Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 13, 4200 Slagelse

Jordemødre til faste stillinger, Slagelse Jordemodercenter, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling

 

Vi søger flere jordemødre, der brænder for gode fødsler, sammenhængende forløb og bæredygtige jordemoderliv.

På Slagelse kan du arbejde i hele jordemoderens virksomhedsområde fordi kvindernes forløb går på tværs af afsnittene. Vagter og funktioner er derfor i Fødeafsnit, Fødemodtagelse og Graviditetsafsnit.

Afdelingens størrelse giver overblik og mulighed for opfølgning på forløb.

Det tværgående jordemoderarbejde giver et godt afsæt for:

 • At se familiernes forløb som en helhed
 • Skabe kontinuitet, empowerment, meningsfuldhed og gode fødselsoplevelser
 • Vi vil det ”det bæredygtige jordemoderliv” – både for den nyuddannede og den erfarne
 • Jordemødre hjælper hinanden og flytter sig med vagtens kliniske opgaver – vi kan meget, når vi er ”sammen om”!
 • Frugtbart tværfagligt samarbejde, hvor der dagligt er plads til diskussion og indflydelse

Hvis du også finder det brede arbejde med jordemoderens kerneområde værdifuldt, så er Slagelse Jordemodercenter det gode bud på din kommende arbejdsplads.

Alle stillinger er faste stillinger til besættelse fra 1. august. Udgangspunktet er fuld tid, men deltidsansættelse kan drøftes.

Tid og rum til graviditet, fødsel og barsel i Slagelse

Vi er en specialafdeling med visiterede patologiske graviditeter fra den sydlige del af Region Sjælland. En større del af de gravide er sårbare. Der er gode muligheder for at yde og udvikle jordemoderfaglig omsorg for gravide, fødende og barslende med komplekse behov.

Den fysiologiske fødsel har gode rammer i Slagelse!

Afdelingen er nybygget med 5 rummelige sansefødestuer. Stuerne er hyggeligt indrettet med gyngestole, store hvilebrikse og planter. Der er lattergas og store fødekar på alle stuer samt trådløs CTG på størstedelen af stuerne. Se evt. vores rundvisning for gravide her:

http://regionsjaelland.23video.com/rundvisning-pa-slagelse-fodeafsnit

God mulighed for kontinuitet på tværs, tilstedeværelse og nærvær ved fødslerne

De 12 familiestuer deles af Mor-barnafsnit og Graviditetsafsnit. Familiestuerne er indrettet efter samme linje som fødestuerne. På sigt er ønsket, at alle familiestuerne indrettes som sansestuer, og at denne linje vil kunne genkendes af parrene hele vejen fra velkomst ved nakkefoldsscanning til efterfødselskonsultation ved forløbets afslutning. Foreløbig har vi en sanse-familiestue.

Jordemødre og sygeplejersker på Mor-Barn- og Neonatalafsnittene har et stærkt samarbejde om koordinering af forløb for indlagte mødre/indlagte børn og deres partnere.

Du er en jordemoder, som:

 • Trives med vekslende vagter i Fødemodtagelse, Fødeafsnit og Graviditetsafsnit. Jordemoderkonsultation, fødselsforberedelse og efterfødselskonsultation er bestemt muligt, hvis du ønsker det
 • Vil medudvikle jordemoderfaglighed, tværfaglighed og samarbejde, så vores gode rammer fyldes af endnu højere kvalitet og sammenhæng for familierne
 • Understøtter den spontane fødsel. F.eks. gennem udvikling af egen praksis, forberedelse af familierne og gennem det tværfaglige samarbejde
 • Stræber efter at yde den bedste jordemoderfaglige kvalitet til gravide, som er indlagt med graviditetskomplikationer og ved komplicerede fødsler i tæt samarbejde med sygehusets øvrige specialer
 • Bidrager positivt til det tværfaglige arbejdsfællesskab i obstetrisk afdeling og i de arbejdsfællesskaber, som opstår omkring komplicerede/akutte obstetriske forløb

Det er en fordel, hvis du har erfaring og kompetencer, der matcher behov hos gravide på niveau 2 eller 3. Hvis du ikke har erfaring fra arbejde med niveau 2 og 3 gravide, ønsker vi, at du har interesse i denne gruppe af gravide, og kan byde ind med ideer og forslag til arbejdet.

Endvidere er det en fordel, hvis du kan fungere som kontaktjordemoder for jordemoderstuderende.

Vi tilbyder:

 • Tid til jordemoderens kerneydelser gennem graviditet og fødsel
 • Mulighed for faglig udvikling og sparring med kolleger
 • Mulighed for at arbejde jordemoderfagligt med alt fra vandfødsel til kompliceret graviditet og videre til den individuelle pleje og omsorg efter fødsel
 • Grundig forældre- og fødselsforberedelse i små hold på max. 10 par
 • Specialkonsultation til sårbare gravide, gravide med fødselsangst, GDM, gemelli og gravide, der tidligere har mistet
 • Efterfødselssamtaler til alle som ønsker
 • Indflydelse på eget vagtskema, så der er balance i job- og familieliv
 • Skemalagt supervision og simulationstræning (skills) i mindre grupper fire gange årligt
 • Tillidsbaseret og medinddragende ledelse med stort fokus på samskabelse, trivsel og arbejdsmiljø

Her kan du se en video om, hvorfor vi er så glade for vores arbejdsplads http://www.youtube.com/watch?v=2Q1_g_x-NOo​

Har du spørgsmål kan vicechefjordemoder Signe Bay Frederiksen kontaktes på tlf: 93 57 65 38 eller vicechefjordemoder Signe Gaub Østerskovgaard på tlf: 93 57 65 01

Samtaler d. 28. juni.

 

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Sammen er vi bedst.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Kontaktperson
  Signe Østerskovgaard
  sigos@regionsjaelland.dk
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  013069
 • Quick-nr.
  411536
 • Ansøgningsfrist
  23-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Slagelse Sygehus
 • Adresse
  Fælledvej 13, 4200 Slagelse
 • Kontaktperson
  Signe Østerskovgaard
  sigos@regionsjaelland.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-08-2021
 • Regionens jobnr.
  013069
 • Quick-nr.
  411536
 • Ansøgningsfrist
  23-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Jordemødre til faste stillinger, Slagelse Jordemodercenter, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.