Region Midtjylland

Kvindesygdomme og Fødsler

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Jordemoder til vikariat i Familieambulatoriet Region Midt Kvindesygdomme og Fødsler, afdelingen i Herning, Aarhus Universitetshospital

Til Familieambulatoriets enhed Herning søges en jordemoder til vikariat 24 timer pr. uge i perioden den 1. september 2021 – 31. juli 2022 med tjeneste i Herning og Viborg.

Formålet med Familieambulatoriets indsats er at forebygge rusmiddelskader hos nyfødte samt at sikre en sammenhængende, koordineret tværsektoriel indsats af høj kvalitet for gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin samt at sikre koordination og sammenhæng i opfølgningen af de børn, der fødes af mødre, som under graviditeten har haft et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin.

Familieambulatoriet dækker hele Region Midt med en enhed på Aarhus Universitetshospital samt en enhed på Hospitalsenheden Vest. Familieambulatoriet i Region Midt har på kort tid formået at udvikle et professionelt behandlingsforløb, der inkluderer en kombineret social- og sundhedsfaglig indsats for udsatte familier.
Indsatsen virker, fordi teamet er tværfagligt sammensat og dermed kan tilbyde forløb, der er tilpasset den enkelte families situation. Indsatsen virker også, fordi teamet arbejder hurtigt, konsekvent og med stor omsorg og respekt for mennesker.

Fødselslæge, jordemoder og socialrådgiver varetager den forebyggende og behandlende svangreomsorg. Den gravide med et risikoforbrug af alkohol, rusmidler eller afhængighedsskabende medicin følges med udvidede graviditetsundersøgelser, fødselsforberedelse, efterfødselssamtaler, socialfaglige samtaler, netværksmøder, præventionssamtaler og eventuelt med abortsamtaler.

På følgende hjemmeside kan du finde mere om baggrunden for Familieambulatoriet.

Arbejdet består af
 • Graviditetsundersøgelser
 • Udarbejdelse af forløbsplan for graviditeten.
 • Planlægning og udførsel af fødselsforberedelse, individuelt eller i mindre grupper
 • Deltagelse i det tværfaglige arbejde i teamet, så der skabes en helhedsramme for de gravide.
 • Efterfødselssamtaler
 • Evt abortsamtaler

Vi kan tilbyde
 • et engageret og dynamisk team med højt ambitionsniveau (jordemoder, pædiater, obstetriker, psykolog, socialrådgiver og sekretær)
 • en målgruppe, som i høj grad profiterer af en tidlig sundhedsfaglig indsats
 • Mulighed for stor indflydelse på egen arbejdsfunktion.
 • åbent arbejdsmiljø præget af stor tværfaglighed med respekt for hinandens kompetencer
 • faglig sparring og supervision

Vi søger en jordemoder med følgende kvalifikationer
 • En erfaren og veluddannet jordemoder
 • Gode pædagogiske og empatiske evner.
 • Robust
 • Erfaring og lyst til at indgå i tværfagligt samarbejde.
 • Endvidere vil erfaring med eller kendskab til arbejde med gravide, voksenpsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt kendskab til alkohol- og andre rusmiddel problematikker være en fordel.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger kan fås hos leder Sanne Ravnsbæk mail sanrav@rm.dk , tlf. 30481192 eller jordemoder Sille Richter mail: Sille.Richter.Hansen@vest.rm.dk  tlf.40262430.

Ansøgningsfrist er den 22. juni 2021.
Ansættelsessamtaler finder sted den 29. juni 2021.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Sanne Ravnsbæk
  +4578453680
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  30923
 • Quick-nr.
  411635
 • Ansøgningsfrist
  22-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Sanne Ravnsbæk
  +4578453680
 • Stillingstyper
  Jordemoder
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Deltid over 21 timer
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  30923
 • Quick-nr.
  411635
 • Ansøgningsfrist
  22-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Jordemoder til vikariat i Familieambulatoriet Region Midt Kvindesygdomme og Fødsler, afdelingen i Herning, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.