Region Sjælland

Region Sjælland

Fjordvej 15, 4800

Innovativ speciallæge til deldøgnsafsnittet Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus

 

Vil du være med til at gå nye veje og udvikle samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og Sygehus ?

Du vil få afgørende indflydelse på et stort anlagt innovations-tiltag, hvor en større del af de medicinske patienter kan behandles fra egen bopæl. Med udgangspunkt i patienternes behov ønsker vi at skabe bedre forløb med nærhed og sammenhæng. Tiltaget går på tværs af sektorerne og skal bidrage til, at det bliver lettere at være patient, og til at sikre lighed i sundhedstilbud til lokalområdets borgere. Deldøgnsafsnittet bliver et centralt omdrejningspunkt for et styrket samarbejde mellem almen praksis, kommunerne og Sygehuset.

 

Deldøgnsafsnittet skal:

 

 • flytte sygehuset tættere på borgerne, der hvor de er.

 • være omdrejningspunkt for ikke akut indlæggelseskrævende patienter, så de oplever hurtig kontakt til sygehuset og gennemgående sundhedspersoner.

 • være midlet til at undgå unødige indlæggelser, som ofte er en stor belastning for patienten.

 • skabe bedre og mere hensigtsmæssige patientforløb, hvor patienten inddrages direkte i eget forløb og behandling.

 • understøtte kommunernes behov for klinisk sparring, eksempelvis på plejehjem.

 • styrke samarbejdet med almen praksis gennem et tættere samarbejde.

 • sammen med det nære sundhedsvæsen skabe nye præmisser og muligheder for hurtig intervention og behandling af udvalgte plejehjemsbeboere, så hyppige genindlæggelser undgås.

Deldøgnsafsnittet består af en udrednings- og behandlingsenhed hvor Akutafdelingen og praksis kan booke subakutte tider til patienter, hvor ikke indlæggelseskrævende behandlingsforløb kan foregå. Det findes allerede i dag, men der er et stort vækstpotentiale. På sigt, skal der være mulighed for at køre ud for at vurdere patienter og igangsætte akut behandling patienten i egen bolig eller på akutpladser, så indlæggelse på sygehuset kan undgås.

 

Vi vil udvikle et døgndækkende patientovervågningscenter, hvor de tilknyttede patienters sygdom overvåges og der rådgives og behandles digitalt og virtuelt. Det skal være muligt for patienter og plejefaglige medarbejdere fra kommunerne kan få rådgivning hele døgnet.

 

Du vil blive en central figur i udviklingen af konceptet i et tæt tværsektorielt samarbejde mellem primærsektoren og medicinsk afdeling. Opgaverne bliver primært at koordinere, planlægge og kommunikere rationelle patientforløb. I mindre grad at supportere den drift, der allerede er etableret i deldøgnsafsnittet med diverse procedurer og opfølgning af patienter udskrevet fra sengeafdelingerne.

Du vil blive en del af en Medicinsk Afdeling med stort fagligt engagement. Der er et velfungerende samarbejde mellem specialer og faggrupper både i afsnittene internt, men også på tværs med resten af sygehuset. Vi har grenspecialer i kardiologi, lungemedicin, endokrinologi og geriatri. Der er et godt samarbejde med de omkringliggende kommuner, almen praksis og e-Hospitalet, som ønskes udbygget.

 

Din profil

Du er speciallæge i et relevant speciale eller med dokumenteret interesse for den brede almene internmedicin.

Som person evner du helhedssyn, er ressourcebevidst og resultatorienteret både i forhold til patientforløb og Sygehuset. Vi prioriterer samarbejdsevne, vilje til tværfagligt samarbejde og evnen til at arbejde visionært og målrettet højt.

Afhængigt af kvalifikationer kan du ansættes som afdelingslæge eller overlæge.

Vi tilbyder

 • Godt lægefagligt miljø med mulighed for tæt sparring
 • Mulighed for at præge udviklingen og nytænkningen i daghospitalet
 • Velfungerende tværfagligt samarbejde og engagerede kollegaer i et godt arbejds- og undervisningsmiljø
 • Gode muligheder for deltagelse i kurser og kongresser
 • Kort kommunikationsvej til ledelsen
 • Smukke omgivelser, personalehotel og pendlerbus til- og fra København

Yderligere oplysninger

Har du lyst til at høre mere om stillingen og de muligheder, som ligger i jobbet, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Chr. Christiansen, 56 51 50 16, chchris@regionsjaelland.dk.

Forskning

 

Nykøbing F Sygehus har en Forskningsstøtteenhed, som kan være behjælpelig med, at man kommer i gang med forskning.

 

Praktiske oplysninger

 

På alle hverdage kan du køre med pendlerbus mellem København og Nykøbing F. Sygehus. Bussen kører både morgen og aften, og køretiderne er tilrettelagt efter vagtskifte. Du kan læse mere om pendlerbussen her: http://www.komsydpaa.dk/det-praktiske/transport/kom-sovende-pa-arbejde/

Nykøbing F. Sygehus har endvidere oprettet et personalehotel, hvor du har mulighed for at booke dig ind til overnatning til 130 kr. pr. døgn. Læs mere på www.sygehusboliger.dk

For yderligere oplysninger om Nykøbing F Sygehus se

http://www.komsydpaa.dk/vil-du-arbejde-hos-os/laege/afdelinger/intern-medicin/

Læs mere om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser. 

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Kontaktperson
  Christian Christiansen
  chchris@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012635
 • Quick-nr.
  409320
 • Ansøgningsfrist
  28-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Nykøbing F. Sygehus
 • Adresse
  Fjordvej 15, 4800
 • Kontaktperson
  Christian Christiansen
  chchris@regionsjaelland.dk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  012635
 • Quick-nr.
  409320
 • Ansøgningsfrist
  28-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Innovativ speciallæge til deldøgnsafsnittet Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.