Region Nordjylland

Praksisreservelæger

Niels Bohrs Vej 30, 9000 Aalborg

14 hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse 1. november 2021

Almen medicin er det største lægelige speciale i Danmark. Specialet tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer, der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Derfor skal du som hoveduddannelseslæge i specialet have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Du skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer. Du skal desuden være klar over nytten af andres muligheder og formåen og søge hjælp, når dine egne evner ikke rækker. Evner du dette, er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv i almen praksis.

Der opslås i denne runde 14 hoveduddannelsesforløb (11 nye stillinger og 3 genopslag fra tidligere runder) med følgende sammensætning:

Forløb nr. 32 og genopslag G1 – BEMÆRK 2 forløb af denne type
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-11-2022 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-05-2023 til 31-08-2023 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-09-2023 til 29-02-2024 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-03-2024 til 30-06-2024 Klinik Psykiatri Nord (Består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-07-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Reumatologisk Afd.
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Forløb nr. 33, 34, 35 og genopslag G2 – BEMÆRK 4 forløb af denne type
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Regionshospital Nordjylland, Medicinsk område
01-11-2022 til 30-04-2023 Regionshospital Nordjylland, Akutmodtagelsen
01-05-2023 til 31-08-2023 Regionshospital Nordjylland, Gyn-Obs område
01-09-2023 til 29-02-2024 Regionshospital Nordjylland, Pædiatrisk område
01-03-2024 til 30-06-2024 Klinik Psykiatri Nord (Består af matrikler i Brønderslev, Hjørring og Frederikshavn)
01-07-2024 til 31-10-2024 Regionshospital Nordjylland, Reumatologisk afd.
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Forløb nr. 36
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-11-2022 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Akutmodtagelsen
01-05-2023 til 31-08-2023 Aalborg Universitetshospital, Gyn-Obs
01-09-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Børneafd.
01-03-2024 til 30-06-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd
01-07-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Forløb nr. 37, 38, 39, 40 og 41 – BEMÆRK 5 forløb af denne type
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Aalborg Universitetshospital, Medicinsk afdeling, Hobro
01-11-2022 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital, Akut- og Traumecenter
01-05-2023 til 31-08-2023 Aalborg Universitetshospital, Gyn-Obs
01-09-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Børneafd.
01-03-2024 til 30-06-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd
01-07-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Geriatrisk Afd.
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Forløb nr. 42
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Medicinsk afd.
01-11-2022 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Akutmodtagelsen
01-05-2023 til 31-08-2023 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Gyn-Obs afd.
01-09-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Børneafd.
01-03-2024 til 30-06-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Klinik Psykiatri Syd
01-07-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Genopslag G3
01-11-2021 til 30-04-2022 Nordjylland, Fase 1
01-05-2022 til 31-10-2022 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Medicinsk afd.
01-11-2022 til 30-04-2023 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Akutmodtagelsen
01-05-2023 til 31-08-2023 Aalborg Universitetshospital - Thisted, Gyn-Obs afd.
01-09-2023 til 29-02-2024 Aalborg Universitetshospital, Børneafd.
01-03-2024 til 30-06-2024 Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Thy-Mors
01-07-2024 til 31-10-2024 Aalborg Universitetshospital, Socialmedicinsk Enhed
01-11-2024 til 30-04-2025 Nordjylland, Fase 2
01-05-2025 til 30-04-2026 Nordjylland, Fase 3 (Fase 3 praksis aftales senere)

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår elektronisk på www.videreuddannelsen.dk

Vejledning om ansøgning findes på Region Nordjyllands hjemmesiden:
http://rn.dk/genveje/karriere/laege/uddannelseslaege/uddannelse-til-almen-mediciner

Ansøgningen skal være ansættelsesudvalget i hænde senest den 5. august 2021.

På nuværende tidspunkt forventes at afholde samtaler som Multiple Mini Interview (MMI) den 7. september 2021 i Aalborg. Alt efter udviklingen i COVID-19 situationen kan dette dog ændre sig. Yderligere information og materiale vil blive udsendt efter ansøgningsfristens udløb, dog senest 2 uger før afholdelse af MMI, læs evt. mere her.

Som udgangspunkt vil regionen gerne opnå det bedst mulige match mellem tutor- og uddannelseslæge, derfor kan du som uddannelseslæge i Region Nordjylland selv indgå en såkaldt ”forhåndsaftale” med en uddannelsespraksis, inden du søger stillingen. Til at hjælpe med at finde en praksis, kan du bruge praksisbeskrivelser og evalueringer af de enkelte praksis i Region Nordjylland. Du kan skrive dit ønske, eller hvilken praksis du har lavet en aftale med og vedhæfte som et dokument under punktet ”Motiveret ansøgning”. Vær opmærksom på, at du ikke skal lave en motiveret ansøgning. Du kan finde mere information om forhåndsaftaler på http://almenmedicin-nord.dk/?page_id=368.

Region Nordjylland har en lang række attraktive tilbud til uddannelsessøgende læger, bl.a. faglige/sociale supervisionsgrupper, fælles kursusdage samt en velfungerende Almen Medicinsk Uddannelseskoordinator-funktion, der består af praktiserende læger og uddannelseskoordinerende yngre læger i almen medicin. Derudover ydes der ved ansættelse i første hoveduddannelsesstilling et pensionsgivende tillæg på ca. 2.800 kr. månedligt (niveau 31.03.2018) til læger ved ansættelse på hospitalerne i Region Nordjylland eller læger i AP-blokstillinger. Tillægget bortfalder, når en læge bliver 1. reservelæge eller efter 30 måneder. Du kan læse mere om tillæggene på https://rn.dk/genveje/karriere/laege/uddannelseslaege/uddannelse-til-almen-mediciner.

I Region Nordjylland indhenter vi en skriftlig reference på ansøgere, som ikke tidligere har haft en uddannelsesstilling i Region Nordjylland. Når du søger stillingen, skal du angive en referenceperson. Du giver dermed samtykke til, at der kan indhentes reference ved oplyste referenceperson, når du sender ansøgningen. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes, ved at kontakte nedenstående uddannelseskonsulent. Ansøgeren får mulighed for at kommentere indholdet af referencen hvis det vurderes at være til ugunst for vedkommende.

Inden for visse områder i Region Nordjylland indhentes der børne- og/eller straffeattest. Ansøgere kan derfor forvente, at der vil blive indhentet børne- og/eller straffeattest på den eller de ansøgere, som tilbydes ansættelse.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent, Lotte Torp, enten på mail l.torp@rn.dk eller telefon 97 64 84 60 fra og med d. 4. august 2021. Inden da kan du kontakte uddannelseskonsulent, Simon Kildahl Lauritsen enten på mail Simon.lauritsen@rn.dk eller telefon 20 21 60 74.

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Nordjylland
 • Kontaktperson
  Lotte Torp
 • Adresse
  Niels Bohrs Vej 30, 9000 Aalborg
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  11376
 • Quick-nr.
  413071
 • Indrykningsdato
  22-07-2021
 • Ansøgningsfrist
  05-08-2021 (udløbet)


 • Fakta

 • Arbejdssted
  Almen praksis - Region Nordjylland
 • Adresse
  Niels Bohrs Vej 30, 9000 Aalborg
 • Kontaktperson
  Lotte Torp
 • Stillingstype
  Hoveduddannelsesforløb
 • Speciale
  Almen medicin
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2021
 • Regionens jobnr.
  11376
 • Quick-nr.
  413071
 • Indrykningsdato
  22-07-2021
 • Ansøgningsfrist
  05-08-2021 (udløbet)

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.