Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300

Overlæge søges til Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus #pladstildig

I Medicinsk Afdeling er en stilling som overlæge ledig til besættelse snarest muligt.

Er du kliniker med stort K og brænder for det tværfaglige samarbejde og for at skabe gode patientforløb for alle patienter?

Vi søger en overlæge med bred faglig tilgang og erfaring med udredning af patienter under indlæggelse, og opfølgning af patienter efter indlæggelse.

Du vil få et særligt ansvar for afdelingens Medicinske Observationsafsnit, herunder ansvar for etablering af en palliativ enhed i afsnittet, ligesom der vil være funktion i afdelingens dialyseafsnit.

Vi tilbyder:

 • Tværfagligt samarbejde med de øvrige medicinske specialer i udredningen af patienter.

 • Godt arbejdsmiljø med en god stemning.

 • Motiverede og velkvalificerede medarbejdere, der indgår i et tæt samarbejde med den lægelige stab.

 • Ansættelse i stilling med en kombination af ambulatorie og stuegang.

 • Tilbud om tilknytning til sygehusets forskningsmiljø.

 • Afdelingen deltager i undervisning af medicinstuderende og yngre læger.

 

Vi forventer at du:

 • Har en baggrund indenfor et af de intern medicinske specialer.

 • Har vilje og evne til at samarbejde og til at finde løsninger i et tværfagligt regi.

 • Er kreativ og udviklingsorienteret.

 • Har gode evner til samarbejde og formidling.

 • Er dynamisk, engageret og visionær.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus varetager intern medicinske grenspecialer i geriatri, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi og reumatologi. Afdelingen råder p.t. over 171 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier og dialyseafsnit.

I Medicinsk Fællesambulatorium har vi samlet fem af de store medicinske specialer under samme tag. Vi lægger vægt på sammenhængende patientforløb, og anerkender et nødvendigt tværfagligt fokus med høj grad af samarbejde og tid til kollegial rådslagning som naturlige forudsætninger herfor.

Overlæge på MOA

Der forventes fra ansøger betydelig kompetence indenfor tværfaglig forløbsledelse og koordination på følgende baggrund:

Vedrørende ledelsesfunktion:

Overlægen skal varetage medicinsk observationsafsnit som funktionsområde. Overlægen refererer til den specialeansvarlige overlæge og til den ledende overlæge. Overlægen har sammen med afdelingssygeplejersken ansvar for ledelsen at patientforløb i afsnittet, og skal sammen med denne varetage det daglige ansvar for afsnittets funktion. Overlægen skal som nedenfor anført selvstændigt kunne varetage tæt samarbejde med andre specialer om udvikling af tværgående funktion på sygehuset i form af planlægning og oprettelse af pallierende funktion/palliative sengepladser.

Vedrørende kliniske funktioner:

Afsnittet varetager udredning og behandling af komplicerede patientforløb, hvor der ofte er behov for inddragelse af en række andre specialer. Overlægen skal derfor dels have godt kendskab til den brede medicin, og dels selvstændigt kunne samarbejde med relevante specialer - både intern medicinske og andre specialer. Herunder skal ansøger kunne håndtere forløb for lungemedicinske patienter i afdelingen eller i samråd og samarbejde med lungemedicinske specialafsnit i regionen, idet sygehuset ikke har lungemedicinske speciallæger.

Overlægen skal stå for udvikling af palliativt afsnit indenfor dette sengeafsnit. Dette berører både palliation af patienter med tilknytning til alle sygehusets specialer, herunder særlig det nefrologiske speciale (dialysepatienter) og patienter med tilknytning til det lungemedicinske speciale. Udviklingen vil foregå i tæt samarbejde med sygehusets smertecenter/anæstesiafdeling, og skal koordineres med tilsvarende udvikling på kirurgisk afdeling og anæstesiafdeling.

Overlægen skal desuden indgå i det nefrologiske afsnits stuegange i dialyseafsnittet, og der varetage oprettelse af palliativ funktion for dialysepatienter.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Kim Holmsted på telefon 31 34 16 04 eller ledende overlæge Niels Løkkegaard på telefon 59 48 45 01.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de 7 kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de 7 kompetencer.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Kim Holmsted
  khod@regionsjaelland.dk
  31 34 16 04
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300
 • Stillingstype
  Læge, Overlæge, Afdelingslæge, Leder
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2021
 • Regionens jobnr.
  013540
 • Quick-nr.
  413732
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2021


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300
 • Kontaktperson
  Kim Holmsted
  khod@regionsjaelland.dk
  31 34 16 04
 • Stillingstype
  Læge & Overlæge & Afdelingslæge & Leder
 • Speciale
  Intern Medicin & Intern medicin: Nefrologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2021
 • Regionens jobnr.
  013540
 • Quick-nr.
  413732
 • Ansøgningsfrist
  04-08-2021

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge søges til Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus #pladstildig"

×

Sundhedsjobs

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.