Jobbet "IT-interesseret bioanalytiker til Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Er du autoriseret bioanalytiker med erfaring fra arbejde på en Patologiafdeling og brænder for at arbejde med IT, så er du måske den person, vi står og mangler.

Vi har en ny-oprettet fast IT-bioanalytikerstilling på 37 timer til besættelse pr.1. november 2021.

Patologispecialet er i hurtig udvikling og understøttes af stadigt flere, og mere komplekse IT drevne systemer og løsninger. På baggrund heraf, har vi behov for en medarbejder med særlige kompetencer indenfor IT- området, der kan supplere vores IT- systemansvarlige bioanalytiker og vores IT-systemadministratorer og superbrugere.

Den opslåede faste IT- stilling er i vores IT- gruppe, der består af en fastansat IT- systemansvarlig bioanalytiker samt tilknyttede IT-systemadministratorer/-superbrugere fra vores laboratorieteams på afdelingens afsnit i hhv. Roskilde og Næstved. Du vil i samarbejde med afdelingsledelsen og IT- gruppen have det daglige ansvar for drift af afsnittets IT systemer og problemer der relateres hertil. Derudover vejledning af afsnittets kollegaer i brugen af IT-systemer. IT-opgaver løses desuden i samarbejde med regionens systemforvaltning og IT-support.

Du vil primært skulle arbejde på afsnittet i Roskilde, men også deltage i IT opgaver på afsnit Næstved

Dine daglige opgaver vil bl.a. være følgende:

 • Indgå i planlægning og gennemførelse af IT-test ved opdateringer af patologisystem (CGI), Sundhedsplatformen og nye funktioner der er relateret til patologisystemet og IT-udstyr

 • Vejlede og servicere i brugen af patologisystemet

 • Bistå ved problemløsning vedrørende patologisystemet og IT-udstyr

 • Indgå i de fremtidige opgaver med sammenlægning af de nuværende patologisystemer i afsnit Roskilde og Næstved ved flytningen til Køge, implementering af ny Patologi og genetikdatabank inkl. nyt statistikmodul, nyt patologisystem og brug af digital patologi (DIPA)

 • Bidrage med at vedligeholde klassifikationer i patologisystemet

 • Udtrække og behandle data til afdelingsledelsen, afdelingens læger og bioanalytikere samt projekter. Kendskab til Excel og evt. Microsoft Report Builder og SQL Server Reporting Services (SSRS), der anvendes i det nye statistikmodul er en fordel

 • Deltage i arbejdet med at udarbejde og vedligeholde dokumenter vedr. IT-relaterede funktioner

 • Deltage i laboratoriearbejdet i begrænset omfang for at få indblik i laboratoriets arbejdsgange og brug af IT-systemerne

Vi tilbyder en afdeling, hvor:

 • Du får en grundig individuel oplæring, hvis du ikke har kendskab til vores IT systemer

 • Du har medansvar for løsning af IT-arbejdsopgaverne

 • Du udvikles fagligt og personligt

 • Vi samarbejder på tværs af faggrupper og patologiafsnittene i Roskilde og Næstved

 • Dit arbejde betyder noget for den enkelte patients behandlingsforløb

 • Du har indflydelse på egne arbejdstider

Hos os får du:

Et spændende job i en travl, alsidig og udviklingsorienteret afdeling med fokus på kerneopgaven. Vi har en stor grad af medindflydelse og arbejder sammen om, at opretholde og vedligeholde et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Patologiafdelingens organisering, profil og uddannelsesansvar:

Patologiafdelingen på Sjællands Universitetshospital er placeret med afsnit i Roskilde og Næstved. Afdelingen betjener således alle regionens sygehuse, praksissektoren, privathospitaler og regionens tandlæger. Afdelingen deltager aktivt i bioanalytiker-, lægesekretær- og speciallægeuddannelsen.

Patologiafdelingens afdelingsledelse består af en ledende overbioanalytiker og en ledende overlæge. Patologiafdelingen beskæftiger i alt ca. 160 ansatte, heraf ca. 90 bioanalytikere og laboranter. Hvert af de to afsnit ledes af en afsnitsledelse.

Vi forventer at samle hele afdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge, når bygningerne er klar til indflytning – forventeligt i ultimo 2023 – primo 2024.

 

Løn og ansættelsesforhold:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Stillingskategori: Stabsfunktion – atypisk stilling.

 

Vil du vide mere om stillingen eller dens indhold:

Har du spørgsmål, eller ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte ledende bioanalytiker Lisbeth Holde tlf. 93 56 76 52, vores IT ansvarlige bioanalytiker Tove Aagesen mail toaa@regionsjaelland.dk eller tlf. 23 32 73 24 eller vores tillidsrepræsentant Tine Jarnbak Wedel på tlf.28 97 88 00 i tidsrummet kl. 8-15.30.

Samtaler:

Har stillingen din interesse, skal ansøgning, CV samt relevante bilag sendes online via linket i stillingsopslaget. Ansøgningsfrist den 6/9- 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 37.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: