Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Barselsvikariat for visiterende jordemoder i CVF

Region Hovedstaden søger en jordemoder til den Centrale Visitation for Fødsler

Er du den, der skal sikre Region Hovedstadens gravide og fødende en plads til tryg og sikker svangreomsorg og fødsel? Så har du her chancen for at være visiterende jordemoder i det kommende år samtidig med, at én af vores to jordemødre i CVF er på barsel.

I Region Hovedstaden er der cirka 22.000 fødsler om året. For at sikre, at fordelingen af de gravide mellem fødestederne sker efter gældende retningslinjer og fordelingsnøgle, oprettede man i 2015 Den Centrale Visitation for Fødsler i Region Hovedstaden (CVF). I CVF fordeles de gravide til Amager Hvidovre Hospital, Herlev Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og Rigshospitalet. Visitationen i CVF har til formål at sikre, at der tages hensyn til den faglige vurdering i henhold til Sundhedsstyrelsens specialeplan, den gravides bopæl (optageområde) og det frie sygehusvalg i det omfang, det er muligt.

Som visiterende jordemoder skal du arbejde selvstændigt og trives med at være en del af et lille team, hvor din kommende kollega er visiterende jordemoder med tovholderansvar. Der vil også være dage, hvor du er alene på kontoret. Visitationsarbejdet udføres i tæt samarbejde med de visiterende jordemødre på fødestederne og den visiterende jordemoder refererer til chefjordemoderen på Nordsjællands Hospital.

I løbet af det kommende år sker der store forandringer i CVF, og du skal derfor have lyst til at være med i en spændende proces, hvor arbejdsopgaverne ændrer sig løbende i takt med, at svangerskabs- og vandrejournalen bliver elektronisk og at vores IT-system overgår til Sundhedsplatformen.

Din daglige arbejdsplads er på Gentofte Hospital, hvor de visiterende jordemødre i CVF har kontor.

Arbejdstiden ligger i dagtid på hverdage og udgør 28 timer pr. uge. Arbejdstiden fordeles fortrinsvis på 4 dage om ugen, og der er mulighed for at kombinere visitationsfunktionen med klinisk arbejde på Nordsjællands Hospital.

Vikariatet ønskes tiltrådt senest d. 1. september 2021 og løber over 12 måneder. Der er evt. mulighed for forlængelse.

Vi søger en jordemoder, der:

 • har dansk autorisation som jordemoder
 • har alsidig klinisk erfaring
 • kan arbejde selvstændigt og er fleksibel
 • har viden og interesse for visitation
 • erfaring med IT, herunder er det en fordel at have kendskab til Sundhedsplatformen
 • kan tale engelsk
 • bidrager til et godt tværgående og tværfagligt samarbejde
 • er serviceminded og trives med kontorarbejde

Yderligere oplysninger kan fås hos chefjordemoder Tine Kirk Lind, telefon 4829 5963 eller vicechefjordemoder Mille Sundquist, telefon 4829 7411.

Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.
Ansøgningsfrist: mandag d. 25. juni 2021 klokken 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler d. 30. juni 2021 på Gentofte Hospital.

 

Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
  Louise.Rosenius@regionh.dk
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  232776
 • Quick-nr.
  411599
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Gentofte Hospital
 • Adresse
  Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød
 • Kontaktperson
  Louise Rosenius
  Louise.Rosenius@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  232776
 • Quick-nr.
  411599
 • Ansøgningsfrist
  25-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Barselsvikariat for visiterende jordemoder i CVF"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.