Jobbet "Introduktionslæge til Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Torshavn, Færøerne" er udløbet

Landssygehuset

J.C. Svabosgøta, 100 Torshavn

Dit næste skridt

Har du lyst til at blive en del af verdens bedste lægespeciale? Så har du muligheden nu.

Vi har 1 fuldtids introduktionsstilling til besættelse 1. juni 2021 eller snarest efter nærmere aftale.


Stillingsnummer: 9704400-52-i-01

 

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er en del af Psykiatrisk center (Psykiatriski Depilin) og vi dækker hele Færøerne. Vi udreder og behandler børn og unge til og med 17 år. Afdelingen består af et ambulatorie og et dagafsnit. Ambulatoriet er delt op i et børneteam (0-11 år) og et ungeteam (12-17 år). ). I dagafsnittet har vi mere kontinuerlige forløb, hvor udredning og behandling indgår som en del af en samlet miljøterapeutisk tilgang. Medarbejdergruppen tæller 21 og består af speciallæger, reservelæge, psykologer, sygeplejersker, pædagog og sekretærer. 

 

Akutfunktionen dækkes af voksenspykiatrisk vagthavende. For, at du skal kunne tilegne dig kompetencerne indenfor den akutte psykiatri, kommer ansættelsen også til at omfatte vagtarbejde i det voksenpsykiatriske forvagtslag enten delvist eller i en begrænset periode af ansættelsen. Dertil kan der muligvis planlægges et eller to fokuserede ophold ved børne- og ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse/-afsnit i Region Hovedstaden, Danmark.

 

Kvalifikationer

 • Stillingen kan søges af kandidater, der forventeligt har gennemført KBU-uddannelsen ved tiltrædelse.

 

Vi tilbyder:

 • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
 • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
 • Tilknytning til et tværfagligt team med høj grad af tværfagligt samarbejde omkring udredning og behandling
 • Monofaglig vejledning ugentligt
 • Mulighed for individuel- og gruppesupervision
 • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
 • Godt arbejds- og uddannelsesmiljø

Psykiatrisk Center arbejder ud fra principperne om "recovery og rehabilitering".

 

Vi ønsker, at du:

 • har et ønske om at lære børne- og ungdomspsykiatri
 • har en konstruktiv indstilling til at lære både praktisk og akademisk
 • er god til at kommunikere og formidle, både i skrift og tale
 • bidrager positivt og fleksibelt til det tværfaglige samarbejde
 • kan planlægge og prioritere relevant tilpassede arbejdsopgaver
 • kan arbejde selvstændigt med relevant tilpassede opgaver
 • har lyst til at undervise i afdelingen

 

Vi ser det som en fordel, hvis du har et ønske om en fremtidig lægekarriere i børne- og ungdomspsykiatrien.

 

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Hjálparlæknafelag Føroya (FAYL). Stillingen er 1-årig.


Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Camilla Henanger, afdelingsleder og Súsanna Reinert-Petersen, overlæge susrp@ls.fo. Telefonisk henvendelse kan rettes til sekretariatet på telefon nr. +298 304740.

 

Ansøgningsfrist: 5. maj 2021


Ansættelsessamtaler: forventes afholdt 7. maj 2021.Den motiverede ansøgning må gerne være bygget op ud fra de 7 lægeroller.

Send ansøgningen ved at klikke på linket ”søg stillingen”, hvor motiveret ansøgning og oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation kan vedhæftes. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Originale dokumentationer for uddannelse, autorisation m.m. medbringes til sansættelsessamtalen.

 

Vi gør dig opmærksom på følgende

I henhold til lovkrav skal der ved eventuel ansættelse på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling forevises ren børneattest. Personaleafdelingen indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra ansøger, der indstilles til ansættelse. 

Hvis du har arbejdet udenfor Færøerne og/eller, hvis der har været udbrud af MRSA på din arbejdsplads indenfor de sidste 6 måneder, skal der kunne forevises gyldig attest for MRSA inden ansættelsestart.

På hjemmesiden www.ls.fo kan du læse mere om visioner, missioner og strategimål for Landssygehuset under fanen “Leys størv”