Jobbet "2 sonografer (jordemødre/sygeplejersker) søges til dynamisk, udviklende og spændende afdeling, Kolding Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Dit næste skridt

Fødselstallet stiger i Trekantsområdet, og vi søger to certificerede sonografer til faste stillinger i Kvindesygdomme og fødsler, Kolding Sygehus, pr. 1. august 2021 eller snarest derefter. Arbejdstiden er 32 - 37 timer ugen eller efter ønske.

Som sonograf er du ofte den første sundhedsperson, de gravide par møder i vores afdeling. Parret kommer med store forventninger til både undersøgelse og graviditetsforløb, så du spiller en vigtig rolle for deres oplevelse og forløb hos os. Du skal varetage ultralydsskanninger af gravide - primært 1. og 2.trimester skanning. Derudover skanninger på særlig indikation, bl.a. cervixskanninger, tilvækstskanninger, flowmåling i føtale kar og kontrolskanninger af flerfoldsgraviditeter. Desuden mulighed for at assistere vores føtalmedicinere ved moderkagebiopsi og fostervandsprøve.

Du kommer til at arbejde i et engageret og professionelt team bestående af 6 sonografer og 3 obstetriske overlæger med føtalmedicinsk ekspertise. I teamet er der høj faglighed, godt samarbejde og tradition for tæt faglig sparring og dialog.

Du har mulighed for at få en kombineret stilling ved Kvindesygdomme og Fødsler – fx i jordemoderkonsultationen, fødeafsnittet, akutte svangre, eller ambulatorium - alt efter din uddannelse, interesser og kvalifikationer og efter nærmere aftale. Du  kan også ansættes som sonograf uden andre funktioner.

Arbejdstiden er muligt at planlægge med faste dage for at tilgodese dine private interesser eller andet job, og timeantallet er også efter aftale med dig, dog anbefales 3 skannedage om ugen.
Arbejdstiden med skanning ligger primært i dagtid, men der planlægges også med aftenskanninger enkelte dage i ugen.

Dine nærmeste kollegaer bliver de obstetriske- og føtalmedicinske læger med rig mulighed for faglig sparring og opfølgning, erfarne og engagerede sonografer, samt en dygtig og humørfyldt sekretærgruppe. Et arbejdsmiljø hvor der er smil, fleksibilitet og stort engagement på alle fronter – og hvor vi arbejder ihærdigt på at sikre høj faglighed og trivsel med stort fokus på gode patientoplevelser.

Vores ønsker til dig

 • Er fagligt dygtig og har bred klinisk erfaring som jordemoder eller sygeplejerske med dansk autorisation
 • Gerne erfaringer som sonograf på højt kompetenceniveau
 • Certificeret i 1. og 2. trimester skanning
 • Kan se udfordringen i kortvarige, men betydningsfulde kontakter med gravide familier
 • Er sundhedsfagligt visionær med stort fokus på patientinvolvering
 • Særdeles gode pædagogiske, empatiske og kommunikative evner
 • Glad, imødekommende og initiativrig
 • Stabil og engageret
 • Er en god teamspiller, der kan bidrage positivt til arbejdsmiljøet og vores (lærings)kultur
 • Fleksibel, omstillingsparat – og god til at samarbejde på alle niveauer

 Vi kan tilbyde  

 • En afdeling i vækst, som er optaget af at være patienternes fødested
 • En afdeling med højt fagligt fokus og dygtige, engagerede medarbejdere  
 • En afdeling, der er optaget af at skabe sammenhæng og nærvær igennem hele graviditeten
 • En livlig og dynamisk arbejdsplads med en god kollegial kultur  
 • Gode muligheder for faglig udvikling i et aktivt miljø med fokus på kompetenceudvikling, innovation, forskning og løbende forbedringsarbejde  
 • Kompetenceudviklingsplaner med fokus på netop dine behov for faglig udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde internt og eksternt
 • En arbejdsplads, hvor vi er interesseret i, at dit arbejdsliv og privatliv hænger godt sammen – godt hjulpet af vores dygtige arbejdsplanlægger
 • Mulighed for at bidrage til uddannelse af kommende sonografer eller ved andre funktioner i afdelingen, uddannelse af jordemoder –og sygeplejestuderende

 

Løn- og ansættelsesforhold

Aflønning sker efter gældende overenskomst.

 

Ansøgningsfrist:  20. juni, samtaler holdes 24. juni 2021.

 

Har du spørgsmål  

Du er meget velkommen til at kontakte:

 

Afdelingsjordemoder Stine Storm: 76362476 eller  stine.storm@rsyd.dk

Chefjordemoder Anne Uller:  7636 2435 eller  anne.uller2@rsyd.dk

 

Om Afdelingen  
Kvindesygdomme og fødsler på Kolding Sygehus er en af landets større specialafdelinger inden for kvindesygdomme, graviditet, fødsel og barselspleje. Afdelingen har ca. 250 ansatte og 34-3600 fødsler årligt. Vi er en robust organisation, baseret på tillid, samhørighed og høj faglighed.

Der er tradition for, at vi løfter i flok. Der er humor og arbejdsglæde i en travl hverdag, som foregår i et tæt tværfagligt samarbejde.

Afdelingens vision er at levere kvalitet i topklasse og være en rejse værd, både for patienter og personale. Derudover uddanner vi fremtidens sundhedspersonale og udøver forskning og udvikling indenfor det obstetriske og gynækologiske område.  

Sygehus Lillebælt er en organisation, der arbejder med udgangspunkt i værdierne respekt, ordentlighed, samarbejde og excellence. Fælles for os alle er, at vi sætter patienten først, gerne går forrest og gør vores arbejde bedre i dag end i går.  

Du kan læse om afdelingen på www.sygehuslillebaelt.dk/wm223118