Region Syddanmark

Region Syddanmark

J. B. Winsløws Vej 16, 5000 Odense

Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense

Vil du sammen med den ledende oversygeplejerske lede og udvikle en af landets største og højt specialiserede børne- og unge universitetspsykiatriske afdelinger, der i 2024 flytter ind på Nyt OUH. Afdelingen flytter sammen med pædiatrien i Nyt OUH, og skal udvikle samarbejde på tværs af BU, psykiatri og pædiatri – som det hidtil eneste sted i landet. Der tillægges samtidig et nyt afsnit for spiseforstyrrelser.  

Er du en kompetent, samlende og strategisk orienteret leder, der vil agere som katalysator for udviklingen af psykiatrien i Region Syddanmark og på landsplan? Ønsker du at sætte retning for universitetssygehuset og sikre høj kvalitet i patientbehandlingen? Så vil vi gerne have din ansøgning.

Opgaven
I samspil med oversygeplejersken skal den ledende overlæge have fokus på ledelsen, udviklingen og attraktiviteten af den højt specialiserede, store og forskningsmæssigt tunge psykiatriske afdeling i Odense. Det betyder, at afdelingsledelsen skal sikre en fælles og samlet ledelseskultur, der er retningsgivende for ledere og medarbejdere samt for andre interne og eksterne samarbejdspartnere.

Det er i den forbindelse væsentligt, at afdelingen fungerer som en katalysator for udviklingen af hele Psykiatrien i Region Syddanmark og på landsplan. Som en betydelig del af den syddanske psykiatri skal afdelingen fungere som det stærke faglige og forskningsmæssige fundament, der medvirker til, at hele psykiatrien løftes og udvikles. Afdelingens betydelige og højt specialiserede kompetencer skal udnyttes, synliggøres og nyttiggøres på alle planer, og de forskningsmæssige spidskompetencer skal komme til udtryk som en integreret del af den løbende drift. Samspillet mellem forskning og drift skal have stor bevågenhed.

En meget spændende og betydende fremadrettet ledelsesopgave er, at afdelingen flytter ind på Nyt OUH i 2024, og samtidig tillægges et nyt afsnit for spiseforstyrrelser. Der etableres fælles samarbejde med Pædiatrien, Børne- og Unge psykiatrien og Endokronologisk afdeling. Videreudvikling af høj faglighed og kvalitet samt skabelsen af optimale rammer for forskning og udvikling skal således tillægges meget høj prioritet. Herunder er ikke mindst formidling eller markedsføring af afdelingens spidskompetencer og resultater en vigtig opgave, som ligeledes skal medvirke til at forbedre afdelingens og psykiatriens generelle image.

Afdelingsledelsen skal prioritere, at der til stadighed er et velfungerende og effektivt samarbejde med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere. Dette gælder i særdeleshed samarbejdsrelationerne til kommunerne på Fyn, til Odense Universitetshospital og til de øvrige afdelinger i Psykiatrien i Region Syddanmark samt til psykiatriens sygehusledelse. Og det gælder ikke mindst i forhold til at skabe et velfungerende sammenhængende internt tværgående samarbejde på tværs af matrikler.

Personen
Den ledende overlæge skal være en kompetent, visionær og strategisk orienteret leder, der formår at udfordre, sætte retning og give energi til universitetsafdelingen, sikre et godt arbejdsmiljø og på den måde bidrage til, at den samlede Psykiatri i Region Syddanmark fortsat løftes. Den nye ledende overlæge skal kunne opfange udviklingstendenser, skabe nye sammenhænge og helheder samt omsætte disse i forslag til nye måder at organisere og løse de faglige og ledelsesmæssige opgaver på.

Stærke kommunikative samt ledelsesmæssige evner er højt prioriteret. Det er centralt, at den nye ledende overlæge fungerer med stor autencitet og troværdighed, og fremstår som en stærk kommunikator i synliggørelsen og formidlingen af kerneopgaver, resultater, nye ideer og forslag.

Den nye ledende overlæge har gennemslagskraft og formår i kraft af sin høje personlige og faglige integritet at skabe bred opbakning og følgeskab til forslag og idéer. Evnen til at agere som rollemodel og navigere i den faglige udvikling er vigtige kompetencer.

Den nye ledende overlæge skal naturligt agere dialogorienteret, og herunder skabe og formidle samarbejde med administratorer, fagfolk og patienter - også på tværs af faglige og organisatoriske enheder. Det tværfaglige arbejde skal have en tydelig prioritering hos den ledende overlæge.

Den nye ledende overlæge skal gerne have en vis grad af ledelseserfaring. Det anses som en fordel at have organisatorisk erfaring samt erfaring med børne- og ungepsykiatri. Det er dog også muligt at den nye ledende overlæge kan have en ledelsesbaggrund indenfor voksenpsykiatrien.

Andet
Læs mere om stillingen i stillings- og personprofilen.

Tiltrædelse: 1. september 2021.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 29. juni 2021

Kontakt gerne lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen på mobil 20 10 19 31 eller searchchef hos MUUSMANN A/S, Carsten Søgaard, på mobil 30 30 28 81.
 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense
 • Kontaktperson
  Kirsten Franciska Hansen
  Kirsten.Franciska.Hansen@rsyd.dk
 • Adresse
  J. B. Winsløws Vej 16, 5000 Odense
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  216070
 • Quick-nr.
  411720
 • Ansøgningsfrist
  29-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrien i Region Syddanmark, Odense
 • Adresse
  J. B. Winsløws Vej 16, 5000 Odense
 • Kontaktperson
  Kirsten Franciska Hansen
  Kirsten.Franciska.Hansen@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Leder
 • Speciale
  Børne- og ungdomspsykiatri
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-09-2021
 • Regionens jobnr.
  216070
 • Quick-nr.
  411720
 • Ansøgningsfrist
  29-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Ledende overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrien Odense"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.