Jobbet "Recovery-koordinator til prioriteret indsats på Psykiatrisk Center Amager " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Dit næste skridt

Brænder du for at styrke psykiatriske patienters muligheder for at komme sig? Har du selv erfaring fra psykiatrien og lyst til at bringe dine egne erfaringer i spil? Og har du overblik og evne for at opbygge faglige fællesskaber?

Så er du måske lige den recovery-koordinator vi søger på Psykiatrisk Center Amager!

På Psykiatrisk Center Amager mangler vi en struktureret og initiativrig koordinerende recovery-mentor, der har lyst til at være med til at styrke vores centers samlede recovery-arbejde. Som recovery-koordinator får du en helt unik mulighed for at være med til at skabe håb og meningsfuldhed i behandlingsforløbene i psykiatrien.

Det skal du bl.a. gøre ved at skabe overblik over og koordination af de mange recovery-mentorers arbejde, opstarte og drive et fagligt fællesskab blandt mentorerne, afholde inspirerende oplæg om recovery-tilgange og -metoder, og have løbende dialog med recovery-mentorerne om deres arbejdsopgaver.

Bliv en del af en prioriteret indsats
Ligesom i resten af Region Hovedstadens Psykiatri, vægter vi på Psykiatrisk Center Amager recovery-arbejdet meget højt. Det er en prioriteret dagsorden for os, at patienter oplever at få god støtte og opbakning til egen personlig recovery-proces, mens de er i behandling hos os. Netop derfor har vi 14 ansatte recovery-mentorer, fordelt på vores ambulante- og sengeafsnit.

Recovery-mentorerne støtter i det daglige patienterne i at komme videre i deres personlige recovery, bl.a. ved at indgyde til håb for fremtiden og motivere til refleksion om drømme og ønsker.

Recovery-mentorerne har ligeledes en vigtig rolle i at bidrage til at dette perspektiv tænkes ind i det faglige behandlingsforløb, og at patientens eget perspektiv altid bringes i spil i behandlingsplaner, udskrivningsplaner mm.

Vi samarbejder derudover med brugerstyrede organisationer og tilbud som eksempelvis MaskineMaskineAmager, vi har frivilligprojekter på flere af vores døgnafsnit – og vi har endnu flere samarbejder undervejs.

Vi arbejder altså målrettet på at støtte borgerne i at komme videre i fællesskaber udenfor behandlingssystemet, og vi tror på at brugerstyrede aktiviteter og mere traditionel behandling kan gå hånd i hånd med stor succes.

Som recovery-koordinator her hos os bliver du altså del af en prioriteret indsats, som den samlede ledelse har forventninger til og følger op på løbende.

Dine konkrete arbejdsopgaver som koordinator
Som recovery-koordinator vil du have følgende opgaver som omdrejningspunkt for din dagligdag:

 • At afholde af månedlige erfa-møder for recovery-mentorerne på centret mhp. at sikre sparring og erfaringsudveksling på tværs
 • At tilbyde løbende individuel faglig sparring på rollen som mentor til centrets 14 recovery-mentorer
 • At afholde oplæg og workshops om recovery-mentorindsatsen i samarbejde med de faglige koordinatorer fra kompetencecenter for rehabilitering og recovery (KRR)
 • At deltage i ansættelsessamtaler ved ansættelse af nye recovery-mentorer til centret
 • At viderebringe erfaringer og opmærksomhedspunkter fra recovery-mentorerne videre til centrets øverste ledelse
 • At bidrage med bruger-perspektiver på udvalgte udviklingsinitiativer og til arbejdet med recovery på strategisk niveau
 • Bidrage til at omsætte Region Hovedstadens Psykiatris recoverystrategi og modenhedsmodel til PCA
 • At samarbejde med KRR om udvalgte indsatser og problemstillinger – herunder afholdelse af møder med mentorer fra andre centre

Bring dine egne erfaringer i spil
For at blive recovery-koordinator hos os, er det en forudsætning, at du dels har erfaring fra psykiatrien og dels med arbejdet som recovery-mentor. Der er ingen krav om specifikke faglige kvalifikationer, men derimod om relevante personlige kompetencer. Vi forventer derfor:

 • At du har eller har haft en psykiatrisk diagnose og været indlagt i psykiatrisk regi mindst én gang
 • At du kan reflektere over - og vurdere - i hvilke situationer du hensigtsmæssigt inddrager egne erfaringer, og i hvilke situationer du rummer patienternes aktuelle udfordringer
 • At du har erfaring med peer-arbejde i en organisation
 • At du er struktureret i din tilgang til arbejdet og kan holde og skabe overblik
 • At du er initiativrig og kan arbejde selvstændigt såvel som indgå i et tværfagligt samarbejde
 • At du har en anerkendende og nysgerrig tilgang til dine kollegaer – og formår at motivere og inspirere til forandring  
 • At du ønsker at bidrage til at brugerperspektivet kommer mere i spil i behandlingen af mennesker med psykisk lidelse, og du har lyst til at gøre en forskel i dit arbejde og til at hjælpe andre til større livskvalitet
 • At du vil være med til at præge fremtidens behandlingspsykiatri og kan se dig selv i en koordinerende funktion

Få ny viden, erfaring og et stort netværk
Hvis du vil være recovery-koordinator på Psykiatrisk Center Amager, tilbyder vi til gengæld:

 • En spændende stilling, du selv har mulighed for at præge
 • Et grundigt introduktionsforløb, hvor du vil blive klædt på til rollen som koordinator
 • En peeruddannelse i Region Hovedstadens Psykiatri
 • Løbende sparring på opgaven ved de faglige koordinatorer fra Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering
 • Et stort netværk, både blandt recovery-mentorer, afsnitsledelser, recovery-koordinatorer fra andre centre og eksterne samarbejdspartnere
 • En central position tæt på center- og afsnitsledelser

Ansættelsesvilkår
Stillingen er som udgangspunkt på 20 om ugen, men evt. med mulighed for på sigt at supplere med en deltidsstilling som recoverymentor på et af vores afsnit. Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst for Omsorgsmedhjælpere indgået mellem FOA - Fag og Arbejde og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Din ansættelse vil være forankret i Centeradministrationen på Digevej 110, hvor du vil blive en del af Team for Ledelsesbetjening, Tværsektorielt samarbejde og Forskning.

Udover dig består teamet af en koordinerende socialrådgiver, en tværsektoriel konsulent, en projektleder, en forskningsassistent og en teamleder. Du vil referere til teamlederen, men også skulle samarbejde med centerledelse, de lokale afsnitsledelser og de faglige koordinatorer på Kompetencecenter for Recovery og Rehabilitering.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen eller teamet, er du meget velkommen til at kontakte teamleder Laura Rømer Weirsøe tlf. 29402030 eller mail: laura.roemer.weirsoe@regionh.dk.

Vi vil rigtig gerne høre fra dig senest fredag d. 18. juni.
Du kan søge stillingen ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsespapirer og andre relevante dokumenter via linket på siden.

Vi forventer at holde samtaler den 23. og 24. juni 2021. 

Vi indhenter altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer. 

Om Psykiatrisk Center Amager
Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Området har et befolkningstal på omkring 270.000, og der forventes en yderligere befolkningstilvækst i de kommende år.

Centeret har ni døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit. Alle sengeafsnit har adresse på Digevej. Den ambulante behandling varetages på tre matrikler på henholdsvis Gammel Kongevej, Hans Bogbinders Allé og Digevej. Den ambulante behandling er organiseret i en række ambulante afsnit, herunder to F-ACT-ambulatorier, et OPUS-ambulatorium, Ældrepsykiatrisk Ambulatorium, Psykoterapeutisk Ambulatorium, Gadeplansteam, Botilbudsteam og det regionale Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med dertilhørende uddannelses- og undervisningsaktiviteter samt en forskningsenhed.

Du kan læse mere om Psykiatrisk Center Amager her.