Jobbet "11 hoveduddannelsesforløb og 1 sammenhængende uddannelsesforløb i Psykiatri opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
11 hoveduddannelsesforløb og 1 sammenhængende uddannelsesforløb i Psykiatri opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Forløb nr. 1 til 11 er hoveduddannelsesforløb.
Forløb nr. 12 er sammenhængende uddannelsesforløb (introduktionsstilling samt hoveduddannelsesforløb).

De sammenhængende uddannelsesforløb (intro- og hoveduddannelsesforløb) er et forsøg på at rekruttere flere uddannelseslæger til specialet. De sammenhængende uddannelsesforløb er målrettet KBU-læger. Ansøgere der har en godkendt introduktionsstilling i psykiatri tilskyndes dermed til kun at søge hoveduddannelsesforløbene.

Ved valg af et hoveduddannelsesforløb i psykiatri er der mulighed for individuel tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet, herunder mulighed for deltid under uddannelsen.


Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 05-05-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 10-06-2021 og 11-06-2021, Samtaleformen vil du blive informeret om ved samtaleindkaldelsen.
Samtalen vil være struktureret ud fra den faglige profil.

Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-09-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-03-2022 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, PRA Regionspsykiatri Randers
01-03-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd

Forløb nr. 2
01-09-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-03-2022 til 29-02-2024 Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Nord
01-03-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd

Forløb nr. 3
01-09-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-03-2022 til 29-02-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Retspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-09-2024 til 31-08-2025 Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Nord

Forløb nr. 4
01-09-2021 til 28-02-2022 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2023 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-03-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt

Forløb nr. 5
01-09-2021 til 28-02-2022 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-03-2023 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, PHO Regionspsykiatri Horsens

Forløb nr. 6
01-09-2021 til 28-02-2022 Aarhus Universitetshospital, Neurologi
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-03-2023 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, PRA Regionspsykiatri Randers

Forløb nr. 7
01-09-2021 til 28-02-2022 Hospitalsenhed Midt, Neurologi
01-03-2022 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, PVS Regionspsykiatrien Midt
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 8
01-09-2021 til 28-02-2022 Hospitalsenheden Vest, Neurologisk afd., Holstebro
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, PHO Regionspsykiatri Horsens
01-03-2023 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 9
01-09-2021 til 28-02-2022 Hospitalsenheden Vest, Neurologisk afd., Holstebro
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien
01-03-2023 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, PVE Regionspsykiatrien Vest

Forløb nr. 10
01-09-2021 til 28-02-2022 Hospitalsenheden Vest, Neurologisk afd., Holstebro
01-03-2022 til 28-02-2023 Psykiatrien Region Midtjylland, PRA Regionspsykiatri Randers
01-03-2023 til 29-02-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Depression og Angst – AUH Psykiatrien
01-03-2024 til 31-08-2024 Psykiatrien Region Midtjylland, Retspsykiatrisk Afdeling – AUH Psykiatrien
01-09-2024 til 31-08-2025 Psykiatrien Region Midtjylland, Afdeling for Psykoser – AUH Psykiatrien

Forløb nr. 11
01-09-2021 til 28-02-2022 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-03-2022 til 29-02-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-03-2024 til 31-08-2024 Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Ældrepsykiatrien, Klinik Psykiatri Nord
01-09-2024 til 31-08-2025 Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Nord

Forløb nr. 12
01-09-2021 til 31-08-2022 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-09-2022 til 28-02-2023 Aalborg Universitetshospital, Neurologisk Afd.
01-03-2023 til 28-02-2025 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-03-2025 til 31-08-2025 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital , Retspsykiatrien, Klinik Psykiatri Syd
01-09-2025 til 31-08-2026 Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Almenpsykiatrien, Klinik Psykiatri Nord