Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup

Speciallæge i akut- eller intern medicin, sektionsansvarlig overlæge, Medicinsk Afdeling i Glostrup

Vi søger en dynamisk speciallæge indenfor akut eller intern medicin med ansættelse pr. 1. januar 2022 eller efter nærmere aftale. Du skal medvirke i udviklingen af en stor akutklinik, der er en integreret del af en større velfungerende medicinsk afdeling.
Der vil til den rette ansøger være mulighed for at søge en stilling som sektionsansvarlig overlæge i Akutklinikken.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk Afdeling i Glostrup hører administrativt under Amager og Hvidovre Hospital og varetager det medicinske område i Planområde Syd i tæt samarbejde med de øvrige medicinske afdelinger under Amager og Hvidovre Hospital. Der vil i de kommende år være stort fokus på at udvikle en fremtidssikret, effektiv og patientfokuseret behandling af hospitalets 547.000 borgere.

Afdelingen modtager patienter med akutte og elektive medicinske sygdomme inden for specialerne kardiologi, lungesygdomme, endokrinologi, geriatri samt anden bred intern medicin. Afdelingen driver en større akutklinik med tilhørende skadeklinik og lægevagt, og har over 50.000 årlige besøgende. Du kan finde flere oplysninger om afdeling på vores hjemmeside: https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/uf/medicinsk-afdeling 

Medicinsk Afdeling i Glostrup er lokalhospital for borgere fra Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner, i alt ca. 140.000 indbyggere, og behandler patienter med såvel akutte medicinske sygdomme som de store kroniske medicinske folkesygdomme. Hospitalet har en akutklinik, 79 sengepladser med årligt ca. 10.000 indlæggelser og 24.000 ambulante besøg, samt 53.000 skade- og vagtlægebesøg. Akutklinikken modtager også akutte neurologiske, reumatologiske, og rygkirurgiske patienter.

Afdelingen er velorganiseret i 3 sektioner, en kardiologisk, en geriatrisk-medicinsk, og en større akutklinik. Der er en engageret stab af medarbejdere og ledere bestående af 22 overlæger, 1 professor, 30+ yngre læger, 7 afdelingssygeplejersker, 170 plejepersonaler, en ledende sekretær, og 26 lægesekretærer. Afdelingen har 3 sektionsledelser, 7 afsnitsledelser og overlappende samarbejdsflader på tværs af hospitaler og matrikler. Afdelingens lønbudget er på 150 mio. kr.

Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige overlæger, 5 uddannelseskoordinerende læger, 30+ uddannelsessøgende læger, og vægter præ- og postgraduat uddannelse/efteruddannelse meget højt. Der er daglig undervisning, ugentlige medicinske masterclasses, interne og eksterne kurser i bl.a. akutmedicinsk ultralyd, temaeftermiddage m.fl. Afdelingen har desuden en professor i kardiologi, forskningsaktive speciallæger, og 3 færdiggjorte ph.d.-forløb indenfor de sidste 2 år.

Din hverdag og dine arbejdsområder
På Medicinsk Afdeling bliver du en del af en stor lægegruppe. Du vil skulle deltage i det daglige arbejde på afdelingen og forventes at sikre en høj faglig kvalitet i patientbehandlingen, og at fagets udvikling kommer patienterne til gode. Ligeledes forventes det, at du medvirker aktivt til afdelingens kvalitetsudvikling, den formelle og uformelle undervisning/vejledning/supervision af yngre læger og sygeplejersker.

Som sektionsansvarlig overlæge i Akutklinikken vil dit arbejdsområde sammen med Akutklinikkens afdelingssygeplejerske også dække Akutklinikkens overordnede administrative og organisatoriske ansvar, med direkte reference til afdelingsledelsen. Afhængig af specialetilknytning vil der være mulighed for tilknytning til afdelingens øvrige sektioner og specialer, herunder både stuegangs-, tilsyns, ambulatorietjeneste, eller i afdelingens specialfunktioner, afhængigt af behov og kvalifikationer. Der lægges vægt på, at ansøger er interesseret i udviklingen af Akutklinikken, både indenfor den faglige, organisatoriske og forskningsmæssige udvikling.

Vagtholdet består af 1 forvagt, 2 mellemvagter og 2 bagvagter til dækning af alle afsnit. Der er mulighed for indflydelse på din arbejdstilrettelæggelse. Man indgår afhængigt af kvalifikationer i et af bagvagtslagene (kardiologisk eller medicinsk) med 10-skiftet vagt med rådighedstjeneste fra egen bolig.

Som ansøger skal du
• være speciallæge  i akut medicin eller et af de intern medicinske specialer med akut medicinsk interesse
• kunne varetage specialiserede og almene opgaver, og videreudvikle området inden for de interesseområder og kompetencer, du er i besiddelse af
• kunne indgå på linje med afdelingens øvrige speciallæger som rollemodel
• kunne vægte uddannelse af alt personale højt
• kunne understøtte en kultur, hvor der lægges vægt på et godt arbejdsmiljø
• have gode kommunikative egenskaber og kunne samarbejde tværfagligt.

Ved ansøgning til en stilling som sektionsansvarlig overlæge i Akutklinikken vil det være ideelt med en ledelsesuddannelse og/eller forudgående forskningserfaring. Din specialemæssige baggrund er ikke afgørende, men du skal brænde for ledelse og udvikling af sammenhængende patientforløb, så det præhospitale og tværsektorielle samarbejde indtænkes som en hel naturlig og nødvendig del af fremtidens akutte patientforløb. Du skal medvirke til at sikre en stærk ledelsesstruktur i afdelingen med en stærk og sammenhængende ledelse på tværs af faggrupper, hjælpe med at sikre en velfunderet styring af ressourcer og kvalitet, og have fokus på innovative og patientsikre arbejdsgange med høj kvalitet for den enkelte patient.

Vi tilbyder dig
• et velfungerende samarbejde på tværs af RH-Glostrup og AHH
• et godt tværfagligt samarbejde 
• gode forskningsmuligheder ved interesse herfor
• et stærkt fagligt miljø
• fokus på dine udviklingsmuligheder og indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen  
• mulighed for deltagelse i såvel metodeudvikling, implementering af nye teknologier og behandlingsprincipper
• gode forsknings- og undervisningsmuligheder
• en målrettet og skræddersyet videreudvikling af din lægefaglige profil 
• ultralydsudannelse indenfor akut medicin.

Vi ser derfor frem til, at du - udover klinisk arbejde og ledelsesansvar - kan bidrage til at udvikle vores øvrige fokusområder. Dit arbejdsområde vil blive tilrettelagt efter dine kompetencer.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil finde sted i henhold til de mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger indgåede aftaler. Hvis du har interesse og kompetencer vil der være mulighed for at søge en stilling som sektionsansvarlig overlæge. Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae samt publikationsliste.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sheraz Butt, tlf. 22 99 42 37, sheraz.butt@region.dk.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 28. juni 2021

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Kontaktperson
  Sheraz Afzal Butt
  sheraz.afzal.butt@regionh.dk
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Akut Medicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  232831
 • Quick-nr.
  411733
 • Ansøgningsfrist
  28-06-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Glostrup
 • Adresse
  Valdemar Hansens Vej, 2600 Glostrup
 • Kontaktperson
  Sheraz Afzal Butt
  sheraz.afzal.butt@regionh.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Akut Medicin & Intern Medicin
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-01-2022
 • Regionens jobnr.
  232831
 • Quick-nr.
  411733
 • Ansøgningsfrist
  28-06-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Speciallæge i akut- eller intern medicin, sektionsansvarlig overlæge, Medicinsk Afdeling i Glostrup"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.