Jobbet "2 hoveduddannelsesforløb i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2021 Nord" er udløbet

Den Lægelige Videreuddannelse

Skottenborg 26 , 8800 Viborg

Dit næste skridt
2 hoveduddannelsesforløb i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin opslås til besættelse 2. halvår 2021 Nord

Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk, ansøgere, der er formelt kvalificerede på tiltrædelsestidspunktet, opfordres til at søge.

Ansættelsesproceduren vil følge den generelle ansættelsesprocedure for besættelse af hoveduddannelsesforløb, se: www.videreuddannelsen-nord.dk

Ubesatte forløb vil kunne komme i genopslag.

Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen.

Ansøgningen skal være sekretariatet i hænde senest den 02-08-2021 kl. 23.59.

Samtaler afholdes den 25-08-2021.

Ved ansættelsessamtalen tages der udgangspunkt i en klinisk selvvalgt case, som ansøger selv præsenterer. Der kan medbringes 3 - 5 slides til præsentationen, som maksimalt må tage 5 minutter.

En af deltagerne fra ansættelsesudvalget er udpeget til at være interviewer. De stillede spørgsmål vil tage udgangspunkt i de 7 lægeroller. Endvidere vil ansøgeren have mulighed for at uddybe elementer af ansøgningen, ligesom intervieweren vil kunne stille spørgsmål om ansøgningen og CV. Herefter vil forventningerne til uddannelses- forløbene og ansøgeren kunne afklares.

Ansøgeren præsenterer sin case ud fra den fremsendte pdf-fil og ikke ved hjælp af PowerPoint


Yderligere information findes på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside:
www.videreuddannelsen-nord.dk.

Videreuddannelsesregion Nord

Forløb nr. 1
01-10-2021 til 31-03-2024 Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicin og PET
01-04-2024 til 30-09-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-10-2024 til 30-09-2025 Hospitalsenheden Vest, Nuklearmed. afd., Herning

Forløb nr. 2
01-11-2021 til 30-04-2024 Hospitalsenhed Midt, Fysiologi
01-05-2024 til 31-10-2024 Efter aftale, Klinisk afd.
01-11-2024 til 31-10-2025 Aarhus Universitetshospital, Nuklearmedicin og PET