Jobbet "Kvalitets-, patientsikkerheds-, og strålebeskyttelseskoordinator søges til Radiologisk sektion, Amager og Hvidovre Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Kvalitets-, patientsikkerheds-, og strålebeskyttelseskoordinator søges til radiologisk sektion ved Amager og Hvidovre Hospital.

 

Til radiologisk sektion søges en Kvalitets-, patientsikkerheds-, og strålebeskyttelseskoordinator 37 timer med ansættelse snarest muligt.

 

Radiologisk sektion er en del af Funktion og Billeddiagnostisk Enhed:

FBE er en stor og robust organisation med tilsammen 350 ansatte, som udfører ca. 200.000 patientundersøgelser årligt. I FBE har vi samlet det radiologiske speciale, som ledes af en specialeansvarlig radiologisk overlæge og en sektionsansvarlig overradiograf) med klinisk fysiologi og nuklearmedicin (som ligeledes har en faglig sektionsledelse) samt MR-forskningssektion, med 70 fuldtidsansatte forskere. Samlet publicerer vi mere end 100 videnskabelige artikler årligt i FBE.

 

Arbejdsopgaver

Som Kvalitets-, patientsikkerheds-, og strålebeskyttelseskoordinator vil du være en  nøgleperson i hele FBE, hvis opgaver kan gå på tværs af de forskellige sektioner. Arbejdsopgaverne er af forskellige karaktere, men der tilsammen udgør kernen for vores patienter og medarbejder omkring Kvalitet, sikkerhed og strålebeskyttelse. Det er vigtig at du kan arbejde selvstændigt og er en omhyggelig og ansvarsbevidste person.

 

 • Styring og vedligeholdelse af sektionens kvalitetsstyringssystem jf. Bekendtgørelser, inklusive varetagelse af dosisovervågning og auditeringer.
 • Varetager opgaver for strålebeskyttelseskoordinatoren jf. Bekendtgørelse nr.669, bilag 2.
 • Varetager utilsigtede hændelser i sektionen inklusive formidling og korrektion/forbedring i samarbejde med enheds- og sektionsledelsen
 • Medvirke i udredning af klagesager for enheds- og sektionsledelsen
 • Faglig rådgivning af ledelsesteamet
 • Implementering af viden og kliniske retningslinjer
 • Medansvarlig for at opdaterer informations- og dokumentationsmateriale herunder vejledninger og instrukser.
 • Varetager opgaver i forhold til eventuelle kvalitetsbrist med henblik på høj patientsikkerhed og optimale patientforløb.
 • Mødeleder ved kvalitets- og patientsikkerhedsmøder
 • Initierer til debat om faglige udfordringer og handlinger
 • I samarbejde med ledelsesgruppen at udvikle og opretholde personalets kompetencer.
 • Vejledning og undervisning såvel internt og eksternt for ansat personale og for studerende på alle niveauer.
 • Ressourceperson indenfor udvalgte faglige og/eller kvalitets- og strålebeskyttelsesområder internt og eksternt i forhold til sektionen.
 • Overvåger patienttilfredsheden i sektionen.

 

Faglig Krav og kompetencer

 • Uddannet radiograf med dansk autorisation, gerne / eller har lyst til videreuddannelse i kvalitetssikring f.eks. Diplom i Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet og regionens forbedringsuddannelse.
 • Har minimum 3 års erfaring på en radiologisk afdeling.
 •  Kan samarbejde på tværs og med mange faggrupper
 • Er åben, diplomatisk og imødekommende
 • Har gode formidlingsevner mundligt og skriftligt
 • Har gennemslagskraft

 

Ansøgningsfrist: 14. juni 2021

Ydelige information om stillingen kan får hos overradiograf Jeanette Brus Mortensen på mail jeanette.brus.mortensen@regionh.dk eller telefon 38622019 eller hos Claus Leth Petersen, Enhedschef, ledende overlæge, telefon: 38622584