Jobbet "2 hoveduddannelsesforløb i Klinisk Onkologi 1. halvår 2021 - GenopslagNord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
2 hoveduddannelsesforløb i Klinisk Onkologi genopslås til besættelse 1. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 06-05-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 31-05-2021. Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 2
01-08-2021 til 31-07-2022 Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afd., Herning
01-08-2022 til 31-07-2024 Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen
01-08-2024 til 31-07-2025 Aalborg Universitetshospital, Onkologiområde
01-08-2025 til 31-07-2026 Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen

Forløb nr. 3
01-08-2021 til 31-07-2022 Hospitalsenheden Vest, Medicinsk afd., Herning
01-08-2022 til 31-07-2024 Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen
01-08-2024 til 31-07-2025 Aalborg Universitetshospital, Onkologiområde
01-08-2025 til 31-07-2026 Aarhus Universitetshospital, Kræftafdelingen