Jobbet "Pædagoger eller ergoterapeuter med stærk faglig profil søges til Specialområde Autisme" er udløbet

Region Midtjylland

SAU Botilbuddet Skovvejen

Skovvej 39, 8620 Kjellerup

Dit næste skridt
Vi søger til Botilbuddet Skovvejen to nye medarbejdere, som vil være en del af et højt specialiseret tilbud. Du vil blive del en af en ambitiøs afdeling, som arbejder ud fra Specialområde Autisme fælles faglige fundament. Målet med det er at sikre en systematisk, metodisk og fagligt begrundet praksis, som altid sætter borgeren i centrum. Er du uddannet ergoterapeut eller pædagog får du her muligheden for at være med i en proces, hvor afdelingen flytter til nye fysiske rammer i Hinge.

Målgruppen du skal samarbejde med er voksne med autisme, der er normalt eller højt begavet og har indgribende udfordringer i form af psykiatriske diagnoser, problemskabende adfærd og/ eller rusmiddelproblematikker. Borgerne kan have en retslig foranstaltning, som kan udmønte sig i en dom til psykiatrisk behandling.

Vi tilbyder:
 • Høj specialiseret faglighed og fokus på kompetenceudvikling
 • Autismepilot uddannelse til alle fastansatte
 • En arbejdsplads der ofte er 'first mover' på udviklingsprojekter
 • Vejledning og supervision fra Specialområde Autismes konsulentafdeling, Autismefokus
 • Løbende opkvalificering på interne temadage og kurser
 • Arbejdsmiljø med fokus på sikkerhed
Du er:
 • Uddannet ergoterapeut eller pædagog 
 • Engageret, har gejst og fagligt stærk
 • Have en god resiliens og dermed er i stand til at håndtere kritiske hændelser på en positiv måde
 • Udviklingsorienteret, har et godt overblik og kan tage beslutninger i pressede situationer
 • Topmotiveret for at arbejde med borgeren i centrum
 • I stand til at arbejde både selvstændigt samt på tværs af fag og i teams
 • Er tydelig i din kommunikation og i stand til at sætte grænser
 • Fleksibel, tålmodig og har respekt i samarbejdet med den enkelte borger
 • Indehaver af et gyldigt kørekort
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være:
 • At støtte borgeren i dagligdags aktiviteter og indsatser, som tager afsæt i indsatsmål i en bestilling/ §141 handleplan
 • Afholde strukturerede samtaler med borgerne, som kan omhandle udviklingen i forhold til målarbejdet, medborgerskab og borgerens aktuelle trivsel
 • At støtte borgerne ved behov for affektregulering, hvor der kan forekomme misbrug, selvskade eller udad reagerende adfærd, verbale trusler og chikane
 • Planlægning og deltagelse i fællesaktiviteter.
 • Samarbejde med borgernes pårørende, retspsykiatrien og kriminalforsorgen
 • Aktiv deltagelse i team- og personalemøder, samt supervision og kollegial debriefing
 • Dokumentation, medicinhåndtering, ledsagelse til eks. jobcenter, retspsykiatrien, læge, tandlæge m.v
Din arbejdsplads:
På botilbuddet Skovvejen bor, der borgere med behov for et specialiseret autismetilbud. Der henvender sig til borgere som indskrives i et midlertidigt tilbud §107, og til borgere der vurderes til at have et varigt behov for et højt specialiseret tilbud §108.
Tilbuddet er et helhedsorienteret tilbud, hvor stressreducering og kompensering går hånd i hånd med udvikling og afklaring. Der er fokus på at skabe højere trivsel for den enkelte borger og på det hele liv. Som led i dette er der for alle borgere et fokus på det aktive medborgerskab og på beskæftigelsesrettede indsatser og aktiviteter. Der tilbydes både fællesaktiviteter og 1:1 bostøtte i egen lejlighed, således der i de fysiske rammer tages hensyn til deres individuelle behov, forudsætninger og adfærd, der kan være relateret til en dom. Målet er, at borgerne udvikler hensigtsmæssige strategier til at håndtere de situationer og sociale sammenhænge de møder i deres dagligdag.
Få mere at vide her: www.sau.rm.dk

På Botilbuddet Skovvejen ligger vi særligt vægt på:
 • At det arbejdsmæssige fællesskab bygger på handlinger og værdiforståelse med respekt- og loyalitet for den fælles vision i Region Midtjylland og Specialområde Autisme
 • At indsatserne tager afsæt i Specialområde Autismes menneskesyn, de faglige tilgange og metoder, som er i det faglige fundament
 • At der er fokus på det aktive medborgerskab, og oplevelsen af at have selvbestemmelse i eget liv, da vi mener, at dette har afgørende betydning for deres udvikling og trivsel.
 • At der sammen med den enkelte tilrettelægges en hverdag ud fra bestillingen, og som der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer.
 • At vi dagligt understøtter- og handler efter kerneopgaven og er med til at sikre et bæredygtigt arbejdsmæssigt fællesskab
Løn og ansættelsesvilkår
Vi har to faste stillinger på 37 timer og de ønskes besat pr. 1. juni eller 1. juli 2021. Fælles for stillingerne er at de er med løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem din faglige organisation og Region Midtjylland
 
Ansøgningsfristen er den 16. maj. Samtalerne bliver afholdt den 20. maj 2021

Hvis du har spørgsmål om stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Seierup på tlf. 21 66 35 03 og/ eller daglig leder Nicole Højberg på tlf. 20 28 50 32


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.