Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Kom og vær med på en spændende rejse, hvor du selv er med til at præge din stilling

Afdeling for nyresygdomme har en vision om, at vores patienter skal være mest muligt i eget hjem. Vi ved, at det giver den bedste livskvalitet, og for at lykkes med vores vision er det blandt andet vigtigt, at træning og rehabilitering intensiveres og styrkes allerede under indlæggelsen. Vi ansætter derfor nu to fysioterapeuter og en ergoterapeut, der skal være med til at højne kvaliteten for vores patienter i et tværfagligt samarbejde med sygeplejegruppen. Med vores forskellige fagligheder kan vi styrke kvaliteten i forløbene og dermed forebygge indlæggelser til gavn for patienterne.

Vi er en højt specialiseret sengeafdeling, hvor personalet tværfagligt brænder for det nyremedicinske speciale, og hvor fagligheden prioriteres højt hver dag. Lige nu har vi plads til 15 patienter og forventer at øge til 20. Vores patientgruppe spænder over voksne i alle aldre med både akutte og kroniske lidelser, og hverdagen på afdelingen rummer både grundlæggende og kompleks sygepleje. Ud over akut og kronisk nyresvigt dækker nefrologien over bl.a. hjerte- og karproblemer, senkomplikationer til diabetes samt lungeproblematikker, og vi lægger derfor også vægt på et tæt og velfungerende samarbejde med vores lægegruppe, diætister, fysio- og ergoterapeuter samt vores ambulatorier og hæmodialyseafsnit.

Som fysioterapeut har du 100% mødetid på sengeafdelingen, og du refererer til afdelingssygeplejersken men har klinisk faglig tilknytning til hospitalets Fysio- og Ergoterapi med reference til afdelingsterapeuten. Dette for at sikre en mulighed for faglig sparring og udvikling samt monofaglig undervisning.

Terapeuten indgår med sin specialiserede viden og kompetencer i patientens plejeteam, som arbejder målrettet mod at sikre, at patienten undgår et forlænget indlæggelsesforløb eller genindlæggelse som følge af funktionstab. Man deltager blandt andet i følgende opgaver:

 • Deltager i/udfører simple plejeopgaver i relation til fysioterapi/mobilisering og funktionsevnevurdering.
 • Varetager opgaven med indledende funktionsevnevurderinger samt løbende opfølgning på denne vurdering.
 • Udarbejder individuelle mobiliseringsplaner for relevante patienter og faciliterer daglig træning og fælles gymnastik.
 • Kan assistere ved pleje og lejring af tungt sengeliggende patienter med fokus på tryksårsprofylakse.
 • Udarbejder, hvis relevant, patientens genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelser.
 • Kontakt til primærsektor ved udskrivelser i samarbejde med plejepersonalet.
 • Fysioterapeuten er afsnittets ressourceperson i forflytning og kan undervise i forflytningsteknikker.

Vi er en arbejdsplads, der lægger vægt på både et godt arbejdsmiljø og socialt sammenhold.  Hos os bliver du værdsat og kommer til at mærke, at du gør en forskel hver dag. For at understøtte et godt arbejdsmiljø, har vi fokus på trivsel og socialt fællesskab.

Vi forventer at du:

 • Naturligt inddrage patienter og kollegaer i opgaveløsningen med henblik på den bedste kvalificering af indsatserne.
 • Anerkender forskellige perspektiver og går i dialog om bedste løsning.
 • Skaber og vedligeholde gode samarbejdsrelationer.
 • Kan tænke i helheder og prioritere arbejdsopgaver.
 • Opsøger selvstændigt vejledning og sparring ved behov.
 • Tager ansvar for egen faglig og personlig udvikling
 • Gode formidlingsevner i skrift og tale. 
 • Bidrager til det gode arbejdsmiljø med åbenhed, tillid, venlighed og respekt.

Stillingen er på 32-37 timer, og med arbejde hver 3.weekend. Som terapeut indgår man i afdelingens samlede fremmøde, og man arbejder i dag- og aftenvagter.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at besøge os helt uforpligtende. Kontakt afdelingssygeplejerske Pernille Jensen på telefon 3868 2748. Du kan også rekvirere en stillingsbeskrivelse på mail: pernille.jensen.15@regionh.dk

Vi indkalder løbende til samtaler, og glæder os til at møde dig.

Find os også på instagram: @afdelingfornyresygdomme

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Kontaktperson
  Pernille Jensen
  pernille.jensen.15@regionh.dk
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  231800
 • Quick-nr.
  409259
 • Ansøgningsfrist
  18-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Herlev Hospital
 • Adresse
  Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev
 • Kontaktperson
  Pernille Jensen
  pernille.jensen.15@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Fysioterapeut
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  231800
 • Quick-nr.
  409259
 • Ansøgningsfrist
  18-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Kom og vær med på en spændende rejse, hvor du selv er med til at præge din stilling "

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.