Jobbet "Uddannelseskoordinerende Overlæge søges til Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsensgade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Sydvestjysk Sygehus søger pr. 1. august - eller efter aftale - en dedikeret og visionær uddannelseskoordinerende overlæge.

Den uddannelseskoordinerende overlæge vil få en meget vigtig rolle i at videreudvikle uddannelsesmiljøet på universitetshospitalet Sydvestkysk Sygehus og vil være Direktionens sparringspartner i lægelige uddannelsesmæssige spørgsmål. Du vil referere til formanden for Det Lokale Videreuddannelses Råd fsa. denne funktionsbeskrivelse.

Stillingen er normeret til 15 timer/uge og kombineres med en overlægestilling inden for relevant speciale.

Som uddannelseskoordinerende overlæge forventer vi, at du:

  • Helt naturligt ser dig selv som den faglige ressourceperson for specialernes uddannelsesansvarlige overlæger i uddannelsesmæssige spørgsmål
  • Deltager proaktivt i udviklingen af læringsmiljøet i den lægelige videreuddannelse i nært samarbejde med nøglepersonerne på SVS, herunder implementeringen af lægeuddannelsen på Sydvestjysk Sygehus medio 2022
  • Prioriterer kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse
  • Samarbejder regionalt og nationalt i forhold vedrørende lægelig videreuddannelse, herunder vil du blive én af SVS’ repræsentanter i det regionale råd for videreuddannelse
  • Får ansvar for vedligeholdelse af Strategi for Lægelig Uddannelse.

Du skal som person have stor interesse for uddannelse og være en god kommunikator, såvel skriftligt og mundtligt.

Arbejdet i det strategiske, taktiske og udførende rum ligger naturligt for dig, og via gode samarbejdsevner er du god til at skabe og vedligeholde gode relationer med dine samarbejdspartnere.

Uddannelsesportefølje:
På Sydvestjysk Sygehus varetager vi pt.:

  • 60 - 70 KBU-uddannelses forløb om året
  • 8 - 10 evaluerings forløb om året
  • 40 - 50 introduktionsforløb om året
  • 70 – 80 hoveduddannelsesforløb om året.

Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt en veneklinik i Brørup; Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion.

Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne.

Sygehuset starter pr. august kandidatdelen på lægestudiet i tæt samarbejde med Syddansk Universitet, OUH og SLB, og der starter 30 studerende pr. halvår.

Der er mange andre spændende aktiviteter i gang på sygehuset: blandt andet ny sengebygning, der arbejdes med patient- og pårørende involvering, kvalitets og forbedringsarbejdet vægtes højt, herunder indgår Sydvestjysk Sygehus i den Syddanske forbedringsmodel. Der er gode samarbejdsrelationer i det tværsektorielle samarbejde og der er mulighed for at deltage i udviklings- og forskningsinitiativer.  

Vagtforhold:
Der indgår ikke vagtforpligtelser fsa. UKO-stillingen.  

Kvalifikationer:
Du skal have stor erfaring som overlæge /speciallæge og skal have arbejdet med og have stor interesse for uddannelse i et bredt perspektiv. Organisering og kvalitetssikring af den lægelige videreuddannelse skal helt naturligt være et fokusområde for dig.

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på http://www.svs.dk/wm227869

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.Se https://www.businessesbjerg.com/da/flyt-til-esbjerg/ eller se mere om Esbjerg her.

Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde oplysninger om dine egne kompetencer inden for speciallægeuddannelsens syv kompetenceområder (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Der vil helt naturligt være fokus på de uddannelses og koordinerende faktorer. Du bedes, med bedst mulig dokumentation, forholde dig konkret til disse 7 kompetencer, som der vil blive lagt vægt på ved den faglige bedømmelse. Skema til overlæge bedømmelse vedhæftes din ansøgning, ønsker du skemaet tilsendt i en wordudgave kan denne rekvireres på 7918 3459.

Praktiske informationer:
Stillingen aflønnes med udgangspunkt i Aftalen vedrørende lægelige chefer.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til formanden for Det Lokale Videreuddannelses, ledende overlæge Stig Krarup Petersen, tlf. 2131 9693 eller e-mail: Stig.Krarup.Petersen@rsyd.dk eller til  lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster, tlf. 7918 2005 eller e-mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk

Funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfrist er tirsdag den 15. juni 2021
Ansættelsessamtaler afholdes d. 21. juni efter kl. 17:00