Jobbet "Kan du se dig selv som assisterende afdelingssygeplejerske? Nu kan du blive en del af lederteamet på intensivt døgnafsnit 811" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby

Dit næste skridt

Vi søger en assisterende afdelingssygeplejerske, som har lyst til, i samarbejde med afdelingssygeplejersken, at have ansvaret for ledelse, drift og udvikling af sygeplejen i afsnittet. Det er en spændende stilling, hvor du i tæt parløb med afdelingssygeplejersken får mulighed for at udvikle dine lederkompetencer.

 

Din kommende arbejdsplads

Vi er et intensivt døgnafsnit med høj normering, der modtager patienter fra Hvidovre og Valby, som overvejende har diagnoser inden for det skizofrene og affektive spektrum. Sammen med ”projekt bæltefrit afsnit”, har vi de seneste år på flot vis nedbragt anvendelsen af tvang med en bred funderet tværfaglig indsats. I det kliniske arbejde med patienterne, har vi en recovery-orienteret tilgang. Derudover lægger vi vægt på et godt og solidt samarbejde med de pårørende.

I efteråret 2020 blev afsnittet lagt sammen med et andet intensivt afsnit. Vi arbejder nu på at forme afsnittet, sikre nye fælles arbejdsgange og en ny fælles kultur, og du vil blive en aktiv del af denne videre proces.

 

Hvilke arbejdsopgaver vil du få?

Som assisterende afdelingssygeplejerske står du for den daglige tilrettelæggelse af det kliniske arbejde. Sammen med personalegruppen sikrer du, at der ydes den bedst mulige pleje og behandling til patienterne.

Dine arbejdsopgaver kommer til at spænde bredt. Udover dine opgaver som kontaktperson for 2-3 patienter bliver du sparringspartner for ledelsen.

Dertil står du bl.a. for:

  • Den daglige koordinering af arbejdsopgaver
  • Fordeling af medarbejderressourcer
  • Planlægning og opfølgning på tvangssituationer
  • Varetagelsen af introforløb og mentorsamtaler
  • Administrative opgaver i fællesskab med afdelingssygeplejersken.

 

Hvem er du?

Vi søger dig, der tager ansvar og er god til at prioritere dine opgaver i en travl hverdag. Du er god til at lede andre, og er indstillet på at ”gå foran”.

Derudover forventer vi, at du:

  • har en anerkendende og respektfuld tilgang til kollegaer og patienter
  • udviser overblik, engagement og gennemslagskraft
  • understøtter god trivsel og kommunikation i teamet og evner at igangsætte og motivere den enkelte såvel som hele personalegruppen
  • har fokus på at fastholde og videreudvikle den faglige tilgang og indsats. I den forbindelse er du tydelig omkring forventninger og følger op, evaluerer og giver feedback.


Du er desuden autoriseret sygeplejerske, og er nysgerrig på en karriere indenfor ledelse. Du har måske nogle års erfaring fra et lignende job, hvor du har fået erfaring med personaleledelse. Psykiatrisk erfaring fra et intensivt afsnit vil være en fordel.

 

God start og faglig udvikling

Det er vigtigt for os at understøtte et godt læringsmiljø og sikre, at du kommer godt fra start. Derfor skræddersyr vi din introduktion til afsnittet og patientgruppen med udgangspunkt i dine kompetencer og erfaring.

Du vil sammen med afdelingssygeplejersken lægge en plan for din udvikling. Heriblandt tilbydes lederuddannelsen inden for forbedringsarbejde, samt lederafklaring i Region Hovedstaden.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentligt i blandede vagter, dog primært dagvagter, med weekendarbejde hver 5. weekend.

Ansættelse er efter gældende overenskomst, og stillingen ønskes besat fra 1. juli 2021 eller snarest derefter.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

 

Vi glæder os til at høre fra dig

Søg via link senest d. 24. maj 2021. Du bedes uploade CV og relevante dokumenter sammen med din ansøgning. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler løbende.

Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Karina Elm Rasmussen på tlf. 24906106.

 

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".