Jobbet "Bioanalytiker til eksternt finansieret stilling i Immunteam, Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital, afsnit Næstved" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Ringstedgade 79A, st., 4700 Næstved

Dit næste skridt

I Patologiafdelingen har vi en tidsbegrænset fuldtidsstilling som autoriseret bioanalytiker ledig til besættelse i afsnit Næstveds Immunteam pr. 1.9.2021 eller snarest herefter. Da stillingen er eksternt finansieret, opslås den i første omgang til besættelse i tre år.  

 

Stillingsprofil

Stillingen er forankret i afsnit Næstveds Immunteam. Relevant erfaring indenfor det immunhistokemiske  (IHC) område er en fordel, men målrettet individuel oplæring gennem mentorordning vil finde sted.

Vi ønsker os en ny kollega, der har et stort fagligt engagement og lægger vægt på at arbejde kvalitetsbevidst og serviceorienteret. Dertil skal du selvfølgelig være omhyggelig og kunne arbejde selvstændigt og fleksibelt. Du er god til at samarbejde og følger sammen med kollegaerne opgaverne helt til dørs. Du er nysgerrig og bidrager positivt med ideer og forslag i team og afsnit.

Immunteam

Laboratorieenheden på afsnit Næstved er inddelt i fire teams. Immunteam består aktuelt af fem bioanalytikere og en faglig bioanalytiker teamleder. Teamet arbejder med opgaver på tværs af matriklerne i Roskilde og Næstved og samarbejder med patologer i begge afsnit samt relevante eksterne samarbejdspartnere, herunder ph.d. studerende og forskere.
 

Du skal:

  • varetage funktionerne i relation til afdelingens rutine IHC analyser

  • indgå i afvikling af projektarbejde, herunder projekter hvor In Situ Hybridisering (ISH) indgår

  • koordinere og planlægge øvrige opgaver i samarbejde med resten af Immunteam

På sigt vil der endvidere, i samarbejde med den faglige teamleder, blive mulighed for opgaver inden for følgende områder:

  • indgå i planlægning af projektarbejde, herunder mere komplekse opgaver

  • opsætte/optimere og validere analyser i forhold til afdelingens kvalitetskrav

  • registrere resultater i IHC eller ISH databaser

  • selvstændigt tilegne sig og formidle viden

  • tilegne sig og formidle teoretiske færdigheder indenfor alle aspekter af IHC området, f.eks. omkring præanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold

  • tilegne sig teoretiske færdigheder i forhold til standard multiplex teknikker, men også i forhold til fremtidens teknikker som f.eks. Nanostring GeoMx Digital Spatial Profiling

 

Patologiafdelingens organisering, profil og uddannelsesansvar

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital betjener alle regionens sygehuse, praksissektoren, privathospitaler og regionens tandlæger. Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker-, lægesekretær- og speciallægeuddannelsen. Afdelingen har afsnit i Roskilde og Næstved, og skal inden for en kortere årrække samles på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af den ledende overbioanalytiker og den ledende overlæge. De to afsnit ledes begge af en lokal afsnitsledelse.

Patologiafdelingen beskæftiger i alt ca. 150 ansatte, heraf ca. 95 bioanalytikere og laboranter. Afsnit og afdeling har løbende ph.d. forløb.

I Næstved består afsnitsledelsen af den ledende bioanalytiker. Afsnittet er derudover sammensat af 31 bioanalytikere/laboranter, heraf aktuelt tre faglige teamledere, en teamsuperbruger, to bioanalytikerundervisere samt flere faglige superbrugere.

Endvidere er der for tiden to speciallægekonsulenter, fem lægesekretærer og en kapelportør.

Vi tilbyder

Arbejde i en travl, alsidig og udviklingsorienteret afdeling der sammen med en masse forskellige opgaver altid sætter fokus på kerneopgaven først: levere analyser af høj kvalitet så hurtigt som muligt til gavn for patienterne. Alle har mulighed for at bidrage til beslutninger, vi hjælper hinanden med opgaven, men vi arbejder også sammen om at opnå et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge og vil kunne tilrettelægges fleksibelt i tidsrummet fra kl. 07.00- 16.00, så vi kan dække opgaverne ind, når de er der.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokale aftaler med mulighed for forhandling af relevante tillæg.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte Faglig teamleder Michael Bzorek, tlf. 56 51 42 24 eller Ledende overbioanalytiker Mette Weidinger Nordmann, tlf. 24 98 77 28, hos hvem du også kan rekvirere en stillingsbeskrivelse.
 

Samtaler 

Har stillingen din interesse, skal ansøgning, CV samt relevante bilag sendes via linket i dette stillingsopslag.
Ansøgningsfristen er d. 15.08.2021. Vi forventer at afholde samtaler på afsnit Næstved d. 25.08.2021


 

Sjællands Universitetshospital arbejder med strategien Patienten er Alt. Strategien består af fire delstrategier: Vores Opgave, Vores Faglighed, Vores Forandring og Vores Arbejdsglæde.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: