Jobbet "Recovery-mentor søges til dagafsnit og døgnafsnit for spiseforstyrrelser " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Maglevænget 38, 2750 Ballerup

Dit næste skridt

Vi har brug for dig, som vil bidrage til, at støtte andre i deres recovery-proces.

Har du haft en psykiatrisk lidelse og er kommet dig? Så har vi nu en spændende stilling til dig, der vil bruge egne erfaringer til at støtte andre mennesker til at skabe en mere meningsfuld hverdag.

Vi tror på, at erfaring med selv at have gennemlevet psykiske vanskeligheder og gennemgået en recovery-proces kan udgøre en unik og virksom ressource. Som recovery-mentor kan du bidrage til en behandling og rehabilitering med fokus på recovery. Alle, der har oplevet psykiske vanskeligheder og er kommet sig, har potentiale til at støtte andre i deres recovery-proces.

Vi søger i fast stilling, enten en recovery-mentor på 37 timer som tilknyttes både dagafsnit og døgnafsnit 38 for spiseforstyrrelser, eller 2 recovery-mentorer på hver 20 timer, til henholdsvis døgnafsnittet og dagafsnittet.

Hvem er vi:
Døgnafsnit 38 er etableret i 2013 og behandler primært patienter med moderat til svær anorexia nervosa. Vi har plads til 16 patienter med behov for døgnindlæggelse af varighed mellem 6- 16 uger. Afsnittet er et åbent afsnit, der arbejder ud fra en faseopdelt behandling, hvor patienterne kender behandlingen via et udførligt behandlingsprogram som udleveres ved indlæggelsen.

Afsnittet tilbyder desuden intensiv miljøterapeutisk behandling, der inddrager alle faggrupper. Det meste af personalet har fået en DAT – uddannelse specifik udarbejdet til patienter med spiseforstyrrelser og i foråret 2021 har hele afsnittet være på MIT kursus.

Dagafsnittet blev etableret i 2006. Vi behandler primært patienter med moderat til svær anoreksi og patienter med svær bulimi. Vi har plads til 35 patienter med dagligt fremmøde. Patienterne er i gennemsnit knyttet til afsnittet i 1 år. Som på døgnafsnittet arbejdes der faseopdelt. Vi har fokus på adfærdsændringer og arbejder målrettet med dette ud fra en DAT-ramme og den motiverende tilgang. 

Dine opgaver som recovery-mentor:
Du vil indgå i en energisk og dygtig tværfaglig personalegruppe. Her bringer du dine personlige erfaringer i spil i samarbejdet med patienter, pårørende, kollegaer og ledere på afsnittet.

Vi forestiller os, at du i samarbejde med dine kollegaer og ledelsen igangsætter og deltager i meningsfulde aktiviteter sammen med patienterne enten individuelt eller i gruppe.

Der kan være tale miljøterapeutiske opgaver som f.eks. måltidsstøtte, fællestid efter måltider, fælles ture. Det kan være ledsagelse ud af huset og evt. på hjemmebesøg, kreative aktiviteter, musik, tegne, kunst eller højtlæsning.

Afhængig af dine interesser og erfaring kan du sammen med dine kolleger etablere grupper i afsnittet med fokus på hverdagsudfordringer, recovery-cafe, den gode udskrivelse, identificering af drømme og håb for fremtiden med henblik på at lave personlige mål for rehabilitering og recovery.

Derudover kan du være med til at udarbejde kriseplaner, deltage i samtaler med patienter og deres pårørende samt skulle bringe brugerperspektivet ind i behandlingsplansmøder. Du vil kort sagt være med til at styrke den enkeltes recovery-proces ved at tilbyde individuel støtte og dine egne levede erfaringer under indlæggelse.

Hvem er du:
Du har haft en psykiatrisk diagnose, og du har været tilknyttet hospitalspsykiatrien. Desuden har du egne erfaringer med og viden om psykiske vanskeligheder, rehabilitering og egen recovey-proces.

Du har været i gang med din recovery-proces på en måde, der gør at du formår at vurderer, i hvilke situationer inddragelse af egne erfaringer kan være til gavn for patienten, og hvornår du i stedet skal rumme patientens aktuelle udfordringer.

Vi forventer desuden, at du:

  • Har været ude af behandlingen for spiseforstyrrelse i de seneste minimum 5 år
  • Som minimum har bestået folkeskolens afgangsprøve eller tilsvarende
  • Besidder IT-kompetencer på brugerniveau
  • Kan arbejde professionelt ud fra egne erfaringer i mødet med patienter
  • Er god til at motivere andre til at udvikle sig og til at skabe relationer
  • Kan rammesætte og styre samtaler med patienter
  • Er psykisk robust
  • Kan arbejde selvstændigt såvel som indgå i et tværfagligt teamsamarbejde

Hvorfor skal du søge jobbet hos os:
Alle døgnafsnit på PCB er for tiden i gang med at rekruttere recovery-mentorer, hvorfor du selvfølgelig vil blive tilknyttet netværk med andre recovey-mentor. I mødes jævnligt for at udveksle erfaringer og få supervision og kompetenceudvikling i forhold til mentorrollen. Ansættelsen giver automatisk adgang til Peeruddannelsen i RHP, hvis du ikke allerede har den. 

Du vil blive grundigt introduceret til de/det afsnit, du tilknyttes og dennes behandlingstilgang, arbejdsgange, sikkerhed og kultur, og da stillingen er nyoprettet vil du i høj grad selv få muligheden for at præge dine arbejdsområder. Du vil blive tilknyttet en mentor, som du kan læne dig op ad og sparre med.

Derudover sikrer vi, at du løbende får sparring af den koordinerende recovery-mentor på centeret.

Ansættelsesvilkår:
Timeantal efter aftale, men mellem 20-37 timer. Ansættelse sker på individuel overenskomst med henvisning til FOA´s medhjælperoverenskomst.

Tiltrædelsesdato den 1. september 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske på døgnafsnit 38 Tine Holden på 38 64 50 67 eller 26177706 eller Afsnitsleder, Anne Jøker Hansen fra dagafsnittet på 38 64 60 47 eller 30 22 22 73.

Søg via linket, hvis du lyst til at bidrage med dit engagement og din personlige erfaring til vores patienter.

Ansøgningsfristen er den 14. juni 2021. Vi afholder samtaler den 24. juni 2021.

Ansøgning, CV, dokumentation af formelle og faglige kompetencer og andre relevante dokumenter sendes via linket på siden.

Forud for eventuel ansættelse vil der blive indhentet referencer fra udvalgte tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger. 

Vi glæder os meget til at høre fra dig!

Om Psykiatrisk Center Ballerup
Vi er et stort universitetshospital i vækst med en lang række ambulante tilbud, døgnåben akutmodtagelse og 160 sengepladser, med 5 intensive afsnit. Vi har lands- og specialfunktioner inden for døvepsykiatri, transkulturel psykiatri og spiseforstyrrelser.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".