til 31-08-2026 Hospitalsenheden Vest, Kirurgiske Senge Herning