Jobbet "Social- og sundhedsassistent til spændende stilling på åbent psykiatrisk afsnit i Helsingør" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Esrumvej 143, 3000 Helsingør

Dit næste skridt

Vi har brug for dig, som har lyst og vilje til at arbejde i et miljø hvor behandling og pleje tilrettelægges ude fra en helhedsorienteret tænkning.

Vi arbejder ud fra evidensbaserede behandlingsmetoder både medikamentelt og psykoterapeutisk med fokus på patientens personlige Recovery proces.

Herudover arbejder vi struktureret med forbedringskultur, som blandt andet giver medarbejderne indflydelse på forbedringer af afsnittets arbejdsgange, med fokus på at skabe værdi for patienten

Du kommer til at tage del i afsnittets udvikling med at sætte patienten i centrum i sit indlæggelsesforløb, hvor der tages afsæt i patientens ønsker og behov for behandling.

Hvem er vi, og hvad indebærer det at arbejde i vores afsnit?

 • Vi er en dynamisk tværfaglig personalegruppe, med højt fagligt engagement.
 • Det er en positiv omgangstone der kendetegner afsnittet, i både personalegruppen og i relationen til patienterne.
 • Vi har positive erfaringer med supervision, der med sit tværfaglige fokus understøtter vores sparrings- og behandlingskultur.

Vi tilbyder

 • At arbejde miljøterapeutisk ud fra kognitive adfærds terapeutiske principper.
 • Tæt samarbejde med kollegaer fra andre sengeafsnit og ambulante tilbud i Psykiatrisk Center Nordsjælland.
 • Ugentlig kognitiv case supervision.
 • 2 årlige udviklingsdage for den samlede personalegruppe.
 • En personalegruppe med høj faglighed og godt indbyrdes samarbejde.

Vi søger dig, som er

 • en engageret, åben og nærværende kollega. 
 • interesse for psykiatrisk sygepleje og vil arbejde kognitivt og recovery-orienteret.
 • en, der ikke er bange for at spørge om råd og hjælp, og kan bidrage som kontaktperson og tage ansvar for tværgående aktiviteter.
 • en, der kan bidrage til det gode arbejdsmiljø.
 • en, der har fokus på tilstedeværende ressourcer og ser udfordringerne frem for begrænsningerne. 
 • en, der har mod på en til tider travl hverdag og kan fokusere på de tilrettelagte opgaver. 
 • en, der deltager aktivt i afsnittets forbedringsarbejde.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er på 37 timer i blandede vagter. Tiltrædelse pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst.

Har du ikke en dansk uddannelse, skal du ved ansættelse i Region Hovedstaden opfylde kravet om sprogkompetencer i dansk på anden vis.

Ansøgningsprocedure
Vil du være vores nye kollega, så hører vi gerne fra dig.  

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Helena Holmquist på 24 63 33 86, helena.holmquist@regionh.dk

Ansøgningsfristen er den 20. juni 2021.
Ansøgning, CV, uddannelsesbevis og relevante dokumenter uploades via linket på siden.

Ansættelsessamtaler afholdes den 23. juni 2021.

Der indhentes, efter aftale med ansøger altid referencer inden endelig beslutning om ansættelse.

Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".