Jobbet "Introduktionsstilling, Billeddiagnostisk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afsnit" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Interesserer du dig for specialet klinisk fysiologi og nuklearmedicin, og drømmer du om en fremtid som klinisk fysiolog? Vi opslår nu en introduktionsstilling ved Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afsnit med ansættelse fra d. 1. marts 2022 og ét år frem. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge med formaliseret uddannelsesprogram.

Om afsnittet

Klinisk fysiologisk afsnit, Nordsjællands Hospital, Hillerød varetager et meget bredt spektrum af undersøgelser, både indenfor klinisk fysiologi og nuklearmedicin samt PET/CT. Nordsjællands Hospital er det femte største akuthospital i Danmark. Der er et bredt udvalg af specialer repræsenteret på hospitalet. Vi foretager også undersøgelser for almen praksis. Du får derfor de bedste muligheder for en solid grunduddannelse fra simpel lungefunktionstest til avancerede PET/CT-skanninger.

Du kan læse mere om afdelingen på: https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/billeddiagnostisk-afdeling/Sider/default.aspx

Vi er en velfungerende afdeling med et godt samarbejdsmiljø, god omgangstone og høj faglighed. Vi forventer, at du bidrager til at fastholde denne kultur. Som uddannelseslæge vil du opleve, at der er gode muligheder for supervision. Vi har et godt og tæt samarbejde med radiologisk afsnit, andre faggrupper og de kliniske afdelinger.

Om vores forventninger

Vi søger en kollega, der vil bidrage aktivt og positivt til et godt arbejdsklima, og som vil medvirke til at styrke det kollegiale samarbejde. Du skal have fokus på høj faglighed og professionel samt loyal adfærd.

Om stillingen

Godkendt uddannelsesprogram foreligger. Vi henviser i øvrigt til Målbeskrivelsen for Introduktionsuddannelsen i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og til Dansk Selskab for Klinisk fysiologi og nuklearmedicinsk hjemmeside.

Om hospitalet

Hillerød, Frederikssund og Helsingør Hospitaler er samlet under navnet Nordsjællands Hospital. Nordsjællands Hospital, Billeddiagnostisk Afdeling består af Klinisk Fysiologisk Afsnit og Radiologisk Afsnit i Hillerød, Radiologisk Afsnit i Frederikssund og Røntgenklinikken i Sundhedshuset i Helsingør. Nordsjællands Hospital er et universitetshospital i Region Hovedstaden.

Om løn- og ansættelsesvilkår

Løn-og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Uddannelsesansvarlig overlæge Marianne Dreyer, tlf. 48 29 63 97 eller e-mail: marianne.dreyer@regionh.dk eller ledende overlæge Mette-Charlotte Marklund tlf. 61 71 15 22 eller e-mail: mette-charlotte.marklund@regionh.dk

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal fremsendes elektronisk senest d. 14. maj 2021. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i uge 20.  Alle ansøgere vil få besked senest d. 25. maj 2021.