Jobbet "7 hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
7 hoveduddannelsesforløb i Ortopædisk kirurgi opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 05-05-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 03-06-2021.

Ved ansættelsessamtalen tages der udgangspunkt i en klinisk selvvalgt case, som ansøger selv præsenterer. Der kan medbringes 3 -5 slides til præsentationen, som maksimalt må tage 5 minutter.

En af deltagerne fra ansættelsesudvalget er udpeget til at være interviewer. De stillede spørgsmål vil tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Endvidere vil ansøgeren have mulighed for at uddybe
elementer af ansøgningen, ligesom ansættelsesudvalget vil kunne stille spørgsmål om ansøgningen og CV. Til sidst i samtalen vil der være mulighed for at andre repræsentanter end intervieweren kan stille spørgsmål til ansøgeren ligesom ansøgeren kan stille spørgsmål til repræsentanter i ansættelsesudvalget om de enkelte stillingsforløb. Herefter vil forventningerne til uddannelses- forløbene og ansøgeren kunne afklares.
Ansøgeren præsenterer sin case ud fra den fremsendte pdf-fil og ikke ved hjælp af PowerPoint

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2021 til 28-02-2023 Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkirurgi, Overafdeling
01-03-2023 til 29-02-2024 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi
01-03-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenheden Horsens, Ortopædkirurgi, Overafdeling

Forløb nr. 2
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-09-2022 til 28-02-2023 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi
01-03-2023 til 29-02-2024 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi
01-03-2024 til 31-08-2024 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi
01-09-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi

Forløb nr. 3
01-09-2021 til 31-08-2022 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi
01-09-2022 til 28-02-2023 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-03-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg
01-03-2024 til 31-08-2024 Hospitalsenhed Midt, CPK Ortopædkirurgi
01-09-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenhed Midt, Ortopædkirurgi

Forløb nr. 4
01-09-2021 til 28-02-2023 Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgi - Randers
01-03-2023 til 29-02-2024 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi
01-03-2024 til 31-08-2025 Regionshospitalet Randers, Ortopædkirurgi - Randers

Forløb nr. 5
01-09-2021 til 28-02-2023 Hospitalsenheden Vest, Ortopædkir. afd., Holstebro
01-03-2023 til 29-02-2024 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi
01-03-2024 til 31-08-2025 Hospitalsenheden Vest, Ortopædkir. afd., Holstebro

Forløb nr. 6
01-09-2021 til 28-02-2023 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi
01-03-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg
01-03-2024 til 31-08-2025 Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi

Forløb nr. 7
01-09-2021 til 31-08-2022 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk afd., Hjørring
01-09-2022 til 31-08-2024 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg
01-09-2024 til 31-08-2025 Aalborg Universitetshospital, Ortopædkirurgisk Afd., Aalborg